Informacje

www.sxc.hu
www.sxc.hu

Inwestorzy na emeryturę oszczędzają na giełdzie

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 2 grudnia 2016, 08:10

  • 0
  • Powiększ tekst

Ponad 82 proc. inwestorów indywidualnych to mężczyźni, którzy traktują giełdę jako dobrą metodę dywersyfikacji kapitału i oszczędzania na emeryturę.

Prawie połowa odnotowała w ubiegłym roku zyski – wynika z badań zaprezentowanych podczas piątej edycji Kongresu Rynku Kapitałowego. Na tegorocznym spotkaniu praktyków finansowych ze środowiskiem naukowym dyskutowano m.in. o zawirowaniach na światowych rynkach i problemach sektora bankowego.

– Ideą, która przyświecała organizatorom, czyli Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych i Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, było połączenie praktyków i teoretyków, którzy pracują na rynku kapitałowym. Brakowało nam forum, na którym moglibyśmy omówić, co nowego się wydarzyło. Dobrze jest zweryfikować to, o czym czytamy, porównać dane i wymienić doświadczenia z tymi, którzy na co dzień mają do czynienia z rynkiem kapitałowym – mówi Iwona Sroka, prezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i jeden z pomysłodawców dorocznego Kongresu Rynku Kapitałowego.

Wyzwania sektora bankowego w Polsce i na świecie, nowa ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym i zawirowania na międzynarodowych rynkach finansowych były jednymi z tematów poruszanych podczas piątej edycji Kongresu Rynku Kapitałowego, czyli dorocznego spotkania praktyków finansowych ze środowiskiem naukowym, które pod koniec listopada odbyło się na Uniwersytecie Warszawskim.

– Sektor finansowy i bankowy stoją przed dużymi wyzwaniami. W Europie Zachodniej obserwujemy bardzo słabą akcję kredytową. Wymogi kredytowe są podwyższane, ale z drugiej strony w wielu krajach odsetek nietrafionych, nieregularnie spłacanych kredytów jest wysoki, przez co banki muszą walczyć o utrzymanie coraz wyższych wskaźników wypłacalności – mówi Wiesław Rozłucki, współzałożyciel i pierwszy prezes warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

W tegorocznym programie wydarzenia znalazły się prezentacje i wykłady dotyczące m.in. nowych europejskich regulacji i ich wpływu na polski rynek finansowy, reformy emerytur kapitałowych, wyzwań, przed którymi stoją domy maklerskie, nowych wymogów regulacyjnych w obszarze oraz zarządzania ryzykiem instytucji finansowych.

– Niepewność w otoczeniu instytucji finansowej narasta, a ryzyka, które pojawiają się na drugim końcu świata, niezwykle szybko do nas docierają. Instytucje rynkowe w Polsce zdają sobie tego sprawę i są na dobrej drodze do ustanowienia bezpiecznych zasad zarządzania ryzykiem. Nie powinno to rodzić przekonania, że nam nic nie grozi, bo niestety w warunkach niepewności ryzyka są zawsze. Chodzi o to, aby je zminimalizować, bo całkowite wyeliminowanie ryzyka jest nierealne – podkreśla Wiesław Rozłucki, który odebrał podczas kongresu pamiątkową statuetkę z okazji 25-lecia polskiego rynku kapitałowego.

Podczas piątej edycji Kongresu Rynku Kapitałowego zaprezentowano też wyniki Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2016, z których wynika, że ponad 82 proc. inwestorów indywidualnych na polskiej giełdzie stanowią mężczyźni, w większości z wyższym wykształceniem i powyżej 41 lat. Zdecydowana większość inwestuje samodzielnie lub poprzez TFI, traktując giełdę jako dobrą metodę dywersyfikacji kapitału i pomnażania oszczędności na emeryturę. Ponad 40 proc. to inwestorzy długoterminowi (powyżej roku), a 47,5 proc. odnotowało w ubiegłym roku zyski. Straty zadeklarowało niecałe 26 proc. inwestorów indywidualnych.

– Dopóki inwestorzy nie będą zarabiać, dopóty akcje edukacyjne nie przyniosą rezultatu. Mocna deklaracja władz państwowych o pożyteczności warszawskiej giełdy dla rozwoju polskiej gospodarki, o konieczności wzmacniania polskiego kapitału poprzez inwestycje giełdowe to krok na dobry początek, ale za tym muszą iść jeszcze przedsięwzięcia, które pozwolą inwestorom zarobić – podkreśla Wiesław Rozłucki.

Głównym założeniem Kongresu Rynku Kapitałowego jest upowszechnianie wśród kadry naukowej i środowiska akademickiego specjalistycznej wiedzy o polskim rynku kapitałowym i perspektywach jego rozwoju. Prezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Iwona Sroka przypomina, że badania teoretyków wsparły Giełdę Papierów Wartościowych na początku jej funkcjonowania. Tak powinno być również dziś, stąd potrzeba współpracy środowiska akademickiego z praktykami, którzy na co dzień mają kontakt z rynkiem kapitałowym.

– Teoria nie może być oderwana od praktyki, i odwrotnie. Musimy uczyć się od siebie nawzajem. Kongres umożliwia zapoznanie się z wiedzą praktyczną dzięki wystąpieniom i prezentacjom osób, które pracują na rynku kapitałowym. Dzięki temu profesorowie i doktorzy, którzy pracują ze studentami i wykładają o rynku kapitałowym, mogą z tej wiedzy korzystać. To jest naprawdę wspaniałe połączenie praktyki z teorią – podkreśla Iwona Sroka.

W ramach tegorocznej edycji wydarzenia zorganizowano również konkurs na referat naukowy, skierowany do doktorantów i pracowników naukowych wyższych uczelni. Jego celem był przegląd i podsumowanie aktualnych wyników badań dotyczących rynku kapitałowego. Zdaniem prof. Teresy Czerwińskiej, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która zasiadała w kapitule oceniającej prace konkursowe, poziom tegorocznych prac był bardzo wysoki.

– Przekrój tegorocznych prac był bardzo szeroki. Referaty zostały nadesłane zarówno przez doktorantów, świeżo upieczonych praktyków rynku, uczestników studiów podyplomowych, jak i przez profesorów. Mamy również prace autorów zagranicznych, co świadczy o tym, że Kongres Rynku Kapitałowego jest już marką nie tylko w Polsce, lecz także za granicą – mówi prof. Teresa Czerwińska, podsekretarz stanu w MNiSW.

(Agencja Informacyjna Newseria)

Powiązane tematy

Komentarze