Informacje

zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay
zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay

Firmy coraz lepiej oceniają koniunkturę gospodarczą

Robert Bombała

Robert Bombała

  • Opublikowano: 25 stycznia 2024, 11:00

  • 1
  • Powiększ tekst

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS dla Polski wzrósł w styczniu do 98,2 w porównaniu z grudniem ubiegłego roku, kiedy to wynosił 96,3. Jak poinformował GUS, w styczniu przed rokiem wskaźnik ten wynosił 90,3.

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS dla Polski (SI) i jego składowe / autor: GUS
Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS dla Polski (SI) i jego składowe / autor: GUS

Z badania GUS wynika, że w styczniu tego roku firmy, z większości prezentowanych obszarów gospodarki, oceniają koniunkturę lepiej lub podobnie jak miesiąc wcześniej.

„W skali roku we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki zauważalny jest istotny spadek uciążliwości bariery związanej z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (szczególnie w sekcjach budownictwo, finanse i ubezpieczenia oraz zakwaterowanie i gastronomia). Również zdecydowanie rzadziej niż przed rokiem zgłaszana jest bariera kosztów materiałów w budownictwie oraz niedoboru surowców, materiałów i półfabrykatów (z przyczyn pozafinansowych) w przetwórstwie przemysłowym” – czytamy w publikacji Urzędu.

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury jest prezentowany od stycznia 2011 r., a składają się na niego wskaźniki z przyporządkowanymi im wagami: przetwórstwo przemysłowe (50 proc.), usługi (38 proc.), handel detaliczny (6 proc.), budownictwo (6 proc.).

Do budowy wspomnianego wskaźnika wykorzystuje się wskaźniki proste wyrównane sezonowo, pochodzące z badań koniunktury gospodarczej:

przetwórstwa przemysłowego – wskaźniki bieżącego poziomu zapasów (z odwrotnym znakiem), bieżącego portfela zamówień (stanu) oraz przewidywanej produkcji,

budownictwa – wskaźniki bieżącego portfela zamówień (stanu) i przewidywanego zatrudnienia,

handlu detalicznego – wskaźniki bieżącego poziomu zapasów (z odwrotnym znakiem), sprzedaży w ostatnich trzech miesiącach oraz przewidywanej sprzedaży,

usług – wskaźniki ogólnej sytuacji jednostki, popytu w ostatnich trzech miesiącach oraz przewidywanego popytu.

Gdy wartość wspomnianego wskaźnika jest większa od 100, oznacza że kształtuje się na poziomie powyżej średniej długookresowej, gdy jest niższa od 100 – poniżej tej średniej.

Ponadto z badania wynika, że według przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów gospodarki, ceny zarówno w krótkim okresie (najbliższe 1-3 miesiące), jak i dłuższym (najbliższe 12 miesięcy) będą rosły wolniej niż dotychczas.

„Jednocześnie, we wszystkich sektorach gospodarki, w porównaniu z badaniami z października ub.r., nastąpił spadek odsetka spodziewających się szybszego wzrostu cen usług, materiałów i surowców w dłuższym okresie oraz zwiększenie odsetka spodziewających się szybszego wzrostu cen w krótkim okresie (z wyjątkiem handlu hurtowego i usług, gdzie nastąpił spadek)” – czytamy w publikacji.

Czytaj także: Prezydent zapowiada swój ruch w sprawie budżetu

rb

Powiązane tematy

Komentarze