Informacje

Siedziba banku Pekao w Warszawie / autor: Fratria
Siedziba banku Pekao w Warszawie / autor: Fratria

Quercus kupi Xelion od Pekao

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 18 grudnia 2020, 21:23

  • 0
  • Powiększ tekst

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) zawarło (jako kupujący) z Bankiem Pekao (jako sprzedającym) przedwstępną warunkową umowę sprzedaży 100 proc. udziałów Domu Inwestycyjnego Xelion. Nabycie tych udziałów nastąpi poprzez spółkę Quercus Agent Transferowy.

To przełomowy moment w 13-letniej historii naszej firmy, dający szansę na zdynamizowanie rozwoju. Chcielibyśmy kontynuować dotychczasową strategię DI Xelion w oparciu o znakomity zespół doświadczonych pracowników i doradców. Zapraszamy także do współpracy inne podmioty, które na pierwszym miejscu stawiają interes klientów i które mają do zaoferowania najlepsze fundusze inwestycyjne na polskim rynku – komentuje Sebastian Buczek, prezes Quercus TFI S.A.

Stosownie do zapisów umowy, wykonanie transakcji nabycia udziałów Xelion uzależnione będzie od spełnienia w terminie do 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy m.in. następujących warunków:

  • uzyskania zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), o ile zgłoszenie zamiaru koncentracji do prezesa UOKiK będzie konieczne,

  • braku sprzeciwu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego nabycia udziałów Xelion,

  • wypłaty z Xelion na rzecz banku środków pieniężnych w kwocie pomiędzy 15 mln zł a 23 mln zł.

W zależności od wysokości środków pieniężnych wypłaconych wcześniej na rzecz Banku, Bank przeniesie własność 100 proc. udziałów Xelion na spółkę Quercus Agent Transferowy Sp. z o.o. za cenę sprzedaży w kwocie pomiędzy 16 548 000 zł a 23 452 000 zł, dodatkowo powiększoną, o wartość zysku netto (z wyłączeniem niepieniężnych zdarzeń jednorazowych i niepowtarzalnych), wypracowanego przez Xelion pomiędzy datą sprawozdania finansowego Xelion za rok 2019 a dniem definitywnego przejścia własności 100 proc. udziałów Xelion na Quercus Agent Transferowy.

Ostateczna cena sprzedaży będzie znana na moment nabycia udziałów Xelion i zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie przewidzianym właściwymi przepisami prawa. Wartość transakcji dla banku wyniesie od 38 452 000 zł do 39 548 000 zł i zostanie powiększona w przypadku wypracowania przez Xelion zysku netto (z wyłączeniem niepieniężnych zdarzeń jednorazowych i niepowtarzalnych) w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia zamknięcia transakcji.

Ponadto Quercus TFI zobowiązało się, że w terminie 2 lat od definitywnego przeniesienia własności 100 proc. udziałów Xelion nie dokona zbycia jakichkolwiek udziałów lub innych praw o charakterze udziałowym lub właścicielskim w Xelion lub zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Xelion do podmiotu trzeciego bez uprzedniej pisemnej zgody banku.

Transakcja nabycia udziałów Xelion zostanie sfinansowana z kapitałów własnych Emitenta, wniesionych do spółki Quercus Agent Transferowy Sp. z o.o. w trybie podwyższenia kapitału zakładowego.

Xelion jest podmiotem działającym na polskim rynku kapitałowym, w tym jest wiodącym, niebankowym dystrybutorem funduszy inwestycyjnych. Na dzień 31 grudnia 2019 r. Xelion posiadał aktywa pod administracją o łącznej wartości około 3,5 mld zł. Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za rok 2019 Xelion posiadał wartość kapitałów własnych na poziomie 36,5 mln zł, wartość aktywów na poziomie 71,9 mln zł, wartość zobowiązań na poziomie 35,4 mln zł, wartość przychodów netto z działalności operacyjnej wyniosła 40,6 mln zł oraz osiągnięty wynik netto 0,5 mln zł, podano też w materiale.

Nabycie 100 proc. udziałów Xelion stanowić będzie uzupełnienie strategii emitenta w zakresie rozwoju sieci dystrybucji. W ocenie zarządu emitenta, przejęcie Xelion pozwoli na uzyskanie pozytywnych efektów skali i umożliwienie zwiększenia efektywności działalności, a w konsekwencji poprawę wyników prowadzonej działalności.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.

PR/RO

CZYTAJ TEŻ: CD Projekt: inwestorzy czują się oszukani!

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze