Informacje

PZU złożyło wniosek do UOKiK w sprawie przejęcia Pekao

br

  • Opublikowano: 27 stycznia 2017, 13:33

  • 1
  • Powiększ tekst

Wniosek PZU, zgłoszony do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), dotyczy przejęcia kontroli nad bankiem Pekao, Pioneer Pekao Investment Management wraz z jego spółką zależną Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i Domu Inwestycyjnego Xelion - napisano w komunikacie UOKiK.

Grupa PZU prowadzi w Polsce działalność przede wszystkim w zakresie ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz reasekuracji. Podmioty z Grupy PZU świadczą również usługi bankowe, zarządzania funduszami inwestycyjnymi oraz zarządzania funduszami emerytalnymi. Podstawowym przedmiotem działalności Banku Pekao w Polsce jest działalność bankowa. W skład Grupy Pekao wchodzą również domy maklerskie, fundusz inwestycyjny, funduszy emerytalny, oraz spółki świadczące usługi leasingu i factoringu. Grupa Pioneer specjalizuje się w zarządzaniu aktywami (funduszami inwestycyjnymi), natomiast Xelion świadczy przede wszystkim usługi maklerskie – widnieje w komunikacie.

W grudniu PZU i PFR podpisały umowę z UniCredit S.p.A. dotyczącą kupna 32,8 proc. akcji Banku Pekao S.A. za łączną kwotę 10,6 mld złotych. Cena nabycia jednej akcji wynosi 123 złote. Jest to jedna z największych transakcji w sektorze bankowym w Europie w ostatnich latach. Po zakupie ubezpieczyciel staje się największą grupą finansową w Europie Środkowo-Wschodniej.

Więcej o tej transakcji czytaj: PZU staje się największą grupą finansową

Powiązane tematy

Komentarze