Informacje

www.sxc.hu
www.sxc.hu

Kopacz wysyła list do Tuska: Chodzi o rynek cyfrowy

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 24 czerwca 2015, 11:51

  • 1
  • Powiększ tekst

Premier Ewa Kopacz, a także szefowie rządów Czech, Estonii, Finlandii, Holandii, Irlandii, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii wystosowali list do szefa Rady Europejskiej, w którym opowiadają się za ambitnym podejściem do budowy jednolitego rynku cyfrowego w UE.

Strategia budowy jednolitego rynku cyfrowego, która została zaprezentowana przez Komisję Europejską w maju, będzie jednym z tematów czwartkowo-piątkowego szczytu UE w Brukseli.

"Nowa strategia jednolitego rynku cyfrowego wymaga silnego politycznego wsparcia na naszym spotkaniu w tym tygodniu. Nie ma lepszej okazji, aby dać impuls dla globalnej konkurencyjności Europy i mieć rzeczywisty wpływ na inwestycje, wzrost gospodarczy i zatrudnienie" - napisali premierzy do Donalda Tuska.

List, który do mediów przesłało dziś polskie przedstawicielstwo przy UE, został wysłany do szefa Rady Europejskiej dzień wcześniej. Przywódcy podkreślają w nim, że budowa jednolitego rynku cyfrowego stanowić powinna skuteczne narzędzie, umożliwiające równomierny, spójny wzrost gospodarczy wszystkich regionów i państw członkowskich UE.

Sygnatariusze listu wspierają też znoszenie barier dla biznesu, zwłaszcza z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a także start-upów. Wskazują, że budowa jednolitego rynku cyfrowego oparta ma być o zasadę lepszego stanowienia prawa, zaznaczając, że w tym procesie należy minimalizować podejście regulacyjne.

Premierzy zwracają uwagę, że należy dostosować zasady jednolitego rynku do XXI wieku i cyfryzacji. "To propozycja, na której zyskają zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy" - wskazują. Ich zdaniem UE powinna mieć najwyższej jakości, wysoce konkurencyjny "cyfrowy ekosystem", który będzie napędzał jej konkurencyjność i wzrost.

Szefowie rządów w swoim liście poparli trzy filary strategii: lepszy dostęp do dóbr i usług cyfrowych w całej UE, stworzenie odpowiednich warunków i jednolitych zasad prowadzenia działalności dla sieci cyfrowych i usług innowacyjnych oraz zmaksymalizowanie potencjału wzrostu gospodarki związanego z gospodarką cyfrową.

"Elementy składowe tego pakietu muszą oczywiście wspierać potencjał innowacyjności oraz najbardziej dynamicznych przedsiębiorstw. Dlatego powinniśmy ustanowić ambitne punkty odniesienia dotyczące prawa autorskiego, przepisów konsumenckich oraz zasad dotyczących ułatwień w handlu internetowym dla małych i średnich przedsiębiorstw" - zastrzegli w liście.

Ich zdaniem regulacje powinny być wprowadzane tylko tam, gdzie to konieczne. Przywódcy opowiedzieli się za działaniami, które przyniosą namacalne korzyści dla europejskich konsumentów. Wśród nich wymienili wyeliminowanie opłat roamingowych, czy zapewnienie możliwości transgranicznego przenoszenia treści cyfrowych przy jednorazowej opłacie.

Zaproponowana w maju przez KE strategia jednolitego rynku cyfrowego przewiduje m.in. ułatwienia w transgranicznym handlu elektronicznym, w tym w rozliczeniach VAT, walkę z nieuzasadnionym blokowaniem geograficznym czy obniżenie cen przesyłek.

Celem KE jest zniesienie ograniczeń regulacyjnych i ostateczne przekształcenie 28 rynków krajowych w jedną całość. KE szacuje, że w pełni funkcjonujący jednolity rynek cyfrowy może przyczynić się do wypracowania 415 mld euro rocznie w gospodarce i stworzenia setek tysięcy miejsc pracy.

PAP/ as/

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze