Informacje

Energa w 2015 r.: wzrost przychodów, ale spadek zysku netto

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 15 marca 2016, 07:12

    Aktualizacja: 15 marca 2016, 07:13

  • 0
  • Powiększ tekst

Energa SA odnotowała w 2015 roku poprawę rezultatów w kluczowym dla osiąganych zysków Segmencie Dystrybucji. W ocenie zarządu, który przedstawił roczne wyniki finansowe Grupa Energa - pomimo niesprzyjających warunków rynkowych - ma przed sobą stabilne perspektywy rozwoju.

Skonsolidowane wyniki są nieco niższe niż w 2014 roku, w którym wyjątkowo sprzyjała sytuacja rynkowa. Porównując rezultaty na przestrzeni ostatnich lat widać wyraźny, stabilny wzrost zarówno na poziomie EBITDA, jak i zysku netto. W latach 2012-2015 EBITDA rosła średnio o 10 proc., a zysk netto - o 23 proc. - informuje spółka w komunikacie.

Miniony rok to dla Energi okres wyzwań związanych m.in. ze zmianami w otoczeniu rynkowym oraz regulacyjnym. Mając na uwadze warunki z jakimi Grupa miała do czynienia w poszczególnych obszarach, każdy z segmentów osiągnął co najmniej dobre wyniki. W perspektywie kilkuletniej Energa notowała bardzo stabilny wzrost. Sytuacja finansowa Grupy jest bardzo dobra i pozwoli na realizację celów strategicznych, które wyznaczymy w połowie tego roku – mówi Dariusz Kaśków, Prezes Zarządu Energa SA.

Przychody Grupy Energa w minionym roku wyniosły 10,8 mld zł i były o 2 proc. wyższe w porównaniu do 2014 r. Trudniejsze warunki rynkowe zadecydowały o spadku wyniku EBITDA o 5 proc. do poziomu 2,2 mld zł, a zysk netto wyniósł 840 mln zł wobec 1 mld zł w wyjątkowym pod względem zysków 2014 roku.

Na wyniki 2015 r. wpływ miały:

Poprawa w Segmencie Dystrybucji - osiągnięta dzięki wyższej średniej stawce dystrybucyjnej, wyższym przychodom z tytułu opłat przyłączeniowych oraz większemu zapotrzebowaniu na energię. Przychody po wzroście o 6 proc. wyniosły 4,3 mld zł. Istotna poprawa w tym obszarze to m.in. efekt wyższego wolumenu przesłanej energii oraz wyższej stawki sprzedaży usług dystrybucyjnych. W rezultacie przyłączenia m.in. większej liczby farm wiatrowych oraz podstacji trakcyjnych dla PKP o ponad 58 proc. wzrosły przychody z tytułu opłat przyłączeniowych.

Wzrost w Segmencie Sprzedaży - wypracowany dzięki realizacji wyższej marży na sprzedaży energii elektrycznej, przede wszystkim dzięki rozbudowie oferty produktowej dla klientów i niższym kosztom praw majątkowych. Przychody ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 1,4 mld zł wobec 1,8 mld zł w poprzednim roku. Pogorszenie wyników spowodowane było: niższymi cenami praw majątkowych (rynkowa cena „zielonych" certyfikatów obniżyła się o 1/3), skrajnie trudnymi warunkami hydrologicznymi, które wpłynęły na produkcję energii w elektrowniach wodnych oraz remontem kapitalnym jednego z bloków w elektrowni w Ostrołęce, przy jednoczesnym mniejszym zapotrzebowaniu na pracę w wymuszeniu na rzecz PSE. Wpływ ten udało się zmniejszyć poprzez wyższą sprawność bloków konwencjonalnych i obniżenie jednostkowego kosztu węgla oraz biomasy.

Niższe wyniki w Segmencie Wytwarzania - spowodowane warunkami rynkowymi, skrajnie trudnymi warunkami hydrologicznymi (susza) oraz remontem kapitalnym jednego z bloków w elektrowni w Ostrołęce, przy jednoczesnym mniejszym zapotrzebowaniu na pracę w wymuszeniu na rzecz PSE.

tytuł

Całkowita moc wytwórcza zainstalowana w Grupie Energa na koniec 2015 r. wyniosła 1,4 GWe, z czego 41 proc. to źródła odnawialne.

Grupa wytworzyła 4,1 TWh energii elektrycznej brutto, wobec 5,1 TWh energii wygenerowanej w poprzednim roku.

Produkcja z OZE w 2015 roku wyniosła 1,7 TWh i była o 4 proc. niższa. To głównie wynik skrajnie trudnych warunków hydrologicznych w miesiącach letnich. Dzięki większej wietrzności oraz dodatkowej produkcji z nowej farmy wiatrowej Myślino o 36 proc. wzrosła produkcja energii w elektrowniach wiatrowych.

Wolumen energii elektrycznej przesyłanej przez Energa-Operator był o 3 proc. wyższy niż w 2014 roku i wyniósł ponad 21,5 TWh.

Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych była o 2 proc. wyższa i wyniosła 16,8 TWh.

Inwestycje 2015

W 2015 roku, na terenie Polski, Energa wydała na inwestycje 1,6 mld zł. Zgodnie z planem realizowane były projekty związane z rozbudową i modernizacją sieci dystrybucyjnej, a Grupa wydała na ten cel 1,1 mld zł.

2016 rok - praca nad wzmocnieniem pozycji konkurencyjnej

Grupy Energa deklaruje zajęcie pozycji lidera wśród operatorów systemów dystrybucyjnych. Kluczowe inwestycje w 2016 r. związane będą z realizacją inicjatyw mających na celu poprawę wskaźników ciągłości zasilania oraz związanych z wdrażaniem systemu inteligentnego opomiarowania. Grupa rozwija najbardziej zaawansowane w Polsce projekty sieci inteligentnych i jest liderem w instalacji inteligentnych liczników poboru energii, bez których niemożliwe jest wprowadzanie nowych rozwiązań w energetyce, korzystnych zarówno dla klientów, jak i firmy.

W 2016 r. portfel wytwórczy z OZE zostanie uzupełniony o farmę wiatrową w Parsówku. W obszarze wytwarzania kontynuowany będzie także projekt modernizacji Elektrowni Ostrołęka B mający na celu jej dostosowanie do zaostrzonych wymogów środowiskowych, poprzez dalszą budowę instalacji redukcji tlenków azotu i montaż elektrofiltrów.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd 2,9 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości ponad 184 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Oprac. Sek

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze