Informacje

Jeden z pociągów serwisowych PGE Energetyka Kolejowa / autor: materiały prasowe PGE Energetyka Kolejowa
Jeden z pociągów serwisowych PGE Energetyka Kolejowa / autor: materiały prasowe PGE Energetyka Kolejowa

PGE Energetyka Kolejowa przez kolejne cztery lata będzie utrzymywać sieć trakcyjną PKP PLK S.A.

Artykuł sponsorowany

  • Opublikowano: 22 stycznia 2024, 11:30

  • Powiększ tekst

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przedłużyły na kolejne cztery lata umowę z PGE Energetyka Kolejowa, spółką z Grupy PGE, na usługi w zakresie utrzymania urządzeń sieci trakcyjnej. Usługi świadczone 24h na dobę i 365 dni w roku są niezbędne dla właściwego funkcjonowania ruchu kolejowego w Polsce.

W ramach umowy PGE Energetyka Kolejowa będzie serwisować ponad 25 tys. torokilometrów sieci trakcyjnej należącej do zarządcy krajowej infrastruktury kolejowej – PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Usługi utrzymaniowe obejmują m.in. serwis awaryjny - usuwanie awarii w trybie 24h na dobę, 365 dni w roku i obsługę techniczną sieci trakcyjnej. PGE Energetyka Kolejowa będzie przeprowadzać także okresowe przeglądy sieci trakcyjnej oraz świadczyć usługi specjalistyczne, jak np. zabezpieczenie przewodów jezdnych preparatem przeciwoblodzeniowym w warunkach zimowych.

Przewidziane w umowie usługi są niezbędne dla efektywnej i stabilnej pracy kluczowych elementów infrastruktury kolejowej, a tym samym dla funkcjonowania transportu kolejowego w kraju. Spółka będzie je świadczyć dla PKP PLK S.A. przez kolejne cztery lata, tj. do 2027 r.

Pociąg serwisowy jest gotowy do działania w trybie 24/7/365 / autor: materiały prasowe PGE Energetyka Kolejowa
Pociąg serwisowy jest gotowy do działania w trybie 24/7/365 / autor: materiały prasowe PGE Energetyka Kolejowa

PGE Energetyka Kolejowa dysponuje zespołem wyspecjalizowanych pracowników oraz serwisowymi pociągami sieciowymi stacjonującymi w 66 lokalizacjach całym kraju, gotowymi podjąć niezbędne prace naprawcze natychmiast po ich zgłoszeniu przez PKP PLK S.A.

Nasze pociągi sieciowe są wyposażone w urządzenia do diagnostyki oraz napraw sieci trakcyjnej i obsługiwane przez doświadczonych, świetnie wykwalifikowanych pracowników. Daje to gwarancje najwyższej jakości świadczonych usług. Powierzenie nam na kolejne lata utrzymania sieci jest potwierdzeniem zaufania, jakim darzy nas PKP PLK – podsumowuje Sylwester Szczensnowicz, prezes PGE Energetyka Kolejowa.

Zapewnienie ciągłości kompleksowego utrzymania sieci trakcyjnej wpłynie na zachowanie wymaganych parametrów eksploatacyjnych zelektryfikowanych linii kolejowych, jakość usług świadczonych przez zarządcę infrastruktury kolejowej, efektywność transportu kolejowego w Polsce oraz komfort podróżnych.

O spółce PGE Energetyka Kolejowa

PGE Energetyka Kolejowa, należąca do Grupy PGE, łączy kolej z systemem elektroenergetycznym kraju. Dba o niezawodność i jakość dostaw energii oraz paliw dla transportu kolejowego. Posiada sieć dystrybucyjną na terenie całego kraju. Infrastruktura spółki to ponad 600 tys. różnego rodzaju obiektów i elementów instalacji rozmieszczonych wzdłuż linii kolejowych, w tym sześć nowoczesnych centrów sterowania ruchem w sieci kontrolowanej przez prawie 55 tys. inteligentnych liczników energii (AMI). Do zasilania sieci trakcyjnej służy m.in. 21,5 tys. km linii energetycznych spółki, dostarczającej energię do poszczególnych urządzeń, a ostatecznie – do pociągów. Firma odpowiada za dystrybucję 4,32 TWh energii elektrycznej rocznie, co stanowi ok. 3 proc. całej energii dostarczanej w kraju.

Grupa PGE, po dołączeniu PGE Energetyka Kolejowa, dysponuje liniami dystrybucyjnymi o łącznej długości ok. 320 tys. km, wolumen dystrybuowanej energii wynosi ok. 41,4 TWh, a sprzedaży energii ok. 37,3 TWh.

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych