Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: pixabay.com
Zdjęcie ilustracyjne / autor: pixabay.com

Program Polska Wschodnia: ponad 400 umów podpisanych w 2021 r.

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 27 grudnia 2021, 16:30

  • Powiększ tekst

Polscy przedsiębiorcy chętnie korzystali ze wsparcia udzielanego z Funduszy Europejskich. W ramach Programu Polska Wschodnia, w latach 2014-2021, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyznała niemal 3 tys. firm, łącznie prawie 7 mld zł dofinansowania. Efektem wsparcia jest m.in. 255 km nowych dróg.

Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW) jest przeznaczony przede wszystkim startupom oraz firmom działającym na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Środki są przekazywane na rozwój biznesów, które chcą budować swoją przewagę konkurencyjną w kraju i za granicą w oparciu o wykorzystanie wyników prac badawczo-rozwojowych, wzornictwa czy tworzenia produktów sieciowych. Dzięki wsparciu możliwe są też inwestycje dotyczące zrównoważonej mobilności miejskiej w miastach wojewódzkich makroregionu oraz rozwój połączeń drogowych.

Wśród obszarów właściwych dla POPW znajdują się: Działalność zagraniczna (konkurs: „Internacjonalizacja MŚP”), Infrastruktura (konkursy: „Zrównoważony transport miejski”, „Infrastruktura drogowa”), Na start (konkursy: „Platformy Startowe”, „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”), Nowe produkty i inwestycje (konkursy: „Wdrażanie innowacji przez MŚP”, „Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP”), Wzornictwo (konkursy: „Wzór na konkurencję” – etap I audyt wzorniczy, etap II wdrożenie strategii wzorniczej). Spośród wyżej wymienionych przedsiębiorcy mogą wciąż zgłaszać się do konkursów: „Platformy Startowe” (3 aktywne Platformy: Startup Heroes, Wschodni Akcelerator Biznesu i Hub od Talents 2) oraz „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”.

Dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich, w województwach położonych na wschodzie kraju, przebudowano aż 255 km dróg oraz powstało 1134 km nowych lub przebudowanych linii autobusowych, trolejbusowych oraz tramwajowych. Łączna wartość dofinansowania wyniosła ponad 4 mld zł. Na programie skorzystały m.in. miasto Białystok oraz gminy: Kielce, Lublin, Olsztyn i Rzeszów.

W Olsztynie nowy wygląd zyskało centrum miasta, przede wszystkim ul. Partyzantów, która obecnie ma po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Obok biegną nowe chodniki i ścieżka rowerowa. Posadzono także ponad 100 drzew, kilkanaście tysięcy krzewów i pnączy oraz ponad 20 tysięcy tulipanów. Całość projektu dopełnił zakup taboru tramwajowego i rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego.

W Rzeszowie w ramach projektu zakupiono 50 nowoczesnych, niskoemisyjnych autobusów, przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przebudowano również 138 zatok autobusowych i 138 zespołów przystankowych. Powstała nowa pętla autobusowa i energooszczędny budynek Dworca Lokalnego, wyposażony w dynamiczny system informacji pasażerskiej. Projekty związane z infrastrukturą wpłynęły na polepszenie sytuacji mieszkańców i przedsiębiorców Polski Wschodniej oraz na integrację całego makroregionu w skali kraju i Unii Europejskiej.

Łącznie we wszystkich latach trwania programu „Zrównoważony transport miejski” oraz „Infrastruktura drogowa” podpisano 42 umowy, na kwotę niemalże 4 mld zł. W 2022 r. do samorządów z makroregionu Polski Wschodniej trafi kolejne 273 mln zł na poprawę infrastruktury drogowej. Nabór w konkursie „Infrastruktura drogowa” zakończył się 17 listopada.

Startupy wraz z innymi mikro, małymi i średnimi firmami stanowią przeważającą większość przedsiębiorstw w Polsce, wytwarzających trzy czwarte wartości PKB. Program Polska Wschodnia oferuje pomoc za pośrednictwem ośrodków innowacji. Zapewnia młodym przedsiębiorcom dostęp do niezbędnej infrastruktury, mentoringu, doradztwa, treningu oraz wielu innych, cennych usług, koniecznych do rozwinięcia nowego pomysłu.

Dzięki wsparciu POPW startup Microamp Solutions zrealizował projekt polegający na rozwoju oraz komercjalizacji nowej technologii mikrofalowych wzmacniaczy sygnału, dedykowanych sieciom nowej generacji 5G. Jest to innowacja w skali światowej. Dotychczas produkowane były jedynie wzmacniacze wykorzystujące technologię stosowaną dla standardów LTE lub LTE-A, która nie jest optymalna dla systemów sieci 5G. W ramach projektu zespół Microamp Solutions przeprowadził prace badawczo-rozwojowe oraz działania komercjalizujące wyniki prac, których efektem jest innowacja produktowa w postaci gotowej do wdrożenia i przetestowanej technologii wzmacniaczy mocy do sieci 5G.

W 2021 r. do „Platform startowych” wpłynęło prawie 3 tys. wniosków inkubacyjnych, program ukończyło ponad 400 pomysłodawców, a w konkursie „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” podpisano 133 umowy, na kwotę ponad 125 mln zł. W latach 2014-2021 podpisano łącznie 377 umów ze startupami, na kwotę prawie 340 mln zł.

Fundusze Europejskie szeroko wspierają rozwój innowacyjności. Dzięki unijnej pomocy kreowany jest klimat sprzyjający tworzeniu nowych i lepszych produktów. Program Polska Wschodnia wspiera mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa we wzmacnianiu ich innowacyjności i konkurencyjności. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że co roku z przyczyn kardiologicznych w Polsce umiera około 175 tys. osób. Wszelkie działania zmierzające do poprawy leczenia pacjentów z chorobami serca są w medycynie krajowej na wagę złota.

