Informacje

Ukraina / autor: PAP
Ukraina / autor: PAP

Nowela ws. legalności pobytu Ukraińców. Co planuje rząd?

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 4 lutego 2024, 13:29

  • Powiększ tekst

Niewykluczone, że projekt nowelizacji wydłużającej legalność pobytu Ukraińców w Polsce trafi na najbliższe posiedzenie Sejmu - powiedział PAP wiceszef MSWiA Tomasz Szymański. Dodał, że w najbliższym czasie resort zajmie się szerszą nowelizacją tzw. ustawy pomocowej.

W piątek na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zmiany wynikają z decyzji Rady UE, która przedłużyła tymczasową ochronę dla ukraińskich uchodźców do 4 marca 2025 r. Projekt zakłada m.in. przedłużenie legalności pobytu ukraińskich uchodźców wojennych do 30 czerwca tego roku. Zgodnie z obecnymi przepisami ustawy pobyt obywateli Ukrainy jest legalny, jeśli przybyli do Polski w okresie od 24 lutego 2022 r. do 4 marca 2024 r.

Wiceszef MSWiA Tomasz Szymański poinformował, że projekt nowelizacji ustawy może trafić na najbliższe posiedzenie Sejmu. Zapowiedział jednocześnie prace nad szerszą nowelizacją tej regulacji.

Taka szersza nowela, bardziej merytoryczna jeszcze przed nami, ponieważ nasi poprzednicy zostawili nam tę ustawę w takim zanadrzu do zrobienia - bez dyskusji, bez analiz, bez kosztów, bez dyskusji z wojewodami, na których ciąży największy obowiązek zorganizowania recepcji i pobytu Ukraińców - powiedział Szymański.

Zapytany o to, co znajdzie się w tym projekcie, odpowiedział, że całość pobytu i ochronę obywatelom Ukrainy reguluje dyrektywa europejska, dlatego jako państwo członkowskie UE jesteśmy zobligowani do zapewnienia punktów recepcyjnych i świadczeń wynikających z przepisów prawa.

Natomiast oczywiście każda taka ustawa musi zostać przejrzana z punktu widzenia ewentualnych nadużyć, do których może dochodzić i to właśnie wojewodowie mają za zadanie sprawdzić, żebyśmy wyciągnęli takie wnioski, ale również poszczególne resorty muszą sprawdzić zapisy i - o ile zajdzie taka potrzeba - skorygować je - powiedział.

Dopytywany o terminy zaznaczył, że resort daje sobie niewiele czasu na to, żeby przedstawiać założenia większej nowelizacji.

Odnosząc się z kolei do kwestii świadczeń dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy uciekli do Polski przed wojną, powiedział, że „jest to jeden z aspektów, który będzie szeroko dyskutowany.

Niewykluczone, że ta formuła już się wyczerpała. Musimy to jednak głęboko przeanalizować i zobaczyć czy nie było tutaj nadużyć, czy faktycznie jest jeszcze zapotrzebowanie na to, żeby obok punktów recepcyjnych osoby mieszkały także w tego typu obiektach - zaznaczył.

Od 16 marca 2022 r. osoby, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi w ich kraju, mogą otrzymać świadczenie w wysokości 40 zł za każdy dzień pomocy.

Tzw. mała nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, która może trafić na najbliższe posiedzenie Sejmu zakłada także wydłużenie obywatelom Ukrainy okresu ważności wiz krajowych i zezwoleń czasowych, a także terminu do opuszczenia przez Ukraińców terytorium Polski oraz terminu dobrowolnego powrotu obywatela Ukrainy.

Wydłużone zostaną również ważności kart pobytu, polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca oraz dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany” wydanych obywatelom Ukrainy, a także okres, w którym pobyt obywatela Ukrainy uznawany jest za legalny na terytorium Polski na podstawie wizy Schengen wydanej przez Polskę i inne państwa strefy Schengen oraz w ramach ruchu bezwizowego.

Projekt przedłuża także okres obowiązywania szczególnych uprawnień dla ukraińskich lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych. Zgodnie z założeniami projektu okres, w którym można udzielić zgody na wykonywanie zawodu i przyznać warunkowe prawo wykonywania zawodu wspomnianym grupom pracowników, którzy uzyskali kwalifikacje poza terytorium UE zostanie przedłużony do 28 miesięcy - licząc od dnia 24 lutego 2022 r.

O tyle samo zostanie wydłużony okres, w którym minister zdrowia może nadać numer odpowiadający numerowi prawa wykonywania zawodu na wniosek lekarza albo lekarza dentysty, który uzyskał zaświadczenie o wpisie do prowadzonego przez Naczelną Radę Lekarską rejestru lekarzy tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód i zgłosił zamiar udzielania świadczeń zdrowotnych obywatelom Ukrainy.

Planuje się, aby regulacja weszła w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

CZYTAJ TAKŻE: Siły USA uderzyły w 85 miejsc. Niepokojące doniesienia

CZYTAJ TAKŻE: Brak amunicji utrudnia Ukrainie obronę

pap, jb

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych