Informacje

Prof. Piotr Wachowiak rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie  / autor: materiały prasowe SGH
Prof. Piotr Wachowiak rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie / autor: materiały prasowe SGH

PERSONALIA

Prof. Piotr Wachowiak ponownie rektorem SGH

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 7 marca 2024, 15:14

  • Powiększ tekst

Prof. Piotr Wachowiak został wybrany na stanowisko rektora Szkoły Głównej Handlowej na kolejną kadencję - poinformowała w czwartek uczelnia.

Uczelniane Kolegium Elektorów podjęło decyzję w sprawie wyboru dr. hab. Piotra Wachowiaka, prof. SGH, na rektora SGH na kadencję 2024–2028” - poinformowała SGH.

Uprawnionych do głosowania było 213 osób; oddano łącznie 209 głosów, z tego 207 głosów ważnych i dwa głosy nieważne. Głosów na „tak” było 189, głosów na „nie” 10, osiem osób wstrzymało się od głosu. Liczba głosów spełniających warunek bezwzględnej większości wynosiła 104.

Zawsze podkreślam, że to, co osiągnęliśmy, zdobyliśmy wspólnie. Nie rektor w pojedynkę, ale cała społeczność akademicka. Dołożę starań, żebyśmy się dalej rozwijali jako uczelnia, ale bez Państwa, bez całej społeczności akademickiej, rektor sam nic by nie zrobił. Dziękuję serdecznie za dotychczasową współpracę i wsparcie. Wierzę, że w tej nowej kadencji będziemy ze sobą tak dobrze współpracować, albo nawet jeszcze lepiej niż w poprzedniej” – powiedział rektor Piotr Wachowiak, cytowany w komunikacie.

Piotr G. Wachowiak jest ekonomistą, doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych, profesorem nadzwyczajnym SGH. Sprawuje funkcję rektora tej uczelni w kadencji 2020–2024. Był jedynym kandydatem na rektora w kadencji 2024-2028.

Misja w SGH: „Z tradycją w przyszłość”

Podjąłem decyzję o kandydowaniu na funkcję rektora w kadencji 2024–2028, mając na uwadze kontynuację Strategii rozwoju SGH, której realizacji będzie przyświecać kluczowa idea: ‘Wspólna SGH. Z tradycją w przyszłość’” - napisał prof. Wachowiak w liście do społeczności uczelnianej.

Wśród priorytetów strategii rozwoju uczelni wymienił „umiędzynarodowienie, transformację cyfrową, społeczną odpowiedzialność oraz współpracę z absolwentkami i absolwentami„. Rektor zapewnił, że zależy mu szczególnie na wsparciu pracowników SGH w pozyskiwaniu grantów międzynarodowych oraz rozwijaniu działalności międzykolegialnych centrów badawczych.

Jak podkreślił w liście, chciałby nadal doskonalić dydaktykę - poprzez wprowadzanie coraz większej liczby aktywnych form zajęć dydaktycznych; zależy mu również na uruchamianiu nowych kierunków, odpowiadających na zapotrzebowanie rynku pracy, w tym - kierunków realizowanych wspólnie z biznesem tzw. studiów dualnych.

Jego celem jest również dalsze umiędzynarodowienie Szkoły Doktorskiej, pozyskanie większej liczby studentek i studentów studiów licencjackich i magisterskich z zagranicy oraz nauczycielek i nauczycieli akademickich z innych krajów, a także wzmocnienie pozycji uczelni w Europejskim Uniwersytecie Nauk Społecznych CIVICA.

Wśród priorytetów wymienił również dalszą rozbudowę kampusu oraz upraszczanie procedur administracyjnych w sferze funkcjonowania uczelni.

»» Tekst rektora SGH w roczniku „Polski Kompas 2022” czytaj tutaj:

Podstawą dla biznesu stają się wartości

Specjalista społecznej odpowiedzialności biznesu

Prof. Piotr G. Wachowiak jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH) - studiował w latach 1985–1990. Na tej samej uczelni uzyskał stopień doktora (2000 r.) - za rozprawę pt. „Negocjacje jako sposób rozwiązania konfliktów w organizacji samorządu gminnego”; i doktora habilitowanego (2014 r.) - za dorobek naukowy i rozprawę pt. „Wrażliwość społeczna przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar”. Specjalizuje się w problematyce społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Bada politykę personalną w przedsiębiorstwach w Polsce, proces negocjacji, kapitał intelektualny przedsiębiorstw, zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach.

W latach 90. pracował w warszawskim magistracie. W latach 2001–2009 był dyrektorem administracyjnym i kanclerzem w SGH, w latach 2012–2016 - prodziekanem Kolegium Zarządzania i Finansów, a od 2016 do 2020 - prorektorem SGH ds. nauki i zarządzania. 15 kwietnia 2020 został wybrany na rektora uczelni - stanowisko objął po prof. Marku Rockim.

W 2017 r. otrzymał Złoty Krzyż Zasługi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki.

PAP, sek

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Pod presją rolników rząd się cofa

Wielkanocny „prezent” Tuska – zabierze Polakom 3 mld zł

Płynie rzeka aut z importu

W UE koniec z zakupami uzbrojenia na własną rękę?

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych