Informacje

Po zaleceniach KNF PKO BP nie wypłaci dywidendy za 2016 r.?

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 26 maja 2017, 11:02

  • Powiększ tekst

Akcjonariusze PKO Banku Polskiego zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 22 czerwca o przeznaczeniu 2850 mln zł z zysku netto za 2016 r., wynoszącego 2880,3 mln zł, na kapitał zapasowy oraz 38,3 mln zł - na kapitał rezerwowy, podano w projektach uchwał na Walne Zebranie Akcjonariuszy

"Mając na uwadze zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące oczekiwanego poziomu współczynnika wypłacalności, zysk netto banku osiągnięty za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku w wysokości 2 888 300 tys. zł proponuje się podzielić w sposób określony w projekcie uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia" - czytamy w uzasadnieniu uchwały.

W połowie kwietnia br. zarząd PKO BP zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie zysku osiągniętego w 2016 r. wysokości 2,89 zł mld na kapitał zapasowy w kwocie 2,85 mld zł i na kapitał rezerwowy w kwocie 38,3 mln zł. Rekomendacja zarządu uzyskała pozytywną opinię rady nadzorczej.

Bank podkreślał, że decyzja w sprawie rekomendowanego podziału zysku za 2016 r. jest spójna z deklarowaną przez zarząd i radę nadzorczą decyzją o zastosowaniu się do indywidualnego zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), dotyczącego zatrzymania przez bank całości zysku wypracowanego w 2016 r.

W marcu PKO BP podał, że w związku z otrzymaniem od KNF indywidualnego zalecenia zatrzymania przez bank całego zysku wypracowanego w 2016 r., zarząd banku podjął uchwałę o stosowaniu w granicach swoich kompetencji zalecenia KNF.

W 2016 r. bank miał 2874 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2610 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 2888,3 mln zł wobec 2571,1 mln zł zysku rok wcześniej.

ISBNews, sek

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych