Informacje

zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay
zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay

Przedsiębiorstwa wydały więcej na inwestycje

Robert Bombała

Robert Bombała

  • Opublikowano: 23 listopada 2023, 11:52

  • 0
  • Powiększ tekst

Wartość nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw, które zatrudniają powyżej 50 pracowników, wzrosła w pierwszych trzech kwartałach tego roku (w cenach stałych) o 11,5 proc. r/r – poinformował GUS – i wyniosły 148,1 mld zł. Dla porównania w analogicznym okresie rok temu wzrost ten wyniósł 5,0 proc.

Jak informuje Urząd, o 2,8 proc. zwiększyły się nakłady na budynki i budowle (przed rokiem wzrost wyniósł 7,8 proc.), nakłady na zakupy wzrosły - o 17,0 proc. (wobec wzrostu przed rokiem o 3,7 proc.), w tym na środki transportu - o 20,2 proc. (wobec wzrostu przed rokiem o 5,2 proc.) oraz na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia – o 15,9 proc. (wobec wzrostu przed rokiem o 3,1 proc.).

Dynamika nakładów inwestycyjnych (wzrost/spadek w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego) / autor: GUS
Dynamika nakładów inwestycyjnych (wzrost/spadek w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego) / autor: GUS

Według GUS, wzrost nakładów (w cenach bieżących) zanotowano m.in. w górnictwie i wydobywaniu o 56,5 proc. (wzrost przed rokiem o 21,5 proc.), w budownictwie o 49,9 proc. (spadek przed rokiem o 15,1 proc.), w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz o 46,0 proc. (spadek przed rokiem o 3,5 proc.), w działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości o 25,3 proc. (wzrost przed rokiem o 19,8 proc.), w transporcie i gospodarce magazynowej o 15,6 proc. (wzrost przed rokiem o 6,9 proc.), w przetwórstwie przemysłowym o 13,5 proc. (wzrost przed rokiem o 26,3 proc.), w handlu; naprawie pojazdów samochodowych o 6,1 proc. (wzrost przed rokiem o 27,7 proc.).

Jak komentują ekonomiści PKO BP, motorami pociągowymi są inwestycje w maszyny i urządzenia oraz środki transportu.

„Wiążemy to z koniecznością szybkich dostosowań w obszarze infrastruktury energetycznej po stronie firm (efekt skoku cen energii) oraz odblokowaniem łańcuchów dostaw w motoryzacji” – skomentowali na platformie X.

Jednocześnie Urząd poinformował, że wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych - w okresie styczeń-wrzesień 2023 roku - były niższe od tych sprzed roku i pogorszyły się wskaźniki ekonomiczno-finansowe.

Przychody w opisywanym okresie były wyższe o 7,1 proc. r/r, a koszty ich uzyskania wzrosły o 7,8 proc.

Jak podaje GUS, wynik finansowy brutto wyniósł 224,1 mld zł (230,6 mld zł przed rokiem), a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 39,1 mld zł (38,3 mld zł przed rokiem). Wynik finansowy netto wyniósł 185,0 mld zł i był niższy o 3,8 proc. niż przed rokiem.

GUS podał, że dane dotyczą 17 587 przedsiębiorstw niefinansowych, które zatrudniają powyżej 50 osób.

Czytaj także: PZU ładnie zarobiło na ubezpieczeniach

rb

Powiązane tematy

Komentarze