Informacje

www.sxc.hu
www.sxc.hu

PGNiG obniża swoje prognozy

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 6 listopada 2015, 08:31

  • 0
  • Powiększ tekst

PGNiG obniża prognozę przychodów Grupy za 2015 r. z 40,9 mld zł do 37,1 mld zł, a podnosi prognozę zysku EBITDA z 5,8 mld zł do 6,3 mld zł - poinformowała dziś spółka. Zmniejszenie przychodów - jak dodano - wynika m.in. z niskich cen ropy naftowej.

Nie zmieniły się natomiast założenia co do wskaźnika zadłużenia grupy. Nadal jest zakładany "na poziomie nie wyższym niż 2,0 x EBITDA" - poinformowało PGNiG.

Jak podkreślono, zarząd PGNiG zmienił prognozę finansową na 2015 r. w oparciu o zaktualizowane plany działalności gospodarczej spółek grupy i założenia operacyjne.

"Zmniejszenie przychodów wynika głównie z utrzymujących się niskich cen ropy naftowej oraz niższych cen sprzedaży gazu na giełdach w Europie i w Polsce. Z tych powodów obniżeniu uległ również całkowity koszt pozyskania przez Grupę PGNiG gazu ziemnego, co przełożyło się również na redukcję cen taryfowych oraz wprowadzenie rabatów dla klientów przemysłowych" - napisała spółka w dzisiejszym komunikacie.

Z kolei wzrost prognozowanego wyniku EBITDA to - jak podkreślono - głównie "efekt: wyższego od zakładanego wolumenu produkcji węglowodorów w Norwegii, rekompensat za ograniczenia dostaw z kierunku wschodniego oraz powiązanego z tym zwiększenia importu z kierunku zachodniego po niższych kosztach w pierwszym kwartale 2015r., postępów we wdrażaniu programu poprawy efektywności i istotnej redukcji zatrudnienia (w tym w ramach programu dobrowolnych odejść), wyższej marży uzyskanej na paliwie gazowym E oraz niższego od przewidywań, negatywnego wpływu rozliczeń kontraktu katarskiego".

"Duża zmienność globalnych cen węglowodorów oraz kursów walut zwiększa niepewność co do przychodów ze sprzedaży, przyszłej wartości księgowej majątku wydobywczego, jak i kosztu pozyskania gazu z kontraktów długoterminowych z Gazprom Export i Qatargas" - dodano. Spółka zwróciła uwagę, że ważnym wyzwaniem jest pogłębiająca się deregulacja rynku gazu w Polsce i związana z nią dywersyfikacja dostaw u największych klientów PGNiG.

Grupa PGNiG podała ponadto wyniki finansowe za trzy pierwsze kwartały tego roku. "W trzech kwartałach 2015 r. grupa kapitałowa PGNiG osiągnęła blisko 2,16 mld zł zysku netto, podobnie jak w analogicznym okresie 2014 r., pomimo niższych cen ropy naftowej i gazu ziemnego. Wynik finansowy to zasługa m.in. konsekwentnej realizacji Programu Poprawy Efektywności w całej grupie kapitałowej" - podkreślono w komunikacie.

"Do końca trzeciego kwartału grupa zrealizowała 84 proc. oszczędności planowanych do osiągnięcia w 2015 r. Redukując trwale wydatki o 472 mln zł od 2014 r. spółka konsekwentnie prowadzi restrukturyzację GK PGNiG, co przynosi kolejne efekty. W wyniku identyfikacji nowych obszarów posiadających istotny potencjał do optymalizacji, redukcja kosztów wzrośnie z zaplanowanych pierwotnie 800 mln zł do 937 mln zł w latach 2014-2016" - dodano.

Po trzech kwartałach tego roku przychody Grupy PGNiG wzrosły o 17 proc. do ok. 26,7 mld zł wobec 22,8 mld zł w analogicznym okresie 2014 r. Wpływ na ten wzrost - jak podkreślono - miał m.in. wzrost przychodów ze sprzedaży gazu wysokometanowego. "Na poziomie działalności operacyjnej grupa odnotowała wzrost wyniku EBITDA o 6 proc. do 5,3 mld zł wobec 4,9 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku" - dodano.

PAP/ as/

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze