Informacje

Szkoła / autor: fot. Fratria
Szkoła / autor: fot. Fratria

Gdzie posłać dziecko? Oto najlepsze szkoły!

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 11 stycznia 2023, 07:00

  • Powiększ tekst

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie jest najlepszym liceum w kraju, a Technikum Mechatroniczne nr 1 w Warszawie najlepszym technikum – wynika z ogólnopolskiego rankingu szkół ponadgimnazjalnych „Perspektywy 2023”.

Ogólnopolski ranking szkół ponadgimnazjalnych po raz 25. przygotował miesięcznik „Perspektywy”.

Kapituła rankingu pod przewodnictwem rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie prof. Barbary Marcinkowskiej brała pod uwagę sukcesy szkół w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W przypadku techników uwzględniono też wyniki egzaminów zawodowych, w przypadku szkół dwujęzycznych uwzględniono dodatkowo wyniki z egzaminu z języka obcego na poziomie dwujęzycznym. Ranking nie uwzględnia natomiast wyników matury międzynarodowej.

W tegorocznym rankingu wzięto pod uwagę dane 1360 liceów ogólnokształcących (spośród 2200 działających w kraju) i 1185 techników (spośród 1745), które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2022 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki, zdawanych obowiązkowo, były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Tegoroczny zwycięzca rankingu wśród liceów – XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie – od lat jest w czołówce rankingu. W ubiegłym roku i dwa lata temu było na pierwszym miejscu, trzy lata temu na miejscu drugim, w 2019 r. – na pierwszym, w 2018 r. – na trzecim, w 2017 r. i w 2016 r. – na miejscu drugim, a w 2015 r. – na pierwszym.

Staszic” jest jedną ze starszych, ciągle istniejących szkół w Warszawie. Liceum powstało w 1906 r. Nazywane jest królestwem matematyki, fizyki i informatyki. Od wielu lat współpracuje z Politechniką Warszawską. Uczniowie mogą na tej uczelni uczestniczyć w wykładach i zajęciach laboratoryjnych. Szkoła współpracuje też z Instytutem Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownicy UW prowadzą część zajęć w klasach z rozszerzonym nauczaniem matematyki. W każdym roczniku w szkole jest 7 klas. Dwie z nich to klasy z eksperymentalnym nauczaniem matematyki. Jedna klasa ma rozszerzony zakres nauczania informatyki, matematyki i fizyki. Dwie klasy mają rozszerzone programy z matematyki i z fizyki, a kolejne dwie z matematyki, chemii i biologii. Co roku uczniowie szkoły są wśród laureatów i finalistów olimpiad z przedmiotów ścisłych.

Drugie miejsce wśród liceów zajęło V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie (w ub.r. na czwartym), miejsce trzecie - XIII LO w Szczecinie (w ub.r. na trzecim), miejsce czwarte - Uniwersyteckie LO w Toruniu (w ub.r. na drugim), miejsce piąte – III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni (w ub.r. na piątym).

Na szóstym miejscu jest LO nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu, na siódmym - IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, na ósmym - XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie, na dziewiątym - Akademickie LO Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu, na dziesiątym - II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie.

Na miejscu jedenastym jest VIII LO im. Władysława IV w Warszawie, na dwunastym - Społeczne LO nr 5 STO w Milanówku koło Warszawy, na trzynastym - II LO im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku, na czternastym - Publiczne LO Politechniki Łódzkiej w Łodzi, na piętnastym - I Społeczne LO im. hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu.

Wśród techników pierwsze miejsce zajęło Technikum Mechatroniczne nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie. W ubiegłym roku Technikum Mechatroniczne było na drugim miejscu, a dwa, trzy i cztery lata temu było na pierwszym miejscu.

Technikum Mechatroniczne nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 tworzy Zespół Szkół przy ulicy Wiśniowej w Warszawie wraz z LXXX Liceum Ogólnokształcącym im. Leopolda Staffa. Uczy w trzech zawodach: technik informatyk, technik programista i technik mechatronik (mechatronika to połączenie informatyki, robotyki, elektroniki i cybernetyki). Jedna z klas w zawodzie technik informatyk jest klasą dwujęzyczną, w której oprócz zwiększonej liczby godzin języka, angielski pojawia się także na niektórych przedmiotach ogólnokształcących i zawodowych. Wszyscy uczniowie technikum realizują dwa przedmioty rozszerzone: matematykę i fizykę lub informatykę.

Na miejscu drugim znalazło się Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Zespole Szkół Łączności w Krakowie (w ub.r. na miejscu trzecim), na miejscu trzecim – Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r. w Lublinie (w ub.r. na piątym), na miejscu czwartym - Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie w woj. łódzkim (w ub.r. na pierwszym), na miejscu piątym - Technikum nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych Józefa Kustronia w Nowym Sączu (w ub.r. na szóstym).

Na miejscu szóstym jest Technikum Elektroniczne nr 7 im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy, na siódmym - Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju, na ósmym - Technikum nr 1. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka” w Zielonej Górze, na dziewiątym – Technikum Komunikacji w Zespole Szkół Komunikacji w Poznaniu, na dziesiątym – Technikum Organizacji i Zarządzania w Zespole Szkół nr 8 w Szczecinie.

Jak co roku kapituła przygotowała też podrankingi szkół. Wśród nich są dwa, w których kryterium są wyniki matury (ranking maturalny dla liceów i ranking maturalny dla techników), ranking olimpijski (decydowały osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych) i rankingi wojewódzkie oraz ranking liceów warszawskich.

W rankingu maturalnym liceów na miejscu pierwszym jest XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie, na drugim – IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, na trzecim - Społeczne LO nr 5 STO w Milanówku, na czwartym - Akademickie LO Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu, na piątym - II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie.

W rankingu maturalnym techników na miejscu pierwszym jest Technikum Mechatroniczne nr 1 w Warszawie, na drugim - Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie, na trzecim – Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie, na czwartym – Technikum Elektroniczne nr 7 im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy, na piątym – Technikum Informatyczne SCI (Szczecińskie Collegium Informatyczne) w Szczecinie.

W rankingu szkół olimpijskich na pierwszym miejscu jest V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, na drugim - XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie, na trzecim - XIII LO w Szczecinie, na czwartym - Uniwersyteckie LO w Toruniu, na piątym – III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni.

Nagrody i dyplomy laureatom rankingu wręczone zostaną w czwartek podczas gali finałowej, która odbędzie się w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

PAP/ as/

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych