Informacje

www.sxc.hu
www.sxc.hu

Microsoft podjął współpracę z Polską Grupą Zbrojeniową - w jakim celu?

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 16 września 2016, 13:50

  • 2
  • Powiększ tekst

Spółka odpowiedzialna za obsługę informatyczną Polskiej Grupy Zbrojeniowej, PGZ Systems, podpisała dziś porozumienie z amerykańskim koncernem Microsoft. Firmy mają razem realizować projekty dotyczące m.in. cyberbezpieczeństwa.

Jak podkreślono w komunikacie, celem porozumienia "jest również rozwój kompetencji w zakresie analizy wielkich zbiorów danych (Big Data), internetu rzeczy oraz technologii mobilnych".

PGZ i Microsoft zwracają uwagę, że "prowadzenie wspólnych działań będzie możliwe dzięki powołaniu ośrodka transferu wiedzy i technologii przy Centrum Szkoleń i Rozwoju Kompetencji Grupy PGZ".

Jak wynika z badań "Security Trends. Bezpieczeństwo w erze cyfrowej", prowadzonych przez Microsoft i EY coraz częstsze przypadki cyfrowych przestępstw pociągnęły za sobą wzrost wydatków w budżetach przeznaczonych na kwestie ochrony. 36 proc. dużych przedsiębiorstw i instytucji publicznych planowało w 2016 r. zwiększyć budżet przeznaczony na bezpieczeństwo, choć menedżerowie odpowiedzialni za cyberbezpieczeństwo podkreślają, że pieniądze same ochrony nie zapewnią.

"Ataki na infrastrukturę informatyczną przedsiębiorstw i instytucji publicznych mogą mieć katastrofalne skutki dla gospodarki oraz bezpieczeństwa narodowego. W odpowiedzi na to zagrożenie jednostki o szczególnym znaczeniu dla rozwoju polskiej gospodarki oraz podmioty prywatne powinny nawiązywać współpracę, której celem jest wspólne reagowanie na zdarzenia związane z bezpieczeństwem systemów komputerowych, proaktywne przeciwdziałanie im oraz prewencyjne łagodzenie skutków ataków na infrastrukturę informatyczną poprzez zarządzanie ryzykiem i komunikację społeczną" - powiedział prezes zarządu PGZ System Marcin Karlikowski.

"Rozwijanie potencjału w zakresie cyberbezpieczeństwa to jeden z priorytetów rozwoju Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Jako organizacja, której zadaniem jest zapewnienie Polsce bezpieczeństwa w sposób integralny, obejmujący wszystkie aspekty współczesnych zagrożeń, będziemy dążyć do rozwoju właśnie tej domeny. Jesteśmy świadomi, że bezpieczeństwo systemów informatycznych i komunikacyjnych ma kluczowe znaczenie nie tylko dla Sił Zbrojnych RP, ale także dla przedsiębiorców i wszystkich Polaków, którzy w coraz większym stopniu wykorzystują narzędzia cyfrowe. Polska Grupa Zbrojeniowa dąży do stworzenia narzędzi, które przyczynią się do podniesienia bezpieczeństwa także w tym zakresie" - powiedział natomiast prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej Arkadiusz Siwko.

Jak podkreślono w komunikacie, współpraca między PGZ System i Microsoft obejmuje wykorzystanie technologii amerykańskiej firmy w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz wypracowanie "najlepszych praktyk ochrony infrastruktury informatycznej".

Jak poinformował dyrektor polskiego oddziału Microsoft Ronald Binkofski firma "podejmuje dialog i wypracowuje rozwiązania dla przedsiębiorstw publicznych oraz organów administracji rządowej, by w dobie rosnących zagrożeń w przestrzeni cyfrowej mogły sprawniej i efektywniej dbać o interesy i bezpieczeństwo państwa i jego obywateli".

Jak poinformowano, obecnie trwają zaawansowane prace nad utworzeniem Certyfikowanego Ośrodka Szkoleniowego Microsoft przy Centrum Szkoleń i Rozwoju Kompetencji Grupy PGZ, prowadzonego przez spółkę PGZ System.

PAP/ as/

Powiązane tematy

Komentarze