Informacje

zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay
zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay

Eksport towarów z Polski rośnie, import spada

Robert Bombała

Robert Bombała

  • Opublikowano: 15 grudnia 2023, 11:21

  • 0
  • Powiększ tekst

Wartość eksportu w okresie styczeń-październik 2023 r. wzrosła w ujęciu rocznym o 1,2 proc. i wyniosła w cenach bieżących 1 349,8 mld zł. Import w tym czasie spadł o 7,9 proc., a jego wartość wyniosła 1 301,2 mld zł. Jak poinformował GUS, saldo obrotów towarowych handlu zagranicznego było dodatnie i wyniosło 48,6 mld zł (dla porównania przed rokiem wynosiło minus 78,8 mld zł).

Eksport (wzrost o 4,1 proc.) wyrażony w dolarach USA wyniósł 318,0 mld USD, a import (spadek o 5,3 proc.) 306,6 mld USD. Dodatnie saldo wyniosło 11,4 mld USD, dla porównania w podobnym okresie rok temu wyniosło minus 18,1 mld USD. Eksport wyrażony w euro wyniósł 293,5 mld EUR (wzrost o 2,5 proc.), a import 283,0 mld EUR (spadek o 6,7 proc.). Dodatnie saldo wyniosło 10,6 mld EUR, podczas gdy w analogicznym okresie przed rokiem wyniosło minus 16,9 mld EUR.

Słabe zainteresowanie naszą częścią Europy

W eksporcie największy udział Polska miała z krajami rozwiniętymi (86,6 proc. w tym z UE 74,8 proc.), a w imporcie udział tych krajów wyniósł 65,7 proc. z czego z UE 53,9 proc. Dla porównania przed rokiem udział eksportu z krajami rozwiniętymi wynosił w tym czasie 87,5 proc. (z UE 76 proc.), a importu 61,9 proc. (z UE 51,5 proc.).

Obroty towarowe ogółem i według grup krajów / autor: GUS
Obroty towarowe ogółem i według grup krajów / autor: GUS

Najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie wyniósł 5,1 proc., a w imporcie 2,3 proc., (przed rokiem odpowiednio 4,6 proc. i 6,7 proc.).

Ujemne saldo w obrotach towarowych handlu zagranicznego zanotowano z krajami rozwijającymi się – minus 303,8 mld zł (minus 71,6 mld USD, minus 66,1 mld EUR). A dodatnie saldo uzyskano z pozostałymi krajami: z krajami Europy Środkowo-Wschodniej 38,5 mld zł (9,1 mld USD, 8,4 mld EUR), z krajami rozwiniętymi 313,9 mld zł (73,9 mld USD, 68,2 mld EUR), w tym z UE saldo osiągnęło poziom 308,9 mld zł (72,7 mld USD, 67,1 mld EUR).

Wzrost eksportu prawie ze wszystkimi

Wśród głównych partnerów handlowych Polski w eksporcie zanotowano w ujęciu rocznym wzrosty z wyjątkiem wymiany ze Słowacją, gdzie doszło do spadku o 5,0 proc., Czech o 2,8 proc. oraz Holandii o 0,9 proc. oraz Włoch o 0,3 proc. Natomiast w imporcie zanotowano spadek z Chinami o 14,1 proc., Niemcami o 9,8 proc., Włochami o 5,1 proc., Stanami Zjednoczonymi o 5,0 proc., Belgią o 4,9 proc., Czechami o 2,5 proc., oraz Holandią o 2,2 proc.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,2 proc. eksportu (przed rokiem 65,4 proc.), i 60,8 proc. importu (przed rokiem 59,7 proc.).

Czego sprzedajemy najwięcej

W porównaniu z podobnym okresem rok temu zwiększył się o 0,1 pkt. proc. udział Niemiec w eksporcie i wyniósł 28,0 proc., a w imporcie spadł o 0,5 pkt. proc. (19,8 proc.). Dodatnie saldo wyniosło 119,4 mld zł (28,1 mld USD, 26,0 mld EUR).

Najbardziej wzrósł eksport napojów i tytoniu (o 20,8 proc.), maszyn i urządzeń transportowych (o 9,0 proc.), żywności i zwierząt żywych (o 7,3 proc.), oraz różnych wyrobów przemysłowych (o 1,1 proc.). Spadek dotyczył m.in. towarów i transakcji niesklasyfikowanych w SITC (o 36,7 proc.), paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych (o 16,1 proc.), surowców niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 15,9 proc.).

W imporcie największy wzrost zanotowano w napojach i tytoniu (o 18,3 proc.), żywności i zwierzętach żywych (o 6,8 proc.) oraz maszynach i urządzeniach transportowych (o 3,8 proc.). Największy spadek odnotowano w towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (o 60,7 proc.), olejach, tłuszczach, woskach zwierzęcych i roślinnych (o 27,8 proc.), surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 18,9 proc.), towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 16,8 proc.).

Czytaj także: Inflacja jednak wyższa

rb

Powiązane tematy

Komentarze