Informacje

Makieta projektu części lotniskowej CPK / autor: Fratria / LK
Makieta projektu części lotniskowej CPK / autor: Fratria / LK

AKTUALIZACJA

Audyt CPK, czyli “państwo z dykty powraca”

Piotr Filipczyk

Piotr Filipczyk

  • Opublikowano: 28 lutego 2024, 17:47

    Aktualizacja: 28 lutego 2024, 20:08

  • 3
  • Powiększ tekst

Wiemy już, kto przeprowadzi audyt w zakresie weryfikacji i oceny harmonogramów dla części lotniskowej oraz kolejowej CPK (w zakresie linii kolejowych tzw. Y). Ekspert Maciej Wilk, w latach 2013-2023 dyrektor operacyjny PLL LOT, który od kilku miesięcy jest jednym z najzagorzalszych obrońców budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, nie ma wątpliwości: państwo z dykty powraca.

Za realizację pierwszego z ośmiu audytów, na którego przetargi rozpisały nowe władze spółki CPK będą odpowiadać trzy występujące wspólnie podmioty - 1) HMJ sp. z o.o; 03-589 Warszawa, ul. Gilarska 76, 2) Projekt Plus sp. z o.o; 02-210 Warszawa, AL. Krakowska 264/3, 3) TECH-TOR Sp. z o.o.; 00-020 Warszawa; ul. Chmielna 2 /31. Jak sugeruje Wilk, który na polskiej branży lotniczej „zjadł zęby”, „wybrane podmioty nie posiadają kompetencji, doświadczenia ani - przede wszystkim - renomy, aby dokonywać eksperckiej opinii projektu tej skali”.

Trzy oferty

Jak wynika z dokumentów przedstawionych w Biuletynie Informacji Publicznej spółki CPK, do przetargu na pierwszy audyt zostało zakwalifikowanych trzech oferentów. Oprócz wspomnianego wyżej konsorcjum HMJ sp. z o.o, Projekt Plus sp. z o.o i TECH-TOR Sp. z o.o o przeprowadzenie audytu ubiegały się jeszcze dwie strony: konsorcjum Instytut Dróg i Lotnisk Sp. z o.o, ul. Mikołaja Kopernika 19A, 05-850 Ożarów Mazowiecki wraz z  CCM Sp. z o.o, ul. Aleja Prymasa Tysiąclecia 83A, 01-242 Warszawa, a także konsorcjum Infra – Centrum Doradztwa sp. z o.o., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa wraz z IPOPEMA Securities S.A. ul. Próżna 9, 00-107 Warszawie.

Kryterium ceny

Śledząc wyniki postępowania, można wywnioskować, że o wyborze zdecydowała przede wszystkim cena. Zwycięzcy przetargu zaoferowali, że przeprowadzą go za 387 450,00 zł. Na drugim miejscu uplasowało się konsorcjum IDIL i CCM z kwotą 444 817,20 zł. Trzecie miejsce zajęły Infra z IPOPEMA Securities, które gotowe były wykonać audyt za 1 211 550,00 zł. Warto jednak zaznaczyć, że to ostatnie konsorcjum zdobyło najwięcej punktów w tzw. kryterium jakościowym, czyli „Doświadczenia Personelu Eksperckiego”. O to,  jakie warunki musi spełniać personel ekspercki zapytaliśmy Biuro Prasowe spółki CPK.

Żeby zostać dopuszczonym do przetargu, każdy oferent musiał spełnić warunki udziału w postępowaniu. W tym przypadku musiał wykazać się posiadaniem trzech ekspertów z uprawnieniami:- Ekspert ds. audytu (…); Ekspert ds. harmonogramowania (…); Ekspert ds. analizy ryzyka -  czytamy w odpowiedzi.

Według Biura oprócz warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania zespołem eksperckim oferenci musieli wykazać się następującym doświadczeniem: w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 5 różnych usług, o wartości każdej usługi wynoszącej co najmniej 100 000,00 zł netto, polegających co najmniej na przygotowaniu (analizie danych wyjściowych, sporządzeniu listy zadań i zaplanowaniu dat realizacji poszczególnych zadań, sporządzeniu dokumentu końcowego o charakterze harmonogramu), lub weryfikacji (analizie dokumentów, opracowaniu wniosków na podstawie przeanalizowanych dokumentów, sporządzeniu raportu lub innego dokumentu końcowego) harmonogramów realizacji w obszarze inwestycji infrastrukturalnych, o wartości co najmniej 50 mln zł netto każda inwestycja.

To jednak nie kryterium „jakościowe” było najważniejsze. Decydowała, jak zawsze, cena.

Wykonawca, który wykazał się spełnieniem powyższych warunków, został następnie wybrany na podstawie: kryterium doświadczenia zespołu eksperckiego (40%) w trzech zakresach: harmonogramowanie w zakresie lotniskowym (15%), harmonogramowanie w zakresie kolejowym (15%), ocena ryzyka harmonogramów (10%) - ceny (60 proc.) - czytamy w odpowiedzi.

