Informacje

Komputer / autor: Pixabay
Komputer / autor: Pixabay

Kara dla zarządu. Big Cheese Studio podpisywał umowy o dzieło

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 18 stycznia 2024, 18:00

    Aktualizacja: 18 stycznia 2024, 18:38

  • Powiększ tekst

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), po przeprowadzeniu kontroli u producenta gier wideo z Łodzi - Big Cheese Studio, oszacował zaległe składki ZUS wraz z odsetkami na kwotę 0,5 mln zł. Wyniki kontroli wskazują na to, że zarząd firmy zawierał umowy o dzieło z zatrudnianymi, zamiast umowy zlecenie. Producent gier nie uiścił należnych składek ZUS w okresie od grudnia 2021 roku do grudnia 2022 roku.

Kontrola skupiła się na 42 umowach o dzieło zawartych przez Big Cheese Studio z trzynastoma osobami. ZUS podważył ich charakter, uznając je za umowy o świadczenie usług, do których powinny być stosowane przepisy dotyczące zlecenia.

ZUS zakwestionował charakter zawartych przez Spółkę z trzynastoma osobami 42 umów o dzieło, wskazując, że w jego ocenie umowy te były w istocie umowami o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. W związku z tym w ocenie ZUS Spółka miała obowiązek zgłoszenia osób, z którymi zawarła te umowy, do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego oraz obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i odprowadzania składek w związku z wykonywaniem ww. umów - wynika z kontroli ZUS

Zgodnie z urzędem, producent gier był zobowiązany do zgłoszenia osób z tych umów do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczeń społecznych, wraz z odprowadzeniem odpowiednich składek.

ZUS w protokole kontroli przedstawił wyliczenia, stosownie do których różnica wynikająca z nieprawidłowego naliczenia przez spółkę składek (na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) wynosi łącznie 380 605,06 zł. Ze wstępnych szacunków Spółki wynika, że ewentualne odsetki naliczone od ww. kwoty na dzień 15 lutego 2024 roku będą wynosić 103 960,51 zł (słownie: sto trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych i pięćdziesiąt jeden groszy), w związku z czym łączna kwota, do uiszczenia której spółka zostanie zobowiązana w przypadku wydania przez ZUS decyzji na podstawie ustaleń ww. protokołu kontroli wyniesie ok. 484 565,57 zł – czytamy w komunikacie opublikowanym przez Big Cheese Studio

Spółka Big Cheese Studio ma teraz 14 dni na złożenie zastrzeżeń do ustaleń protokołu kontroli. Zarząd firmy podjął już kroki w celu dokładnej analizy sytuacji i zdecydowania, czy skorzystać z prawa do złożenia zastrzeżeń.

Big Cheese Studio, działający od 2018 roku, jest producentem i wydawcą gier wideo z siedzibą w Łodzi. PlayWay, większościowy akcjonariusz, ma udziały w spółce, która notowana jest na rynku głównym GPW od 2021 roku. Oskarżenia ZUS stanowią poważne wyzwanie dla reputacji i stabilności finansowej studia, które będzie musiało skutecznie odpowiedzieć na postawione zarzuty.

CZYTAJ TAKŻE: Miotła Tuska. Odwołano skład rady nadzorczej CPK

CZYTAJ TAKŻE: Z tej ulgi podatkowej każdy może skorzystać dwa razy. Wielu o tym zapomina

pb, jb,

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych