Informacje

156 mln zł na pilotażowe linie produkcyjne

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 30 grudnia 2016, 09:53

  • 0
  • Powiększ tekst

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło konkurs o dofinansowanie linii pilotażowych w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Siedem przedsiębiorstw otrzyma 156 mln zł na realizację projektów badawczo-rozwojowych, które zakończą się wytworzeniem instalacji demonstracyjnych.

Droga od pomysłu do przemysłu jest pełna wyzwań, a możliwość zweryfikowania wyników prac B+R w praktyce często warunkuje przyszły sukces rynkowy technologii czy produktu. W konkursie „Linie pilotażowe” wspieramy polskich przedsiębiorców na szczególnym etapie prac przeznaczając 156 mln zł na przetestowanie nowatorskich rozwiązań przed ich wprowadzeniem na rynek. Co ważne, w powstanie instalacji demonstracyjnych znaczący wkład będą mieli sami przedsiębiorcy, przeznaczając na ten cel kolejne 233 mln zł, co świadczy o wysokiej motywacji do skomercjalizowania prac B+R – mówi Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Konkurs „Linie pilotażowe” jest realizowany w ramach poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Prace B+R przedsiębiorstw związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/ demonstracyjnej”. Dzięki wsparciu z NCBR firmy stawiające na innowacje mogą przetestować nowatorskie rozwiązania, których celem jest transfer wyników prac badawczo-rozwojowych do gospodarki, a w efekcie wprowadzenie na rynek nowoczesnych i innowacyjnych technologii, produktów i procesów. O dofinansowanie w tej edycji mogły ubiegać się wyłącznie duże przedsiębiorstwa.

Poprzez współfinansowanie nowatorskich projektów przedsiębiorców przez NCBR zdejmujemy z przedsiębiorstw część ryzyka związanego z pracami badawczo-rozwojowymi i pomagamy w szybszej komercjalizacji ich wyników. Zważywszy na cel konkursu - powstanie linii pilotażowych - oraz fakt, że konkurs był dedykowany dużym przedsiębiorstwom efekty realizowanych projektów powinny przynieść wymierne korzyści nie tylko poszczególnym firmom, ale całym gałęziom przemysłu – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Na podstawie oceny ekspertów NCBR wybrało 7 najlepszych spośród 26 zgłoszonych projektów, którym przyznano w sumie 156 mln zł. Wkład prywatny wniesiony przez beneficjentów wyniesie łącznie 233 mln zł, co stanowi aż 60% wartości wszystkich projektów. Dzięki wsparciu NCBR będą prowadzone eksperymentalne prace badawczo-rozwojowe, których efektem finalnym będą m.in.: innowacyjna technologia implementacji, łączenia probiotyków i ekstraktów roślinnych na potrzeby produkcji ekologicznych preparatów czyszczących, nowa technologia wytwarzania prętów walcowanych dla przemysłu maszynowego, a także budowa instalacji demonstracyjnej wytwarzania cynku wysokiej jakości celem zwiększenia udziału surowców wtórnych w procesie produkcji cynku elektrolitycznego do poziomu stanowiącego przełom w branży.

W poprzednich dwóch edycjach konkursu 1.1.2 PO IR NCBR wyróżnił w sumie 52 projekty. Dofinansowanie otrzymały m.in. projekt elektrycznej lokomotywy wielosystemowej, e-system wspierający diagnostykę chorych na padaczkę czy technologia wytwarzania innowacyjnej konstrukcji układów przeniesienia mocy do ciągników rolniczych.

Oprac. MS

Powiązane tematy

Komentarze