Informacje

Szef RN PKP: Dopinamy program remontów dworców, rezygnujemy z wyprzedaży majątku

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 31 maja 2017, 16:52

    Aktualizacja: 31 maja 2017, 16:54

  • 2
  • Powiększ tekst

Grupa PKP odchodzi od dotychczasowej polityki wyprzedaży majątku. Celem strategicznym jest wykorzystanie w maksymalnie możliwym stopniu posiadanych zasobów nieruchomościowych do rozwoju potencjału usługowego PKP zarówno w tradycyjnie rozumianych usługach transportowych, jak też szeroko rozumianych usług logistycznych, poinformował ISBnews przewodniczący rady nadzorczej PKP S.A. Mirosław Chaberek.

PKP przygotowuje bardzo obszerny program inwestycji dworcowych. Dopinamy teraz ten program pod względem finansowym, zarządzony został jego audyt - powiedział prof. Chaberek w rozmowie z ISBnews.

PKP S.A. zmienia także podejście do zarządzania swoimi nieruchomościami. W pierwszej kolejności zamierza koncentrować się na ich optymalnym zagospodarowaniu i czerpaniu długofalowych zysków, zamiast - tak jak to miało miejsce w minionych latach - na wyprzedaży majątku, podkreślił.

Generalnie odeszliśmy od polityki wyzbywania się majątku tylko po to, aby zmniejszyć koszty jego utrzymania i pozyskać środki na bieżącą działalność. Nie dotyczy to, ciągle jeszcze, będącej na stanie PKP znaczącej substancji mieszkaniowej oraz części nieruchomości, które mogą być samodzielnie lub we współpracy z PKP racjonalnie zagospodarowane przez lokalne władze samorządowe (np. małe czynne lub nieczynne dworce). W polityce mieszkaniowej z jednej strony pragniemy dostosowywać program korzystnego przejmowania mieszkań przez ich prawowitych najemców i ich spadkobierców, z drugiej strony PKP angażuje się w rządowy program 'Mieszkanie+', głównie poprzez możliwość udostępnienia odpowiednich dla tego programu terenów niewykorzystywanych na cele transportowe - wskazał przewodniczący RN.

Chaberek podkreślił, że całość substancji nieruchomości PKP została zinwentaryzowana, pod względem aktualnego stanu każdego składnika i wariantowych możliwości ich zagospodarowania. Strategicznym założeniem jest, aby maksymalnie, możliwie jak najwięcej nieruchomości wykorzystać można było do rekonstrukcji i rozbudowy systemu logistycznego kraju również z punktu widzenia potrzeb obsługi logistycznej procesów gospodarczych i społecznych w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Brane są również pod uwagę - choć nieliczne - projekty strategii nieruchomościowej poprzedników, przede wszystkim o charakterze transportowo-logistycznym. Przykładem może tutaj być Dworzec Główny w Warszawie, choć konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych analiz i badań.

Grupa PKP będzie kontynuować przekazywanie zbędnych, z punktu widzenia krajowego i międzynarodowego systemu logistycznego, składników nieruchomości i pewnych komponentów infrastruktury do samorządów, pod jednym warunkiem, że będą one w swojej zasadniczej części zagospodarowane na cele transportowo-logistyczne, z uwzględnieniem obecnych i przyszłych potrzeb - zaznaczył Chaberek.

Według niego, na bazie pozostającego w gestii PKP majątku muszą powstawać nowe, często innowacyjne możliwości świadczenia szerokiej gamy usług transportowo-logistycznych, jako nieodzownej bazy wsparcia logistycznego obecnych i przyszłych procesów społeczno-gospodarczych w wymiarze lokalnym, ale także krajowym i międzynarodowym.

Często nieznane, a nawet nieuświadamiane jeszcze w pełni przyszłe potrzeby i formy wsparcia logistycznego muszą dzisiaj być brane pod uwagę przez narodową kolej, aby zachować chociażby będące na jej stanie tereny jako miejsca lokalizacji przyszłych, ogólnie mówiąc centrów logistycznych. W tworzeniu systemu logistycznego kraju, kolej powinna stać się nie tylko udziałowcem wnoszącym aportem składniki majątku do nowych przedsięwzięć biznesowych, ale również być inicjatorem i innowatorem takich przedsięwzięć. Funkcjonowanie przyszłej logistyki wymagać będzie ogromnej pracy koordynacyjnej i integracyjnej, która powinna stać się jak najszybciej jedną z podstawowych funkcji PKP SA. Dlatego konieczna będzie niewątpliwie rozbudowa potencjału intelektualnego PKP w zakresie kreowania innowacyjności logistycznej. Dobrze byłoby, gdyby można było zrealizować to zadanie w możliwie jak najbardziej przyspieszonym procesie, jednak na bazie naturalnej wymiany kadr- uważa szef RN.

Chaberek podkreślił, że Grupa jest przygotowana na ewentualne inwestycje i budowę nowego modelu biznesowego, jaki musi obowiązywać w sektorze usług transportowo-logistycznych.

W niektórych projektach wystarczy nasz udział, niekoniecznie finansowy, ale np. intelektualny i/lub aport aktywów nieruchomościowych. To jest nowa oferta PKP SA, której dobrym przykładem urzeczywistnienia jest realizowany właśnie projekt w Kędzierzynie-Koźlu - podsumował Chaberek.

PKP S.A. to właściciel i zarządca jednej z największych baz nieruchomości w kraju. Posiada około 96 tys. ha działek. Znaczna cześć z tych terenów jest przeznaczona pod infrastrukturę kolejową, ale ponad 10% to grunty - często w centrum różnych miast, które dawniej pełniły funkcje kolejowe.

(ISBnews)SzSz

Powiązane tematy

Komentarze