Informacje

Zniszczenia w budynku mieszkalnym uszkodzonym w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego, 3 bm. w Kijowie. / autor: PAP/Vladyslav Musiienko
Zniszczenia w budynku mieszkalnym uszkodzonym w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego, 3 bm. w Kijowie. / autor: PAP/Vladyslav Musiienko

W Polsce na stałe chce zostać co piąty uchodźca z Ukrainy

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 4 stycznia 2024, 17:33

  • 3
  • Powiększ tekst

Zamiar pozostania w Polsce na stałe deklaruje 21 proc. uchodźców z Ukrainy oraz 48 proc. imigrantów przedwojennych z tego kraju – wynika z raportu „Sytuacja życiowa i ekonomiczna migrantów z Ukrainy w Polsce w 2023 roku. Raport z badania ankietowego”, opublikowanego przez Narodowy Bank Polski (NBP). Chęć pozostania w Polsce dłużej niż rok deklaruje 18 proc. uchodźców i 13 proc. imigrantów sprzed wojny.

W przypadku migrantów przedwojennych deklaracje dotyczące pobytu na stałe spadły o 7 pkt proc., a wśród uchodźców nieznacznie wzrosły.

Utrzymuje się zróżnicowanie w strategiach dotyczących przyszłego pobytu w Polsce między migrantami przedwojennymi a uchodźcami, chociaż wśród tych ostatnich nieznacznie wzrósł odsetek osób deklarujących dłuższy pobyt w Polsce. W przypadku migrantów przedwojennych w znacznym zakresie można mówić o migracji osiedleńczej. 61 proc. migrantów przedwojennych i 39 proc. uchodźców deklaruje, że pozostanie w Polsce na stałe lub dłużej niż rok. Na bardzo niskim poziomie utrzymuje się odsetek osób, które chcą wyjechać z Polski do innego kraju niż Ukraina, spada także odsetek osób, które chcą szybko wrócić do Ukrainy. Szczególnie wśród uchodźców utrzymuje się duża niepewność dotycząca przyszłości, wyrażająca się w trudności w określeniu, jak długo będzie trwał ich pobyt w Polsce” - czytamy w raporcie.

Rodziny z dziećmi zdecydowanie częściej niż inne grupy deklarują zamiar pozostania w Polsce na stałe lub dłużej niż rok. Z kolei osoby starsze (szczególnie powyżej 60 roku życia) częściej rozważają wyjazd z Polski.

Przewidywania dotyczące zakończenia wojny są kluczowym czynnikiem wpływającym na deklaracje uchodźców odnośnie ich przyszłości. Mniejsze znaczenie mają czynniki ekonomiczne takie jak sytuacja na rynku pracy oraz sytuacja mieszkaniowa. Obok nich sytuacja rodzinna i wiek determinują postawy migrantów” – napisano w raporcie.

Badanie wykazało, że 51 proc. uchodźców deklaruje, że w przypadku zakończenia wojny w najbliższym czasie wróciłaby w ciągu 3 miesięcy na Ukrainę, co jest wielkością nieco niższą od deklarowanej w 2022 r. (56 proc.). W przypadku migrantów przedwojennych takie deklaracje złożyło 25 proc. respondentów, taki sam odsetek jak w listopadzie 2022 r.

Analiza planów migrantów z Ukrainy zależności od ich sytuacji rodzinnej w Polsce w przypadku szybkiego zakończenia wojny potwierdza tezę, że rodziny z dziećmi najrzadziej myślą o powrocie do Ukrainy (10 proc. migrantów przedwojennych i 40 proc. uchodźców). Także najczęściej w obu grupach migrantów respondenci nieposiadający rodziny deklarowali zamiar szybkiego powrotu do Ukrainy” – podał NBP.

Badanie ankietowe migrantów z Ukrainy zostało przeprowadzone od 8 maja 2023 r. do 7 lipca 2023 r. Badanie zrealizowano w każdym z województw w co najmniej czterech spośród ośmiu wyszczególnionych kategorii miejsc (np. w firmach, w urzędach, puntach zbiorowego zakwaterowania). W każdym z tych miejsc odsetek respondentów nie przekroczył 30 proc. Łącznie zebrano 3 658 ankiet.

Czytaj także: Ceny paliw w Polsce poniżej średniej europejskiej

ISBnews

Powiązane tematy

Komentarze