Informacje

www.sxc.hu
www.sxc.hu

Jest nadwyżka w handlu zagranicznym

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 11 września 2015, 15:03

  • 0
  • Powiększ tekst

Po siedmiu miesiącach br. wartość eksportu sięgnęła 422 mld 790,3 mln zł, a importu 414 mld 716,1 mln zł, co oznacza dodatnie saldo w handlu zagranicznym w wysokości 8 mld 74,2 mln zł - poinformował dziś w komunikacie Główny Urząd Statystyczny.

Przed rokiem, podał GUS, saldo wynosiło minus 6 mld 185,8 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku eksport zwiększył się o 5,9 proc., a import wzrósł o 2,3 proc. - poinformował urząd.

GUS podał także, że eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 114 mld 199,0 mln dolarów, a import 111 mld 998,0 mln dolarów (spadek odpowiednio o 12,9 proc. i o 15,9 proc.). Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości 2 mld 201,0 mln dolarów (w analogicznym okresie ub. roku minus 2 mld 024,4 mln dolarów).

Eksport wyrażony w euro wyniósł 101 mld 510,8 mln euro, a import 99 mld 575,3 mln EUR (wzrost odpowiednio w eksporcie o 6,2 proc., a w imporcie o 2,6 proc.). Dodatnie saldo wyniosło 1 mld 935,5 mln euro wobec minus 1 mld 482,7 mln euro po siedmiu miesiącach ub. roku.

Wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński zauważył w rozmowie z dziennikarzami, że w ubiegłym roku mieliśmy zupełnie inne ceny surowców. "Pamiętajmy o tym, że w dolarach sprowadzamy bardzo dużo surowców. W związku z tym niższe ceny surowców automatycznie przekładają się na bilans handlowy. Ale na pewno mamy wreszcie do czynienia ze stabilnym zjawiskiem nadwyżki handlowej. Patrzmy na to w kategoriach miejsc pracy, optymizmu, potrzeby wykorzystania już istniejącego potencjału wytwórczego w kraju" - powiedział.

Dodał, że potrzebne są jeszcze większe wysiłki, aby zakłócenia globalne nie przerwały wzrostu polskiego PKB, poprawy sytuacji na rynku pracy oraz nie miały niekorzystnego wpływu na bilans płatniczy i handlowy.

Ujemne salda, według GUS, odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 60 mld 507,8 mln zł (minus 16 mld 335,6 mln dolarów, minus 14 mld 488,4 mln euro) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 16 mld 336,6 mln zł (minus 4 mld 440,0 mln dolarów, minus 3 mld 937,5 mln euro).

Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 84 mld 918,6 mln zł (22 mld 976,6 mln dolarów, 20 mld 361,4 mln euro) - podał GUS. Z krajami UE, według komunikatu urzędu, saldo osiągnęło poziom 85 mld 196,9 mln zł (23 mld 063,5 mln dolarów, 20 mld 431,0 mln euro).

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 85,5 proc. (w tym UE 79,0 proc.), a w imporcie – 66,7 proc. (w tym UE 60,0 proc.) wobec odpowiednio 83,9 proc. (w tym UE 77,0 proc.) i 65,9 proc. (w tym UE 59,3 proc.) w analogicznym okresie ubiegłego roku - poinformował GUS.

Z danych urzędu wynika też, że udział Niemiec w eksporcie zwiększył się w porównaniu z pierwszymi siedmioma miesiącami ub. roku. o 0,6 punktów procentowych i wyniósł 26,7 proc., a w imporcie wzrósł o 1,0 p. proc do 22,8 proc. Dodatnie saldo wyniosło 18 mld 323,1 mln zł, (4 mld 962,7 mln dolarów, 4 mld 393,5 mln EUR) wobec 15 mld 588,9 mln zł (5 mld 127,4 mln dolarów, 3 mld 730,3 mln euro) w analogicznym okresie ub. roku.

Udział Rosji w eksporcie, dodał GUS, obniżył się w porównaniu z okresem styczeń - lipiec ub. roku o 1,4 p. proc. i wyniósł 2,9 proc., w imporcie był niższy o 3,1 p. proc. i stanowił 7,9 proc. Ujemne saldo wyniosło 20 mld 461,3 mln zł (minus 5 mld 547,0 mln dolarów, minus 4 mld 929,6 mln euro) wobec minus 27 mld 079,1 mln zł (minus 8 mld 895,9 mln dolarów, minus 6 mld 477,9 mln euro) przed rokiem.

Po siedmiu miesiącach br. Ukraina zajmowała osiemnaste miejsce na liście naszych partnerów handlowych w eksporcie oraz dwudzieste trzecie – w imporcie (w analogicznym okresie ub. roku odpowiednio piętnaste i dwudzieste pierwsze miejsce) - dodał GUS. Eksport wyniósł 6 mld 532,6 mln zł (1 mld 755,8 mln dolarów, 1 mld 570,5 mln euro), a import 3 mld 506,5 mln zł (943,7 mln dolarów, 842,3 mln euro).

GUS poinformował też, że po siedmiu miesiącach br. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do Holandii, Hiszpanii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Czech, Niemiec, na Węgry, do Francji i Szwecji, a importu – z Chin, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Francji, Czech, Belgii, Holandii i Wielkiej Brytanii. Spadek eksportu odnotowano w obrotach z Rosją, a importu – z Rosją i Włochami. Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,0 proc. eksportu ogółem i 66,2 proc importu ogółem (wobec odpowiednio 65,2 proc. i 66,8 proc. przed rokiem).

PAP/ as/

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze