Informacje

Finanse / autor: fot. Fratria
Finanse / autor: fot. Fratria

Ustawa o rachunkowości: Nadchodzi ważny dzień

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 26 lutego 2024, 16:00

  • Powiększ tekst

W środę Rada Ministrów będzie omawiać projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości – wynika z opublikowanego na stronach kancelarii premiera porządku obrad rządu. Projekt nakłada na firmy z siedzibą w Polsce obowiązek publikacji danych o podatkach zapłaconych w krajach EOG.

W poniedziałek kancelaria premiera opublikowała informacje o porządku obrad posiedzenia Rady Ministrów. Wynika z niego, że rząd zajmie się projektem nowelizacji ustawy o rachunkowości oraz ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym.

Jaki cel nowelizacji?

Celem projektu nowelizacji opracowanego przez jest wprowadzenie do polskiego porządku prawnego unijnych przepisów, które nakładają na duże firmy obowiązek publikacji danych o zapłaconych podatkach.

„Proponowane zmiany wprowadzane niniejszym projektem nakładają obowiązek sporządzania sprawozdania o podatku dochodowym na wszystkie duże przedsiębiorstwa wielonarodowe (jednostki dominujące najwyższego szczebla grupy kapitałowej i jednostki samodzielne o odpowiednio skonsolidowanych przychodach - dla jednostek dominujących najwyższego szczebla - i przychodach - dla jednostek samodzielnych, przekraczających w kolejnych dwóch latach kwotę 750 mln euro) mające siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i przedsiębiorstwa wielonarodowe spoza EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem oddziału lub jednostki zależnej” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Czym jest EOG?

Europejski Obszar Gospodarczy obejmuje kraje Unii Europejski oraz Islandię, Norwegię i Liechtenstein; EOG nie obejmuje Szwajcarii.

W uzasadnieniu do projektu wyjaśniono, że już obecnie takie firmy mają obowiązek przedstawiania organom podatkowym informacji na temat zapłaconego podatku dochodowego oraz innych informacji związanych z podatkami w podziale na kraje. Jednak jedna z unijnych dyrektyw nakazała takim firmom obowiązek publicznego ujawnienia informacji o zapłaconym podatku dochodowym oraz innych informacji związanych z podatkami w podziale na poszczególne kraje („sprawozdanie o podatku dochodowym”).

Kluczowe znaczenie dla podatków

„Udostępnianie publicznie informacji na temat podatków zapłaconych w miejscu, w którym rzeczywiście został wygenerowany zysk, ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia przejrzystości podatkowej. Sprawozdawczość w podziale na kraje może wzmocnić zaufanie publiczne i zwiększyć społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw przez przyczynianie się – poprzez płacenie podatków – do dobrobytu w kraju, w którym prowadzona jest działalność. Może ona również wspierać świadomą debatę na temat potencjalnych braków w systemach podatkowych” – stwierdzono w uzasadnieniu.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Polski rekord eksportowy wszech czasów!

Ukraińcy w Polsce dominują - najnowsze dane

Co z cenami zbóż? Znamy dane

Podatek Belki. Zmiany tuż-tuż

Zgodnie z projektem, przepisy zawarte w proponowanej nowelizacji mają dotyczyć sprawozdania o podatku dochodowym za rok obrotowy rozpoczynający się po dniu 21 czerwca 2024 r.

PAP/ as/

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych