Informacje

RPP: Poziom stóp procentowych sprzyja wzrostowi gospodarczemu

br

  • Opublikowano: 11 stycznia 2017, 16:20

    Aktualizacja: 11 stycznia 2017, 16:20

  • 1
  • Powiększ tekst

RPP podtrzymuje ocenę, że w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną - napisano w komunikacie po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Dzisiaj RPP zdecydowała pozostawić stopy procentowe na niezmienionym poziomie.

W ocenie Rady w najbliższych miesiącach dynamika cen będzie nadal rosnąć, choć pozostanie umiarkowana. GUS informował, że według szybkiego szacunku ceny towarów i usług wzrosły w grudniu 2016r. o 0,8% r/d/r. Zwiększa się również dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu, według danych GUS, w listopadzie 2016 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe o 1,7% w porównaniu z listopadem 2015 r.

Do wzrostu dynamiki cen przyczynia ją się głównie wyższe niż rok wcześniej ceny surowców energetycznych na rynkach światowych, a więc czynniki pozostające poza bezpośrednim wpływem krajowej polityki pieniężnej. Oprócz wyższych niż rok wcześniej cen surowców energetycznych wzrostowi cen będzie sprzyjało oczekiwane przyśpieszenie wzrostu gospodarczego, następujące w warunkach stopniowego zwiększania się dynamiki inwestycji i stabilnego wzrostu konsumpcji – czytamy w komunikacie.

Jak ocenia Rada jednocześnie dynamikę cen ogranicza nadal niska presja inflacyjna za granicą oraz ujemna luka popytowa w krajowej gospodarce.

Wzrost aktywności gospodarczej za granicą pozostaje umiarkowany, choć pojawiają się sygnały ożywienia w światowym przemyśle. W strefie euro dynamika aktywności jest stabilna, ale zróżnicowana w poszczególnych jej krajach. W Niemczech wzrost gospodarczy w IV kw. ub.r. prawdopodobnie przyśpieszył, czemu jednak towarzyszyło utrzymanie się niskiej dynamiki PKB w innych dużych gospodarkach strefy euro. W Stanach Zjednoczonych trwa ożywienie wspierane przez utrzymującą się poprawę sytuacji na rynku pracy, wyrażającą się zarówno w zwiększaniu się zatrudnienia, jak i wzroście płac. W Chinach pojawiły się sygnały poprawy koniunktury, lecz wzrost gospodarczy jest tam nadal niższy niż w poprzednich latach. W ostatnich miesiącach wzrosły ceny surowców energetycznych, w tym ropy naftowej. Przyczyniło się to do wzrostu inflacji w wielu gospodarkach, w tym w strefie euro – czytamy w komunikacie.

W Polsce dynamika PKB w IV kw. ub.r. ukształtowała się prawdopodobnie na obniżonym poziomie. Miesięczne dane sygnalizują jednak pewną poprawę aktywności gospodarczej w ostatnim okresie. Głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego jest rosnący popyt konsumpcyjny wspierany przez wzrost zatrudnienia i płac, bardzo dobre nastroje konsumentów oraz wypłaty świadczeń wychowawczych.

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze