Informacje

Deficyt budżetowy Polski przekracza 3 proc. PKB / autor: Fratria / AS
Deficyt budżetowy Polski przekracza 3 proc. PKB / autor: Fratria / AS

Polska zadłużona jak nigdy

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 18 czerwca 2024, 18:49

    Aktualizacja: 19 czerwca 2024, 09:55

  • Powiększ tekst

Rząd liczy, że Komisja Europejska rozłoży redukcję nadmiernego deficytu Polski na co najmniej cztery lata.

Rząd liczy, że Komisja Europejska rozłoży redukcję nadmiernego deficytu (ang. excessive deficit procedure, EDP) Polski na co najmniej cztery lata, wynika z założeń do projektu ustawy budżetowej na 2025 r. 19 czerwca Komisja opublikuje raporty otwierające procedurę nadmiernego deficytu wobec państw członkowskich.

Założenia

W ub. tygodniu minister finansów Andrzej Domański podtrzymał, że w ocenie rządu procedura zostanie „na pewno” otworzona, ponieważ deficyt Polski przekracza 3% PKB. W kwietniu resort finansów poinformował ISBnews, że jest już w roboczym dialogu z Komisją Europejską, którego celem jest wyjaśnienie przyczyn przekroczenia przez Polskę progu 3% deficytu w relacji do PKB w 2023 r.

Rada Ecofin, wydając zalecenia wobec tych państw członkowskich, w których stwierdzi nadmierny deficyt, wskaże termin zlikwidowania nadmiernego deficytu i ścieżkę korekty wydatków, która zapewni obniżenie deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych poniżej 3% PKB. Ścieżka korygująca deficyt zalecana przez Radę Ecofin podczas procedury nadmiernego deficytu nie powinna być mniej ambitna niż ścieżka wydatków rekomendowana przez nią po ocenie planów średniookresowych. W konsekwencji redukcja nadmiernego deficytu będzie mogła być rozłożona na co najmniej 4 lata - czytamy w założeniach.

W dokumencie zwrócono uwagę, że wszystkie państwa członkowskie zostały zobowiązane opracować na jesieni tego roku średniookresowe plany budżetowo-strukturalne. Plany zastąpią programy stabilności i konwergencji oraz Krajowe Programy Reform. Polska planuje przekazać swój plan w uzgodnionym z Komisją Europejską terminie, który pozwoli zapewnić spójność między planem a projektem ustawy budżetowej na rok 2025, podkreślono.

Polska przekaże dane o zadłużeniu

Zgodnie z nowymi zasadami zarządzania gospodarczego, Komisja Europejska do 21 czerwca br. przekaże państwom członkowskim z deficytem lub długiem powyżej wartości referencyjnych trajektorie wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych na 4 (i 7) następne lata stanowiące punkt wyjściowy do opracowania planów. Zostaną one oszacowane z wykorzystaniem analizy stabilności zadłużenia w średnim okresie (ang. Debt Sustainability Analysis, DSA), co ma zagwarantować różnicowanie wymogów wobec poszczególnych krajów. Przekazanie trajektorii referencyjnych poprzedzi publikacja 19 czerwca raportów Komisji Europejskiej otwierających procedurę nadmiernego deficytu wobec państw członkowskich.

Państwa członkowskie na jesieni zaprezentują w nowych planach swoje propozycje ścieżek wydatków - jeśli będą odbiegać od trajektorii referencyjnych Komisji Europejskiej, należy to uzasadnić. Rada Ecofin po ocenie planów dokonanej przez Komisję Europejskiej zarekomenduje państwom członkowskim ścieżki wydatków wiążące dla co najmniej 4 kolejnych ustaw budżetowych, wskazano.

Nadmierny deficyt. I co dalej?

Procedurę nadmiernego deficytu można zastosować w szczególności w sytuacji, gdy:

- państwo UE narusza lub istnieje ryzyko naruszenia przez nie progu deficytu równego 3% PKB, lub

- państwo UE narusza regułę dotyczącą zadłużenia poprzez utrzymywanie poziomu długu publicznego przekraczającego wartość 60% PKB, który nie zmniejsza się w zadowalającym tempie - oznacza to, że różnica między poziomem zadłużenia danego państwa a wartością 60% musi zostać zredukowana o jedną dwudziestą rocznie (średnio w przeciągu trzech lat).

Procedura nakłada na dane państwo wymóg złożenia planu działania naprawczego i polityki, którą wdroży, oraz terminów osiągnięcia tych celów.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Na nic protesty rolników. Zielony Ład trzyma się mocno

Duński tunel pod Bałtykiem. Budują go Polacy

Branża drzewna na skraju przepaści. Jest decyzja

Ale cios! Port w Gdańsku zdegradowany

isbnews, jb

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych