Informacje

 Krajowy program operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 jest największym programem zatwierdzonym dotąd przez Komisję Europejską fot. freeimages.com/svilen001
Krajowy program operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 jest największym programem zatwierdzonym dotąd przez Komisję Europejską fot. freeimages.com/svilen001

Brukselskie 30 miliardów euro dla Polski

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 17 grudnia 2014, 21:25

  • 1
  • Powiększ tekst

Komisja Europejska przyjęła krajowy program operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Z budżetu unijnego trafi za jego pośrednictwem do Polski w latach 2014-2020 27,4 mld euro m.in. na drogi, kolej czy energetykę. To największy program zatwierdzony przez Komisję. KE przyjęła też wart 2 mld euro program operacyjny Polska Wschodnia.

Budżet programu, który dotyczy perspektywy finansowej 2014-2020, sięga 32 mld euro, z czego 27,4 mld pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności.

Program skupia się na poprawie atrakcyjności Polski jako miejsca do lokowania inwestycji. Przewiduje też działania zmierzające do przestawienia naszego kraju na gospodarkę niskoemisyjną. Pieniądze z UE trafią na projekty związane z ochroną środowiska, przeciwdziałaniem zmianom klimatu i adaptacją do tych zmian, transportem i bezpieczeństwem energetycznym oraz ochroną zdrowia i dziedzictwa kulturowego.

Według informacji przedstawionych w środę przez KE do końca realizacji programu Polska powinna zwiększyć udział energii odnawialnej do 15 procent. Z kolei redukcja emisji gazów cieplarnianych ma wynieść 20,6 proc. w porównaniu z 1990 r.

Program określa cele, które Polska ma osiągnąć przy wsparciu z UE. W ciągu najbliższych lat ma m.in. powstać 6,5 tys. nowych lub zmodernizowanych sieci kanalizacyjnych, 120 oczyszczalni ścieków oraz 591 km gazociągów.

Środki wydawane w ramach programu mają zapewnić przebudowę lub modernizację 522 km linii kolejowych, 86 km linii metra i tramwajowej oraz zakup lub modernizację 167 wagonów kolejowych.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przewidywało, składając projekt programu do KE, że na gospodarkę niskoemisyjną przeznaczonych zostanie 1 mld 847,5 mln euro. Wsparcie dla przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu wynieść ma ponad 3,4 mld euro.

Na rozwój infrastruktury drogowej, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, lotniczego, transport intermodalny, morski i śródlądowy przewidziano ponad 9,5 mld euro. Dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę drogową miast ma sięgnąć ponad 2,9 mld euro.

Na projekty kolejowe zarezerwowano ok. 5 mld euro, a na przedsięwzięcia związane z rozwojem niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach – ponad 2,3 mld euro.

Na inwestycje związane z poprawą bezpieczeństwa energetycznego trafić ma 1 mld euro, na projekty dotyczące ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego 467,3 mln euro, a na infrastrukturę w sektorze zdrowia – 468,3 mln euro.

„To ważny dzień dla Polski. Największy program na okres 2014-2020 (...) został przyjęty. Wraz z nim będzie można realizować kluczowe inwestycje podnoszące konkurencyjność Polski i całej Europy” – oświadczyła cytowana w komunikacie KE unijna komisarz ds. rozwoju regionalnego Corina Cretu.

KE poinformowała też, że przyjęła wart 2 mld euro program operacyjny Polska Wschodnia. Z programu tego mają korzystać województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie. Jego najważniejsze cele określone przez rząd to wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw działających w Polsce Wschodniej, a także rozwój połączeń transportowych miast wojewódzkich z otaczającymi je obszarami, w tym komunikacji miejskiej oraz infrastruktury kolejowej.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze