Informacje

PAP/Bartłomiej Zborowski
PAP/Bartłomiej Zborowski

Rząd o realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 30 maja 2017, 20:05

    Aktualizacja: 30 maja 2017, 20:05

  • 0
  • Powiększ tekst

Rząd zapoznał się we wtorek z informacją nt. realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, którą przedstawił wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki - poinformował rzecznik rządu Rafał Bochenek.

Dokument, który liczy kilkadziesiąt stron został zaprezentowany przez pana ministra Mateusza Morawieckiego i po dzisiejszym posiedzeniu Rady Ministrów możemy śmiało powiedzieć, że wypływa z niego kilka bardzo ważnych i jednoznacznych wniosków - powiedział rzecznik.

Jeden z takich wniosków to, jak podkreślał Bochenek, stwierdzenie, że "po wielu latach w Polsce panuje naprawdę pozytywny klimat inwestycyjny".

"Wszystkie wskaźniki szybują do góry", a przedsiębiorcy są zadowoleni z warunków prowadzenia działalności gospodarczej - wskazał

Ponad 40 procent Polaków pozytywnie ocenia sytuację gospodarczą w kraju i coraz mniej Polaków chce wyjeżdżać zagranicę, by pracować - przekonywał Bochenek.

Dodał, że wzrasta także zatrudnienie, a bezrobocie na poziomie 7 proc. jest najniższym od wielu lat.

Bochenek podkreślił, że "wzrost gospodarczy wynosi 4,1 proc.", wzrasta też absorpcja środków unijnych.

Wzrastają również inwestycje. W tym momencie podpisanych mamy ok. 17 tys. umów, a łączny poziom dofinansowania to prawie 100 mld zł - wyliczył Bochenek.

Według niego polityka gospodarcza premier Beaty Szydło jest "polityką skuteczną", która nie tylko "koncentruje się na dużych ośrodkach gospodarczych, ale przede wszystkich prowadzi do wyrównywania szans i wspierania tych obszarów, które dotychczas bardzo często były poza zainteresowaniem państwa".

Główne efekty przyjętej przez rząd w lutym 2017 r. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego rozwoju to m.in. rosnące wskaźniki gospodarcze, stabilna polityka makroekonomiczna, niski deficyt budżetowy, zrównoważona polityka gospodarcza, prawo po stronie przedsiębiorców czy podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw.

Jak wynika z komunikatu CIR, w 2016 r. Polska zajęła trzecie miejsce pod względem wzrostu PKB wśród 10 największych gospodarek Unii Europejskiej. Pierwszy kwartał 2017 r. przyniósł kolejny wzrost - tym razem na poziomie 4 proc. PKB, dzięki czemu Polska zajęła pierwszą pozycję w tym notowaniu.

Sytuacja na rynku pracy jest najlepsza od 26 lat. Aktualnie stopa bezrobocia wynosi 7,7 proc. Tylko w ciągu roku dzięki nowym inwestycjom (od końca kwietnia 2016 r.) liczba bezrobotnych spadła o prawie 270 tys. osób. W 2016 r., mimo zwiększenia wydatków społecznych, takich jak np. program +Rodzina 500 plus+ czy wyższa kwota wolna od podatku dla ponad 3 mln obywateli, Polska osiągnęła najniższy deficyt od 9 lat (jest on jednym z najniższych w ciągu ostatnich 25 lat - napisano w komunikacie.

Jak poinformował CIR, Polska stała się krajem pierwszego wyboru dla inwestorów zagranicznych z sektora produkcji przemysłowej.

Przykładowo w województwach: podkarpackim - umacnia się Dolina Lotnicza (10 nowych inwestycji); w pomorskim i zachodniopomorskim - odradza się polski przemysł stoczniowy; w dolnośląskim, opolskim i śląskim - rozwija się śląskie zagłębie motoryzacyjne - wyliczono w komunikacie.

Według CIR w ciągu ostatnich 17 miesięcy w ramach projektów korzystających z różnych form wsparcia publicznego przyciągnięto setki nowych inwestycji. "Wygenerują one bezpośrednio 16 tys. i pośrednio 35 tys. nowych miejsc pracy. W tym roku obserwujemy dwukrotny wzrost (o 2,6 mld zł) nakładów inwestycyjnych.

