Informacje

zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay
zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay

Utrzymuje się nadwyżka eksportu nad importem

Robert Bombała

Robert Bombała

  • Opublikowano: 13 listopada 2023, 15:23

    Aktualizacja: 13 listopada 2023, 16:26

  • 0
  • Powiększ tekst

Wartość eksportu we wrześniu wyniosła 126,4 mld zł i zmniejszyła się w ujęciu rocznym o 7,2 proc. Jak poinformował NBP, wartość importu w tym czasie sięgnęła 122,7 mld zł, co oznacza spadek w porównaniu do września 2022 r. o 17,4 proc.

„Od początku 2023 r. saldo obrotów towarowych jest dodatnie. We wrześniu nadwyżka eksportu nad importem wyniosła 3,7 mld zł wobec deficytu 12,3 mld zł w analogicznym okresie 2022 r. Poprawa salda nastąpiła głównie w wyniku dużego zmniejszenia ujemnego salda w kategoriach obejmujących paliwa, towary zaopatrzeniowe i dobra inwestycyjne. Natomiast niewielkie obniżenie nadwyżki nastąpiło w kategorii obejmującej środki transportu” – czytamy w Bilansie płatniczym NBP.

W przypadku eksportu spadki zostały zanotowane we wszystkich sześciu kategoriach, na co wpływ miała także mniejsza o jeden liczba dni roboczych w porównaniu z wrześniem 2022 r. Najsilniej zmniejszyła się wartość eksportu towarów zaopatrzeniowych oraz dóbr konsumpcyjnych, zwłaszcza towarów trwałego użytku. Jeśli chodzi o import, to również do spadków doszło we wszystkich kategoriach. Najsilniej obok paliw obniżyła się wartość importowanych towarów zaopatrzeniowych.

„We wrześniu kontynuowana była spadkowa tendencja wartości obrotów towarowych. Duży wpływ na niższe wartości eksportu i importu w porównaniu z rokiem poprzednim mają spadki cen. Dotyczą one już nie tylko paliw i towarów zaopatrzeniowych, ale także coraz większej grupy produktów finalnych. Negatywny wpływ na wartość obrotów mają również niższe wolumeny eksportu i importu, co wynika ze spowolnienia aktywności ekonomicznej w gospodarkach będących najważniejszymi partnerami handlowymi, jak i osłabienie popytu krajowego” – informuje NBP.

Czytaj także: Na rynku pracy mniejszy popyt na pracowników

rb

Powiązane tematy

Komentarze