Informacje

Gotówka  / autor: Pixabay
Gotówka / autor: Pixabay

Jaki deficyt budżetu państwa po marcu? Najnowszy raport

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 26 kwietnia 2023, 13:25

  • 0
  • Powiększ tekst

Deficyt budżetu państwa po marcu 2023 r. wyniósł 12 mld zł. Dochody budżetu po 3 miesiącach wyniosły 124,7 mld zł a wydatki – 136,7 mld zł – poinformowało w środę Ministerstwo Finansów.

W środę Ministerstwo Finansów podało, że dochody budżetu do końca marca 2023 r. wyniosły 124,7 mld zł, co stanowi 20,6 proc. kwoty zaplanowanej na cały rok.

„W okresie styczeń - marzec 2023 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 4,6 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były niższe w stosunku do okresu styczeń - marzec 2022 r. o ok. 1,8 mld zł” – stwierdzono w komentarzu Ministerstwa Finansów.

Z danych opublikowanych przez MF wynika, że dochody z podatku VAT były wyższe o 0,8 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku 2022. (tj. ok. 0,5 mld zł), dochody z podatku CIT były wyższe o 8,6 proc. (tj. ok. 1,2 mld zł), dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 4,7 proc. (tj. ok. 0,9 mld zł), a dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 3,9 proc.(tj. ok.0,1 mld zł ). Niższe były dochody z podatku PIT i to 29,3 proc., czyli o ok. 4,7 mld zł.

„W związku z obniżeniem stawki podatkowej w 2022 roku i w efekcie wyższymi niż zazwyczaj zwrotami nadpłaconego podatku spadek dochodów w PIT w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego był spodziewany i zgodny z założeniami przyjętymi przy planowaniu budżetu na 2023 rok” – wyjaśnił resort finansów.

MF podało także, że w okresie styczeń - marzec 2023 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 15,3 mld zł i było wyższe o ok. 6,3 mld zł (tj. 70,4 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - marzec 2022 r.

Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń - marzec 2023 r. wyniosły 136,7 mld zł, co stanowi 20,3 proc. planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2022 (kiedy wydatki wyniosły 120,4 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 16,4 mld zł, tj. 13,6 proc.

„Wyższe wykonanie wydatków wynika głównie z wyższych środków przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o ok. 9,9 mld zł) i związane było z przejęciem od jednostek samorządu terytorialnego od czerwca 2022 r. zadania związanego z wypłatą świadczenia 500+” – wyjaśniono w informacji Ministerstwa Finansów.

Resort dodał także, że wzrosła wartość wypłaconych subwencji ogólnych dla jednostek samorządu terytorialnego o 4,5 mld zł w związku ze wzrostem wydatków na część oświatową subwencji ogólnej. Poza tym na obsługę długu Skarbu Państwa przekazano więcej o 3,1 mld zł w związku głównie ze wzrostem kosztów obsługi długu krajowego w efekcie wzrostu stóp procentowych. Wyższe wykonanie odnotowano również w ramach części 29 – Obrona narodowa o 7,3 mld zł w związku ze zwiększonymi potrzebami w zakresie zakupu uzbrojenia.

„Jednocześnie niższe wykonanie odnotowano w budżetach wojewodów (mniej o 10,8 mld zł) głównie w związku z przekazaniem zadania wypłaty 500+ do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z tytułu środków własnych Unii Europejskiej (mniej o ok. 2,1 mld zł) co było spowodowane rozliczeniem w marcu br. nadpłaty do budżetu UE z tytułu dostosowań VAT i DNB za lata poprzednie przez pomniejszenie raty składki za ten miesiąc. W I kwartale 2023 r. zanotowano również niższe wpłaty z tytułu należności celnych. Ww. pomniejszenia skompensowały wyższą składkę Polski do budżetu UE w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku” – podano w informacji MF.

Zgodnie z danymi resortu finansów deficyt budżetu państwa po I kw. wyniósł 12 mld zł, czyli 17,7 proc. planu. MF podkreśliło, że wielkość deficytu po I kwartale 2023 roku jest zbliżona do zakładanej przy prognozowaniu realizacji budżetu. Ustawa budżetowa na 2023 r. przewiduje, że w tym roku deficyt budżetu państwa nie przekroczy kwoty 68 mld zł.

Czytaj też: Premier: Projekty w ramach KPO nie są zagrożone

PAP/kp

Powiązane tematy

Komentarze