Informacje

Pieniądze / autor: Fratria
Pieniądze / autor: Fratria

Dodatkowe 500+ od ZUS. Dla osób niesamodzielnych

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 6 marca 2024, 15:28

    Aktualizacja: 6 marca 2024, 15:31

  • Powiększ tekst

Od 1 marca wzrósł próg uprawniający do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Wynosi on 2419,33 zł brutto – przypomniał w środę rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. Maksymalna kwota świadczenia pozostanie bez zmian – 500 zł netto.

Próg wynosi 2419,33 zł brutto

Rzecznik ZUS podkreślił w środowym komunikacie, że od marca więcej osób będzie mogło uzyskać uprawnienia do świadczenia 500 plus dla niesamodzielnych.

Tegoroczna marcowa waloryzacja podnosi o ponad 261 zł kwotę graniczną, na podstawie której ustalane jest prawo i wysokość świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Próg uprawniający do świadczenia wzrośnie z 2157,80 zł do 2 419,33 zł brutto. Maksymalna kwota świadczenia pozostaje bez zmian i wynosi – 500 zł na rękę – wskazał Żebrowski.

Potrzebny jest wniosek

Zmiana progu dochodowego nie oznacza, że osoby pobierające 500 plus dla niesamodzielnych muszą od nowa ubiegać się o to świadczenie.

Wniosek należy złożyć, jeśli upłynął okres, na który została orzeczona niezdolność do samodzielnej egzystencji lub jeśli nowy próg dochodowy obecnie pozwala na uzyskanie świadczenia, do którego wcześniej nie było prawa – wyjaśnił rzecznik.

Dla kogo dodatkowe 500 plus?

Świadczenie 500 plus dla niesamodzielnych mogą otrzymać osoby mieszkające w Polsce, które ukończyły 18 lat, są niezdolne do samodzielnej egzystencji i nie mają świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub suma tych świadczeń nie przekracza od 1 marca br. 2419,33 zł brutto.

Świadczenia finansowane ze środków publicznych to np. emerytury czy renty wypłacane przez ZUS, KRUS i inne organy. Do tej grupy zaliczają się również świadczenia z pomocy społecznej o charakterze innym niż jednorazowe, np. zasiłki stałe, dodatek mieszkaniowy. Do dochodu uwzględniane są również świadczenia otrzymywane z zagranicznych instytucji właściwych do spraw emerytalno-rentowych.

Co z tymi świadczeniami?

Do dochodu nie jest wliczany np. dodatek i zasiłek pielęgnacyjny, dodatek dla sieroty zupełnej, dodatek kombatancki czy też ryczałt energetyczny. Nie są ujmowane także świadczenia o charakterze jednorazowym, np. zasiłki socjalne lub zasiłek pogrzebowy. Pod uwagę nie jest brane świadczenie wspierające, czy renta rodzinna przyznana po zmarłym rodzicu osobie, która stała się całkowicie niezdolna do pracy przed ukończeniem 16 lat lub w czasie nauki w szkole przed ukończeniem 25 lat.

Katalog świadczeń

Katalog świadczeń finansowanych ze środków publicznych mających wpływ na prawo i wysokość świadczenia uzupełniającego dostępny jest na stronie www.zus.pl i na sali obsługi klienta w każdej placówce ZUS.

Ważne

Świadczenie w pełnej kwocie, czyli 500 zł, mogą otrzymać osoby, które nie mają świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub suma tych świadczeń nie przekracza 1919,33 zł brutto (od 1 marca 2024 r.). Jeśli suma tych świadczeń wynosi więcej niż 1919,33 zł, a nie przekracza 2419,33 zł brutto, to stosowana jest zasada złotówka za złotówkę. Na przykład, jeżeli w marcu suma pobieranych świadczeń wynosi 2000 zł brutto, to świadczenie uzupełniające będzie przyznane w kwocie 419,33 zł.

Gdzie kierować wniosek?

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji nie jest wypłacane z urzędu. Potrzebny jest wniosek. Jeśli pobieramy już emeryturę lub rentę, to wniosek należy złożyć w instytucji, która wypłaca to świadczenie, np. w ZUS-ie, KRUS-ie lub w innych zakładach emerytalno-rentowych.

ZUS poinformował, że do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji, a w razie braku takiego orzeczenia albo gdy upłynął okres, na który zostało ono wydane – zaświadczenie o stanie zdrowia (druk OL-9).

Zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza POZ ważne jest miesiąc, a wydane przez lekarza specjalistę trzy miesiące przed zgłoszeniem wniosku.

ZUS zaznaczył, że warto również do wniosku o świadczenie dołączyć dokumentację medyczną i inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji: np. kartę badania profilaktycznego, dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

ISW: Rosja sprzedaje ukraińskich jeńców Czeczenii

Płynie rzeka aut z importu

Wiatrakowy blamaż może uderzyć w rząd

Jednoczesne rekordy bitcoina i złota

pap, jb

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych