Informacje

Parlament Europejski / autor: Fratria
Parlament Europejski / autor: Fratria

Immunitet poselski w PE: Jak to działa?

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 8 listopada 2023, 16:18

  • 1
  • Powiększ tekst

Zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej posłom do Parlamentu Europejskiego przysługuje immunitet. Działa on podobnie, jak immunitet deputowanego w parlamentach krajowych, z tym, że jest ważny na terytorium całej Wspólnoty. Istnieje możliwość jego uchylenia na wniosek odpowiednich organów państw członkowskich.

Zgodnie z Regulaminem PE, „immunitet parlamentarny nie jest osobistym przywilejem posła, tylko gwarancją, że poseł może swobodnie wykonywać mandat bez obaw o arbitralne prześladowania polityczne”.

Jest zatem gwarancją niezależności i integralności Parlamentu jako instytucji. Wobec posłów do Parlamentu Europejskiego nie można prowadzić dochodzenia, ani postępowania sądowego, ani ich zatrzymywać z powodu opinii lub stanowiska zajętego przez nich w głosowaniu w czasie wykonywania obowiązków poselskich - czytamy w Regulaminie.

Europoseł korzysta z immunitetu na terytorium swojego państwa na takich samych zasadach, na jakich posłowie do parlamentu krajowego; dodatkowo, na terytorium pozostałych państw członkowskich eurodeputowany cieszy się immunitetem, chroniącym przed zatrzymaniem oraz immunitetem jurysdykcyjnym.

Nie można powoływać się na immunitet w przypadku, gdy poseł do Parlamentu Europejskiego został schwytany na gorącym uczynku.

Regulamin PE przewiduje uchylenie immunitetu, jeżeli „właściwe organy krajowe” zwrócą się o to z odpowiednim wnioskiem. Przewodniczący Parlamentu ogłasza na posiedzeniu plenarnym, że Parlament otrzymał taki wniosek i odsyła sprawę do Komisji Prawnej.

Komisja ta może zwrócić się o dostarczenie wszelkich informacji bądź wyjaśnień, które uzna za niezbędne. Zainteresowany poseł ma prawo do złożenia ustnych wyjaśnień i może przedłożyć dokumenty lub inne dowody na piśmie.

Obradując za zamkniętymi drzwiami, komisja przyjmuje dokument, zalecający Parlamentowi jako instytucji uchylenie lub utrzymanie immunitetu. Podczas pierwszej sesji plenarnej po podjęciu decyzji przez Komisję Prawną Parlament podejmuje decyzję zwykłą większością głosów. Po głosowaniu przewodniczący natychmiast informuje danego posła do PE i właściwe organy odpowiedniego państwa członkowskiego o decyzji Parlamentu.

CZYTAJ TAKŻE: Gigantyczny sukces Obajtka. Zyski Orlenu 2016-2023

CZYTAJ TAKŻE: Ropa zdrożała. Jaka cena?

CZYTAJ TAKŻE: Wojna. Doradca Netanjahu mówi o jednym

pap, jb

Powiązane tematy

Komentarze