Informacje

Energa / autor: Archiwum firmy
Energa / autor: Archiwum firmy

Energa wypracowała 379 mln zł zysku netto

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 15 listopada 2019, 08:14

    Aktualizacja: 15 listopada 2019, 10:44

  • 0
  • Powiększ tekst

Przez dziewięć miesięcy 2019 r. zysk netto grupy Energa wyniósł 379 mln zł wobec 678 mln zł rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym.

Jak dodano w piątkowym komunikacie firmy, przez dziewięć miesięcy tego roku Grupa Energa wypracowała 1,74 mld zł EBITDA (zysk przed potrąceniem odsetek od zobowiązań, podatków, amortyzacji i deprecjacji - PAP).

To wynik o 10 proc. wyższy niż w tym samym okresie roku ubiegłego” - czytamy. Wyższe o 19 proc. niż rok wcześniej były też przychody grupy ze sprzedaży, które wyniosły 9,065 mld zł - poinformowała spółka.

Ekologia i nowoczesna technologia to nasza odpowiedź na wyzwania stojące przed współczesną energetyką. Pozyskujemy środki finansowe z różnych, korzystnych źródeł krajowych i zagranicznych, dzięki czemu możemy rozszerzać nasze aktywności inwestycyjne, nie ograniczając zrównoważonego rozwoju całej Grupy” - wskazał cytowany w komunikacie Grzegorz Ksepko, p.o. prezesa Grupy Energa.

Jak podkreślił wiceprezes zarząd Energi ds. finansowych Jacek Kościelniak, wyniki po dziewięciu miesiącach dają firmie „dobre podstawy do oceny tego roku i stanu realizacji zadań inwestycyjnych”.

Te przebiegają zgodnie z planem we wszystkich obszarach naszej aktywności. Wyniki łączne za trzy kwartały Linii Biznesowej Sprzedaż pokazują, że odpowiednio dostosowaliśmy naszą politykę cenową do obowiązujących regulacji dodał.

W ciągu dziewięciu miesięcy 2019 roku Grupa Energa zrealizowała, jak podano, inwestycje na poziomie 1,1 mld zł, o 6 proc. więcej niż w tym samym okresie w 2018 roku, z czego prawie 945 mln zł w Linii Biznesowej Dystrybucja.

W ramach zaplanowanych projektów w Dystrybucji, środki finansowe przeznaczone zostały na modernizację sieci elektroenergetycznej w celu dalszej poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej, a także rozbudowę sieci pod kątem przyłączania nowych odbiorców i wytwórców” - napisano.

Dodano, że EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja za dziewięć miesięcy br. roku wyniosła 1 mld 303 mln zł wobec 1 mld 364 mln zł rok wcześniej. „Na wynik wpływ miała m.in. niższa marża będąca efektem wyższych cen zakupu energii na pokrycie strat sieciowych rdr oraz opóźnienia wejścia w życie nowej taryfy na 2019 rok” - wskazano.

Z kolei EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie wyniosła po trzech kwartałach br. 226 mln zł, rok wcześniej było to 234 mln zł. „Na wynik wpływ miał wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej (wyższa cena sprzedaży w elektrowni w Ostrołęce i w elektrowniach wodnych oraz wyższy wolumen produkcji CHP i wiatru) oraz wyższe przychody ze sprzedaży zielonych praw majątkowych” - podano. Na wynik oddziaływały też koszty paliw, koszty zakupu uprawnień do emisji oraz koszty stałe, m.in. remontu średniego bloku nr 2 w elektrowni w Ostrołęce - wyliczono.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 188 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju. (PAP)

Przez dziewięć miesięcy 2019 roku Grupa Energa wypracowała 1,74 mld zł EBITDA. To wynik o 10 proc. wyższy niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Wyższe o 19 proc. niż rok wcześniej były też przychody Grupy ze sprzedaży, które wyniosły 9,065 mld zł.

Trzy kwartały 2019 roku były dla Grupy Energa okresem rozwoju nowych technologii oraz mocy wytwórczych w obszarze źródeł odnawialnych. Grupa konsekwentnie realizuje prace montażowe na terenie nowej Farmy Wiatrowej Przykona o mocy zainstalowanej 31 MW oraz średniej rocznej produkcji energii elektrycznej szacowanej na poziomie 75 GWh. Na obszarze 250 ha terenów rekultywowanych po kopalni węgla brunatnego powstaje dziewięć turbin wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą. Natomiast w pobliżu Farmy Wiatrowej Bystra, niedaleko Pruszcza Gdańskiego powstaje największy w Polsce magazyn energii elektrycznej, o docelowej mocy 6 MW i pojemności 27 MWh. Energa jako pierwsza w Polsce wdroży technologię polegającą na instalowaniu paneli fotowoltaicznych na wodzie, podała spółka. Moc zainstalowana planowanej inwestycji będzie wynosić ok. 0,5 MW.Czytaj więcej w artykule: Energa stawia na fotowoltaikę

W przeciwieństwie do innych państwowych spółek energetycznych nie mamy wielkich jednostek wytwórczych, więc rozwój aktywów odnawialnych, innowacyjnych systemów magazynowania energii, bogata i dopasowana do potrzeb oferta dla odbiorców oraz skuteczne zarzadzanie dystrybucją to nasze atuty na coraz bardziej konkurencyjnym rynku – mówi Grzegorz Ksepko, kierujący Grupą Energa.

W ciągu 9 miesięcy 2019 roku Grupa Energa zrealizowała inwestycje na poziomie 1,1 mld zł, o 6 proc. więcej niż w tym samym okresie w 2018 roku, z czego prawie 945 mln zł w Linii Biznesowej Dystrybucja.

W ramach zaplanowanych projektów w Dystrybucji, środki finansowe przeznaczone zostały na modernizację sieci elektroenergetycznej w celu dalszej poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej, a także rozbudowę sieci pod kątem przyłączania nowych odbiorców i wytwórców. W efekcie tych inwestycji w okresie 9 miesięcy br. przyłączono 44,8 tys. nowych odbiorców, wybudowano i zmodernizowano 3 107 km linii wysokiego, średniego oraz niskiego napięcia i przyłączono do sieci 133 MW nowych odnawialnych źródeł energii.

W Linii Biznesowej Dystrybucja EBITDA za 9 miesięcy br. roku wyniosła 1 303 mln zł wobec 1 364 mln zł rok wcześniej. Na wynik wpływ miała m.in. niższa marża będąca efektem wyższych cen zakupu energii na pokrycie strat sieciowych r/r oraz opóźnienia wejścia w życie nowej taryfy na 2019 rok. Na ostateczny wynik Linii wpływ miały także wyższe koszty OPEX. Z punktu widzenia zużycia energii mniej korzystne były też warunki pogodowe, zarówno rok do roku (cieplejsza zima i chłodniejsze lato, które przełożyły się na mniejsze zapotrzebowanie na energię odpowiednio na ogrzewanie i klimatyzację), jak i w porównaniu z innymi OSD.

Po trzech kwartałach br. EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie wyniosła 226 mln zł, rok wcześniej było to 234 mln zł. Na wynik wpływ miał wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej (wyższa cena sprzedaży w elektrowni w Ostrołęce i w elektrowniach wodnych oraz wyższy wolumen produkcji CHP i wiatru) oraz wyższe przychody ze sprzedaży zielonych praw majątkowych. Z drugiej strony na wynik oddziaływały również koszty paliw, koszty zakupu uprawnień do emisji oraz koszty stałe, m. in. remontu średniego bloku nr 2 w elektrowni w Ostrołęce.

PAP,DS

Powiązane tematy

Komentarze