Informacje

Poziom pokrycia bieżących wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych w 2023 r. osiągnął poziom 83,6 proc. / autor: Fratria / AS
Poziom pokrycia bieżących wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych w 2023 r. osiągnął poziom 83,6 proc. / autor: Fratria / AS

ZUS wypłacił Polakom górę pieniędzy

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 15 kwietnia 2024, 11:55

    Aktualizacja: 23 kwietnia 2024, 13:08

  • Powiększ tekst

Sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest stabilna. Poziom pokrycia bieżących wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych w 2023 r. osiągnął poziom 83,6 proc., po rekordowym 2022 r. był to drugi najlepszy wynik od początku reformy systemu emerytalnego w 1999 r. - wynika z raportu ZUS.

Eksperci ZUS przygotowali opracowanie, w którym podsumowali sytuację finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2023 r. Z raportu wynika, że sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest stabilna i - według prognoz - ten stan utrzyma się w najbliższych latach.

ZUS: jesteśmy w dobrej kondycji finansowej

Stabilna sytuacja na rynku pracy przełożyła się na dobrą kondycję finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Poziom pokrycia bieżących wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych w 2023 r. osiągnął poziom 83,6 proc. – po rekordowym 2022 r. był to drugi najlepszy wynik od początku reformy systemu emerytalnego w 1999 roku. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku ZUS zrezygnował z dotacji do FUS na łączną kwotę 13 mld zł (w ujęciu kasowym). Dotacja z budżetu państwa wyniosła niecałe 51,7 mld zł” - podał, cytowany w komunikacie, członek zarządu ZUS Paweł Jaroszek.

Największą ich pozycją były transfery na rzecz ludności w kwocie 352,1 mld zł, obejmujące świadczenia emerytalno-rentowe oraz pozostałe świadczenia. Wydatki na emerytury i renty finansowane z FUS wyniosły 319,5 mld zł, czyli o 18,6 proc. więcej niż przed rokiem” - wskazano w raporcie.

Przeciętna wypłata świadczenia to ponad 3200 zł

Przeciętna wypłata emerytury i renty w 2023 r. wyniosła 3 269,49 zł i była wyższa od wypłacanej w poprzednim roku o 17,2 proc. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na wysokość świadczeń było ich zwiększenie z tytułu waloryzacji wskaźnikiem 114,8 proc., przy czym nie mniej niż o 250 zł. Miesięczny skutek waloryzacji emerytur i rent wypłacanych z FUS wyniósł 3 445,7 mln zł.

Z raportu ZUS wynika, że liczba ubezpieczonych w ZUS na koniec 2023 r. wyniosła ponad 16 262,5 tys. (w ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych) i była o 10,5 tys. mniejsza niż rok wcześniej. Najliczniejszą grupę ubezpieczonych stanowili pracownicy (71,5 proc.), a w dalszej kolejności osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby z nimi współpracujące (10,8 proc.) oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej (8,3 proc.).

»» O ZUS więcej czytaj tutaj:

Nowy ZUS? Od teraz to e-urząd!

ZUS ubezpiecza też obcokrajowców

W ogólnej liczbie ubezpieczonych 6,9 proc. osób posiadało obywatelstwo inne niż polskie. Na koniec 2023 r. w ZUS było zarejestrowanych ponad 1 127,7 tys. obcokrajowców, co oznacza wzrost o 6,1 proc. w stosunku do stanu na koniec 2022 r. W liczbie tej 59,1 proc. osób było pracownikami, 36,5 proc. wykonywało pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej, a pozostali byli objęci innymi formami zatrudnienia.

Najliczniejszą grupą obcokrajowców od wielu lat są obywatele Ukrainy. Na koniec 2023 r. stanowili oni 67,3 proc. wszystkich obcokrajowców zarejestrowanych w ZUS oraz 4,7 proc. wszystkich ubezpieczonych, a ich liczba wyniosła 759,4 tys., czyli o 1,8 proc. więcej niż na koniec 2022 r.

Kolejną dużą grupą obcokrajowców są obywatele Białorusi. Na koniec 2023 r. w ZUS było zarejestrowanych 129,4 tys. osób z Białorusi i stanowili oni 11,5 proc. wszystkich ubezpieczonych cudzoziemców. Liczba zarejestrowanych w ZUS obywateli Białorusi wzrosła o 19,7 proc. w stosunku do stanu na koniec 2022 r.

Karolina Kropiwiec (PAP), sek

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Koniec z ogrzewaniem węglem. Unia wkroczy do Twojego domu

Konflikt światowy? Atak na Izrael i eskalacja napięć [RELACJA]

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych