Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

MF: 27,5 mld zł nadwyżki budżetowej

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 28 września 2022, 18:20

    Aktualizacja: 28 września 2022, 18:28

  • 0
  • Powiększ tekst

Na koniec sierpnia br. budżet miał nadwyżkę w wysokości ponad 27,5 mld zł - wynika z opublikowanych w środę przez Ministerstwo Finansów szacunkowych danych o wykonaniu budżetu państwa w 2022 r.

Jak podało MF, w okresie styczeń - sierpień 2022 r. szacunkowe wykonanie budżetu państwa wyniosło: dochody 345 mld 107,4 mln zł, wydatki - 317 mld 580,0 mln zł, a nadwyżka - 27 mld 527,4 mln zł.

Z danych resortu wynika, że dochody podatkowe wyniosły 315 mld 381,8 mln zł, w tym podatki pośrednie (m.in podatek akcyzowy) wyniosły 205 mld 731,1 mln, 49 mld 717,6 mln zł z podatku dochodowego od osób prawnych, a 50 mld 922,7 mln zł to dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody niepodatkowe obliczono na 28 mld 502,4 mln zł.

Nadwyżka w budżecie po sierpniu sięgnęła 27 mld 527,4 mln zł.

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – sierpień 2022 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2022 r. wyniosło:

dochody: 345,1 mld zł, tj. 70,2 proc.

wydatki: 317,6 mld zł, tj. 60,9 proc.

nadwyżka: 27,5 mld zł

Dochody budżetu państwa w okresie styczeń – sierpień 2022 r.

W okresie styczeń – sierpień 2022 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 25,0 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń – sierpień 2021 r. o ok. 37,3 mld zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

dochody z podatku VAT były wyższe o 7,9 proc. r/r (tj. ok. 11,1 mld zł),

dochody z podatku PIT były wyższe o 11,2 proc. r/r (tj. ok. 5,1 mld zł),

dochody z podatku CIT były wyższe o 42,2 proc. r/r (tj. ok. 14,8 mld zł),

dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 9,1 proc. r/r (tj. ok. 4,5 mld zł),

dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 22,2 proc. r/r (tj. ok. 0,8 mld zł ).

W okresie styczeń – sierpień 2022 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 28,5 mld zł i było niższe o ok. 12,3 mld zł (tj. 30,1 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – sierpień 2021 r.

Niższe wykonanie dochodów niepodatkowych związane jest z przekazaniem, na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, części zysku Narodowego Banku Polskiego ponad określoną w ustawie budżetowej na rok 2022 jego prognozę, do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w kwocie 9,6 mld zł.

Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń – sierpień 2022 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – sierpień 2022 r. wyniosło 317,6 mld zł, tj. 60,9 proc. planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2021 (276,7 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 40,8 mld zł, tj. 14,8 proc.

Wykonanie wydatków wynika głównie z wyższych środków przekazanych do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o ok. 7,7 mld zł) na finasowanie uzupełniające, co było związane m.in. z niższym stanem środków na rachunku FUS na koniec 2021 r. w stosunku do roku 2020, rozpoczęcia w lutym wypłat Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego z wyrównaniem od stycznia w większej kwocie niż pierwotnie planowano oraz zwiększonej do poziomu 7 proc. waloryzacji świadczeń.

W ramach części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przekazano więcej o 3,7 mld zł, w tym m. in. środki na wpłatę do Funduszu Pomocy oraz do Agencji Rezerw Strategicznych na realizację zadań z zakresu zakupu rezerw strategicznych.

W części 29 – Obrona Narodowa przekazano więcej o 4,6 mld zł. W ramach subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonanie było wyższe o 2,9 mld zł, w związku ze wzrostem części oświatowej subwencji ogólnej, m.in. w związku przekazaniem środków na podwyżki dla nauczycieli.

Większe wykonanie odnotowano także w ramach środków własnych Unii Europejskiej (więcej o ok. 3,1 mld zł) zgodnie z wnioskiem Komisji dotyczącym zapłaty składki oraz szacowanej wysokości wpłaty z tytułu ceł płatnych do UE, a także w zakresie obsługi długu Skarbu Państwa (więcej o ok. 2,6 mld zł).

PAP/RO

Powiązane tematy

Komentarze