Jak przekazali na przedstawiciele CPK, decyzję o wyborze wykonawcy podejmowała komisja przetargowa licząca sześciu ekspertów. „W jej skład wchodzili przedstawiciele spółki CPK: Pionu Lotniskowego, Pionu Kolejowego i Biura Zakupów (plus czterech biegłych)„.

Nazwisk i ich kwalifikacji jednak nie znamy, a eksperci wciąż mają wątpliwości, czy wykonawcy zostali ocenieni w sposób merytoryczny. Wątpliwości budzi przede wszystkim pozycja rynkowa firm wchodzących w skład zwycięskiego konsorcjum.

»» O projekcie CPK czytaj więcej tutaj:

Gra na zwłokę. Tak chcą uwalić CPK! 

Sztuczki Laska. Urzędniczy ping-pong w sprawie CPK?

Takiego audytu nikt nie będzie traktował poważnie

Jak sugeruje wspomniany wyżej Maciej Wilk:

Jest rzeczą ABSOLUTNIE ZATRWAŻAJĄCĄ, że przyszłość strategicznego projektu o budżecie 155 mld zł (Faza 1 do 2030 r. - lotnisko + kolejowy Y), nad którym przez ostatnie lata pracował sztab wysokiej klasy specjalistów, powierzona zostaje trzem firmom-krzakom.

Dodajmy, że pierwsza ze spółek zwycięskiego konsorcjum w internecie chwali się tym, że przeprowadza… audyty energetyczne.

Druga, jak z kolei zauważa Wilk, ma ”pewne doświadczenie w realizacji projektów lotniskowych, jednak były to np. projekty budowlane dróg kołowania czy projekt budowy masztów oświetlenia nawigacyjnego.„, trzecia natomiast, tu znowu za Wilkiem „wyspecjalizowana jest w budowie i remontach dróg żelaznych i kołowych. Na stronie www przedsiębiorstwa nie widnieją jednak żadne referencje ani lista zrealizowanych projektów. Skala osiąganych przychodów sugeruje jedynie prace niewielkiej skali.„.

Były dyrektor operacyjny zwraca jednak uwagę, że jej siedzibą jest… wirtualne biuro w Warszawie.

Ekspert wprost nazywa zwycięskie spółki firmami-krzakami i zaznacza, że jakiekolwiek byłyby wyniki przeprowadzonego przez nie audytu, nie mogą one być traktowane poważnie.

Wilk zwraca uwagę, „że wygrało konsorcjum firm HMJ, Projekt Plus i TECH-TOR (…) pomimo oceny doświadczenia eksperta w zakresie inwestycji kolejowych na zero punktów„. Biuro prasowe CPK wyjaśnia jednak, że ”Otrzymanie 0 punktów w podkryterium nie oznacza, że dany wykonawca nie ma niezbędnego doświadczenia (gdyż to zostało zweryfikowane na podstawie warunków udziału w postępowaniu), a jedynie dodatkowego w obszarze szczegółowym.„.

Będą wielomiesieczne opóźnienia?

Takie ujęcie sprawy może budzić jednak niejasności, bo w jaki sposób rzetelnie ocenić „dodatkowe doświadczenie w obszarze szczegółowym”? To niestety daje pole do swobodnych interpretacji. A wszystko to w czasie, kiedy zwolennicy budowy Portu  operują rzeczowymi i merytorycznymi argumentami, z którymi druga strona, jak na razie nie jest w stanie polemizować.

Dodajmy, że według harmonogramu przetargu konsorcjum ma przeprowadzić audyt w 40 dni od podpisania umowy. Kiedy to nastąpi - nie wiadomo, wiemy jedynie, że jeszcze nie została podpisana. Inne podmioty uczestniczące w przetargu mają możliwość złożenia odwołania.

Na liście audytów, które zamierzają przeprowadzić nowe władze spółki CPK, jest jeszcze siedem pozycji, co oznacza, że początek prac nad kontynuowaniem inwestycji zostanie odłożony na co najmniej kilka miesięcy. A może właśnie o to w tym wszystkim chodzi?

Postępowanie zostało unieważnione

Jak podała przed chwilą posłanka Paulina Matysiak „Postępowanie w sprawie przeprowadzenia audytu w zakresie weryfikacji i oceny harmonogramów Spółki Centralny Port Komunikacyjny dla części lotniskowej oraz kolejowej (w zakresie linii kolejowych tzw. „Y”) zostało UNIEWAŻNIONE!”

Piotr Filipczyk

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Nowa linia kolejowa połączy Ukrainę z Unią

Ci turyści znów odwiedzają Polskę. Potężny wzrost

Najlepszy zawód świata: 29 mln etatów do wzięcia

Powiązane tematy

Komentarze