Informacje

Budynek Głowny Szkoły Handlowej w Warszawie przy Al. Niepodległości, fot. materiały uczelni
Budynek Głowny Szkoły Handlowej w Warszawie przy Al. Niepodległości, fot. materiały uczelni

Ranking: Szkoła Główna Handlowa prowadzi najlepsze studia MBA w Polsce

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 8 grudnia 2015, 00:17

    Aktualizacja: 8 grudnia 2015, 00:19

  • 2
  • Powiększ tekst

Najlepsze studia Master of Business Administration (MBA) w Polsce prowadzi Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Studia Canadian Executive MBA (CEMBA) tej uczelni znalazły się na pierwszym miejscu Rankingu MBA Perspektywy 2015.

Ranking najlepszych studiów MBA, prowadzonych przez polskie uczelnie corocznie przeprowadza Fundacja Edukacyjna Perspektywy. W tegorocznym Rankingu MBA Perspektywy uwzględniono 34 programy, o pięć więcej niż w ubiegłorocznej edycji.

Po raz pierwszy pierwsze miejsce w zestawieniu zajęły studia Canadian Executive MBA prowadzone przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Realizację studiów Canadian Executive Master of Business Administration SGH rozpoczęła w 1995 roku. jak informuje uczelnia, przymiotnik "canadian" nie jest przypadkowy, ponieważ program wdrażany jest w Polsce we współpracy z University of Quebec at Montreal.

Podobnie jak w ubiegłorocznej edycji zestawienia na drugim miejscu znalazły się studia Executive MBA prowadzone na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (emba@uw). Po dwóch latach prowadzenia w rankingu na trzecie miejsce spadły studia Executive MBA w Akademii Leona Koźmińskiego.

Na czwartym miejscu znalazły się Executive MBA ze Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, a na piątym studia MBA-SGH Szkoły Głównej Handlowej.

Kolejne miejsca zajęły: Koźmiński MBA z semestrem specjalistycznym - Akademii Leona Koźmińskiego (6.); program MBA Poznań-Atlanta realizowany na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (7.); European Multicultural Integrated Management Programe - International MBA - Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (8.); Franklin University MBA (FUMBA) Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (9.) oraz Executive MBA - Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (10.).

Organizatorzy studiów MBA wypełnili ankietę zawierającą kilkadziesiąt szczegółowych pytań. Odpowiedzi na te pytania posłużyły do ustalenia, kim są słuchacze ocenianych programów, kim są wykładowcy, jak wygląda struktura i zakres samego programu, co oferują słuchaczom studia, i jaki jest prestiż organizatora.

Absolwentów zapytano, jak oceniają ukończone studia oraz jak ich ukończenie wpłynęło na karierę. Badanie przeprowadziła Fundacja Edukacyjna Perspektywy na grupie 388 absolwentów. Każdy organizator programów objętych rankingiem miał prawo wskazać maksimum 15 absolwentów.

W rankingu uwzględniono również preferencje pracodawców wskazane w badaniu ankietowym przeprowadzonym na zlecenie Fundacji Edukacyjnej Perspektywy przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR na reprezentatywnej próbie 450 przedsiębiorstw mających główną siedzibę w Polsce. Wywiady realizowano z osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie i rekrutację pracowników wyższego szczebla w firmach z kapitałem zagranicznym (66,7 proc.) o zasięgu ogólnokrajowym, europejskim oraz światowym (90 proc.), zatrudniających powyżej 100 pracowników.

Gala wręczenia nagród laureatom rankingu odbędzie się we wtorek w siedzibie Narodowego Banku Polskiego w Warszawie.

PAP, sek

Powiązane tematy

Komentarze