Jak dodano w komunikacie, Grupa PFR (Polski Fundusz Rozwoju) "bez obciążania budżetu państwa doprowadziła m.in. do ustabilizowania kondycji PolRegio (dawniej Przewozy Regionalne), poszerzenia oferty Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, zwiększenia innowacyjności Zakładów H. Cegielskiego, a także - za sprawą repolonizacji Pekao S.A.- do zwiększenia udziału rodzimego kapitału w sektorze bankowym, który wynosi obecnie 52 proc. BGK Nieruchomości (spółka celowa z Grupy PFR) podpisała z gminami umowy na powstanie 20 tys. mieszkań w ramach programu +Mieszkanie plus+. PFR podpisał też porozumienie z władzami 41 miast reprezentujących niemal 50 proc. taboru autobusowego, rozpoczynające program E-bus".

Rząd sprawnie inwestuje środki unijne, nie tylko fundusze strukturalne, ale też dostępne w ramach tzw. Planu Junckera - podkreślił CIR. "Od uruchomienia programów na lata 2014-2020 do 28 maja 2017 r. wykorzystano blisko 33 proc. całej alokacji środków UE (101,4 mld zł). Polska zajmuje 1. miejsce wśród państw członkowskich UE pod względem płatności uzyskanych z Komisji Europejskiej. Małe i średnie miasta otrzymują wsparcie ze środków unijnych na rozwój przedsiębiorczości, drogi, sektor wodno-kanalizacyjny, gospodarkę odpadami, zaopatrzenie w energię i gaz, infrastrukturę społeczną, rewitalizację, transport publiczny czy ochronę zdrowia. Z tzw. Planu Junckera polskie firmy w ramach 17 projektów otrzymają 6,7 mld zł, a łączna kwota projektów sięga 19,3 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Ministerstwo Rozwoju przygotowało "największą od 1989 roku reformę prawa gospodarczego złożoną z dwóch pakietów: Konstytucji Biznesu oraz 100 zmian dla firm". Pakiet 100 zmian dla firm – jak podkreślono w komunikacie CIR - przyniesie oszczędności dla przedsiębiorców w wysokości ok. 230 mln zł rocznie. Skróci on też okres przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 do 10 lat, a rejestracja Prostej Spółki Akcyjnej dokonywana będzie elektronicznie w ciągu doby.

Konstytucja Biznesu to stworzenie partnerskich relacji między biznesem a administracją. Zakłada ona, że wszystkie urzędy w rozpatrywaniu spraw z udziałem firm wezmą pod uwagę m.in. zasadę +co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone+, będą domniemywać uczciwość przedsiębiorcy i przyjaźnie interpretować przepisy - zaznaczono w komunikacie.

Jak poinformował CIR, rząd wprowadził ulgę inwestycyjną, podniósł kwotę wolną w podatku PIT, zreformował administrację skarbową, zaproponował zmiany w rozliczeniu PIT, a także obniżył do 15 proc. podatek CIT. Z obniżki skorzysta 400 tys. małych firm.

W 2016 r. Polska znalazła się w czołówce krajów UE (4. miejsce) pod względem poprawy udziału dochodów podatkowych w relacji do PKB. Obecnie to 20,6 proc. PKB. Osiągnięcie tego było możliwe dzięki nowym narzędziom informatycznym w walce z szarą strefą, pakietowi paliwowemu, nowelizacji ustawy hazardowej, JPK (Jednolity Plik Kontrolny), a także ograniczeniu wycieku podatków za granicę - podkreślono w komunikacie CIR.

Jak wskazano, w tym roku zadania realizowane w ramach SOR skupione są na działaniach społecznych, prorodzinnych i prorozwojowych. Wśród priorytetów znajduje się m.in. wsparcie zagranicznej ekspansji polskich firm oraz program budowy długoterminowych oszczędności Polaków.

Duży nacisk położono na dalsze pobudzanie wzrostu inwestycji publicznych, których poziom stanowił jeden z hamulców polskiej gospodarki - zaznaczono.

Na podst. PAP

Powiązane tematy

Komentarze