Informacje

www.sxc.hu
www.sxc.hu

Budżet RP - teraz w Senacie

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 8 stycznia 2013, 08:32

  • 0
  • Powiększ tekst

W Senacie rozpoczęła się debata nad ustawą budżetową na 2013 r., która dopuszcza deficyt w wysokości ponad 35,5 mld zł. Głosowanie proponowanych przez senatorów poprawek odbędzie się najprawdopodobniej w środę.

Uchwalony przez Sejm budżet przewiduje, że deficyt w przyszłym roku nie przekroczy 35 mld 565 mln 500 tys. zł, a dochody w przyszłym roku wyniosą 299 mld 385 mln 300 tys. zł, natomiast wydatki nie będą wyższe niż 334 mld 950 mln 800 tys. zł. Zgodnie z ustawą przyszłym roku polska gospodarka będzie rozwijać się w tempie 2,2 proc. PKB, a średnioroczna inflacja wyniesie 2,7 proc.

Dochody podatkowe mają wynieść 266 mld 982 mln 697 tys. zł, czyli będą o 5,1 proc. większe niż w roku obecnym. Dochody niepodatkowe zaplanowano na 30 mld 806 mln 651 tys. zł. Złożą się na nie dochody z dywidend od udziałów Skarbu Państwa w spółkach, a także z wpłat z zysku (5 mld 860 mln 10 tys. zł), dochody z cła (2 mld 1 mln zł), wpłaty z zysku NBP (401 mln 900 tys. zł), opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe (20 mld 160 mln 479 tys. zł), wpłaty jednostek samorządu terytorialnego (2 mld 383 mln 262 tys. zł).

W budżecie zaplanowano m.in. ponad 75 mld zł na finansowanie programów unijnych m.in. Wspólnej Polityki Rolnej, czy inwestycji w ramach Funduszu Spójności. Ustawa przewiduje, że samorządy uzyskają 51,5 mld zł w formie subwencji oraz 17,6 mld zł dotacji. Subwencja ogólna dla samorządów będzie w 2013 r. o 2,7 proc. wyższa niż w 2012 r. Ustawa przewiduje także, że prawie 3 mld zł ma trafić na realizację programu budowy dróg krajowych. Poza pieniędzmi na budowę i przebudowę dróg krajowych w ustawie założono także dofinansowanie w wysokości 0,5 mld zł programu przebudowy dróg lokalnych - tzw. schetynówek. Rząd planuje, że w 2013 r. w ramach programu zostanie wybudowanych, przebudowanych i wyremontowanych ok. 5 tys. km dróg lokalnych. Ponad 5 mld zł zostanie przeznaczone m.in. na ochronę przyrody, gospodarkę wodną, odpadową czy zarządzanie zasobami geologicznymi. Ponad 620 mln zł ma trafić na zwiększanie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców. Rząd wyłoży na ten cel ok. 343 mln zł, Unia - 277 mln zł.

W ubiegłym tygodniu senacka komisja budżetu i finansów publicznych zarekomendowała dziewięć poprawek do budżetu. Jedna z nich dotyczy utworzenia nowej rezerwy na pokrycie kosztów realizacji na terenie Federacji Rosyjskiej pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, do której doszło 10 kwietnia 2010 r.

Inna poprawka upoważnia ministra finansów do udzielenia Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych pożyczki w wysokości 12 mld zł - zamiast 6 mld zł zapisanych w budżecie uchwalonym przez Sejm. Kolejna zwiększa o 1 mld zł wydatki Funduszu Pracy na aktywne formy walki z bezrobociem. Komisja opowiedziała się też za wprowadzeniem poprawki, która przywraca zaproponowane przez rząd zapisy dotyczące Funduszu Kościelnego, zaproponowała także zwiększenie o 1 mln zł wydatków Państwowej Inspekcji Pracy - kosztem Naczelnego Sądu Administracyjnego. Kilkadziesiąt poprawek nie uzyskało poparcia komisji.

(PAP)

mmu/ je/

Powiązane tematy

Komentarze