Nowoczesny Ośrodek Kardiologii Inwazyjnej „Ikardia” z województwa lubelskiego uzyskał wsparcie Funduszy Europejskich, w ramach konkursu „Wdrażanie innowacji przez MŚP”, na zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa leczenia chorych z przewlekłą niedrożnością tętnic wieńcowych. Zakupiono wiele specjalistycznych urządzeń, w tym mobilny aparat RTG, tomograf komputerowy, kardiomonitory i centralę monitorowania Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. W wyniku prac wprowadzono na rynek innowacyjną na skalę europejską, usługę leczenia chorych z przewlekłą okluzją tętnic wieńcowych.

W ramach konkursu „Wdrażanie innowacji przez MŚP” w 2021 r. podpisano 28 umów, na niemalże 195 mln zł. W całej perspektywie 2014-2020 podpisano ich 148, na kwotę prawie 768 mln zł.

Produkcja oparta na innowacyjnym i artystycznym wzornictwie to sektor przyszłościowy, odzwierciedlający współczesne potrzeby konsumpcyjne – chęć wyróżniania się i przesunięcia akcentu z nabywania przedmiotów na doświadczanie konkretnych wrażeń i przeżyć. Polski design, wsparty Unijnymi Programami, jest rozpoznawalny i konkurencyjny w skali Europy i świata. W ramach konkursu „Wzór na konkurencję” przedsiębiorstwo Bester Sklejki podjęło się realizacji działań zawartych w I etapie Audytu Wzorniczego. Zalecono w niej zaprojektowanie własnej kolekcji siedzisk, a także elementów architektonicznych. Wprowadzenie innowacji produktowej wiązało się z zakupem niezbędnego sprzętu – maszyn i urządzeń koniecznych do produkcji nowego asortymentu. Kolejnym zrealizowanym zaleceniem strategii było wprowadzenie innowacji marketingowej, czyli stworzenie nowego wizerunku firmy oraz uporządkowanie procesów organizacyjnych i realizacji produkcji. Skupiono się także na procesie obsługi klienta. Ciekawa i niepowtarzalna oferta przedsiębiorstwa wymagała opracowania nowej identyfikacji wizualnej marki, materiałów promocyjnych, planu promocji nowej oferty i polityki sprzedaży.

W ramach konkursu „Wzór na konkurencję” – etap I i II, podpisano 70 umów na kwotę prawie 166 mln zł. W latach 2014-2021 podpisano 769 umów, na kwotę niemal 599 mln zł.

Program Polska Wschodnia pomaga rozwijać działalność eksportową. Dotacje POPW finansują m.in. doradztwo w zakresie dostosowania produktu do potrzeb danego rynku, nawiązywanie kontaktów z partnerami zagranicznymi, badania marketingowe oraz finansowanie udziału w międzynarodowych targach, wystawach czy misjach.

Przykładem firmy, która wzięła udział w konkursie „Internacjonalizacja MŚP” jest Bendex. Przedsiębiorstwo liczy już ponad 10 lat, posiada zakład produkcyjny w Wasilkowie pod Białymstokiem i specjalizuje się w przetwórstwie stali zwykłej, nierdzewnej, stali typu corten i aluminium. Głównymi produktami wytwarzanymi w mieszczącej się w firmie województwie podlaskim są grille, wędzarnie, koksowniki, paleniska oraz meble ogrodowe. Dzięki wsparciu Funduszy Europejskich firma mogła jeszcze bardziej rozwinąć eksport. W tym celu, w ramach projektu, zleciła opracowanie modelu internacjonalizacji. Beneficjent otrzymał kompleksową koncepcję wejścia na rynki zagraniczne wraz ze wskazaniem najefektywniejszych narzędzi marketingowych i promocyjnych oraz instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe. Przedstawiono także rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej.

W 2021 r. w działaniu „ Internacjonalizacja MŚP” podpisano 177 umów, na ponad 69 mln zł, a łącznie w latach 2014-2021 – 478 umów, na kwotę prawie 171 mln zł. Planowany jest kolejny konkurs w ramach „Internacjonalizacji MŚP” na przełomie II i III kwartału 2022 r. Ogłoszenie jest uzależnione od dostępności wolnych środków.

_Tylko w 2021 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w PARP podpisano aż 408 umów z beneficjentami. Ich łączna wartość wyniosła ponad 555 mln zł. Ogół działań podjętych w ramach POPW jest bardzo imponujący. Od początku programu, Fundusze Europejskie przekazały prawie 7 mld zł firmom, samorządom tworzącym infrastrukturę drogową i komunikacyjną (taką jak dworce), ośrodkom innowacji tworzącym platformy startowe (inkubatory) z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Od 2015 roku wsparto prawie 3 tys. różnych projektów – powiedział Mikołaj Różycki p.o. prezesa PARP.

Główną wartością przyświecającą genezie utworzenia osobnego funduszu, tylko dla tego obszaru Polski, była spójność. Rozumiana zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i społecznym. Aktywność i odwaga przedsiębiorców oraz samorządowców tego makroregionu powoduje, że idea zrównoważonego rozwoju kraju znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistości. A sektory IT, lotniczy czy spożywczy stały się liderami polskiego eksportu. Życzmy sobie, by dzięki miedzy innymi wsparciu z następcy programu Polska Wschodnia w ramach nowej perspektywy, firmy z tych województw rozwijały harmonijnie i w oparciu o nowoczesne technologie– powiedział Mikołaj Różycki.

PR/RO

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych