Informacje

www.sxc.hu
www.sxc.hu

Program Mieszkanie Plus. Kto będzie miał pierwszeństwo przy przyznawaniu mieszkań?

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 14 października 2016, 14:23

  • 1
  • Powiększ tekst

Rządowy program Mieszkanie Plus zakłada wynajem mieszkań z opcją dojścia do własności. Oficjalny start Programu miał miejsce w środę w Katowicach, gdzie premier Beata Szydło w towarzystwie wicepremiera, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego oraz ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka podpisała listy intencyjne dla 17 miast. W nich jako pierwsze mają powstać nieruchomości na wynajem. Jakie są założenia programu i kto będzie miał pierwszeństwo w systemie przyznawania mieszkań?

Inwestycje mieszkaniowe mają być realizowane na zasadach rynkowych na nieruchomościach będących obecnie w posiadaniu jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, spółek z jego udziałem oraz inwestorów prywatnych, z wykorzystaniem finansowania z funduszu zarządzanego przez BGK Nieruchomości S.A. Zgodnie z podpisanym listem intencyjnym, ostateczne zakwalifikowanie gruntów do programu Mieszkanie Plus będzie możliwe po przeprowadzeniu ich analiz. Według wstępnych szacunków, do połowy listopada 2016 r. BGK Nieruchomości uzyska zgody na finansowanie i rozpoczęcie badania due diligence (badanie obejmuje analizę aspektów prawnych, technicznych, podatkowych, rynkowych oraz wycenę nieruchomości). Do końca 2016 r. mogłaby zostać wynegocjowana i podpisana umowa inwestycyjna. Do połowy 2017 roku planowane jest przygotowanie inwestycji do realizacji i uzyskanie stosownych zgód administracyjnych. Pierwsze mieszkania mogłyby być udostępnione najemcom pod koniec 2018 roku.

Docelowy poziom kosztów budowy nieruchomości będzie znany po dokonaniu pogłębionej analizy planowanych projektów inwestycyjnych. Ocenianymi czynnikami będą m.in. warunki gruntowe, stosowane technologie i materiały oraz sposoby realizacji budowy. Ziemie, które wnoszą miasta będą wyceniane w zależności od indywidualnych cech lokalizacji i uwarunkowań inwestycyjnych. Wartość nieruchomości będzie oszacowana według wartości rynkowej. Najważniejsze pytanie, które zadają sobie wszyscy zainteresowani Programem Mieszkanie Plus to informacja, kto będzie mógł ubiegać się o mieszkanie na wynajem z możliwością wykupu.

Jak podaje BGK Nieruchomości, do Programu będą mogli zgłosić się wszyscy obywatele. Gdy liczba chętnych na najem mieszkania przekroczy ofertę mieszkań na wynajem w danej lokalizacji, BGKN będzie uwzględniać tzw. indywidualną sytuację gospodarstw domowych ubiegających się o najem. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu ma natomiast przysługiwać: gospodarstwom domowym o dochodach uniemożliwiających nabycie mieszkania lub wynajem mieszkania w oparciu o ofertę rynkową; wychowującym przynajmniej jedno własne lub przysposobione dziecko; nieposiadającym prawa własności i spółdzielczego własnościowego prawa do innego mieszkania; zmieniającym miejsce zamieszkania w celu podjęcia pracy lub nauki poza miejscem obecnego zamieszkania; tym, które wcześniej złożyły wniosek o zawarcie umowy najmu mieszkania w tej samej miejscowości, ale nie zawarły umowy najmu z powodu większej liczby gospodarstw domowych składających wniosek o wynajem mieszkania niż liczba dostępnych mieszkań.

System kwalifikacji najemców ma zostać wdrożony przez BGKN, po konsultacjach z Ministrem Infrastruktury i Budownictwa, Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Cyfryzacji.

Za podstawowe cele programu podaje się przede wszystkim efektywne wykorzystanie gruntów należących do samorządów terytorialnych i Skarbu Państwa, impuls prorozwojowy dla dużych i mniejszych miast, rozwój infrastruktury, większą mobilność i elastyczność Polaków względem rynku pracy. Obok programu 500 Plus ma także przyczynić się do poprawy demografii w Polsce, stanowiąc tanie lokum (za około 50 m2 zapłacimy mniej więcej 1000 złotych czynszu) i zachęcając młode małżeństwa do powiększania rodziny.

NB

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze