Informacje

Mirosław Chaberek: Nowa strategia PKP SA emanacją rządowej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 17 lipca 2017, 13:29

    Aktualizacja: 21 lipca 2017, 10:58

  • 0
  • Powiększ tekst

Przez ostatnich 15 lat głównym zajęciem PKP SA była faktycznie likwidacja majątku, pozostałego po przedsiębiorstwie państwowym PKP. Nowa strategia tej spółki zakłada rozwój kolei i tworzenie takich warunków, aby zyskiwać mogły wszystkie spółki kolejowe – mówi prof. Mirosław Chaberek, przewodniczący rady nadzorczej PKP SA

Czy może Pan przedstawić zarys nowej strategii PKP S.A. – jakie najistotniejsze punkty wymagają zmian i w jakim kierunku powinna zmierzać Grupa PKP?

Prof. Mirosław Chaberek, przewodniczący rady nadzorczej PKP SA PKP SA ma opracowaną, przyjętą przez władze korporacyjne „Strategię PKP SA na lata 2016 – 2020 z perspektywą do roku 2023”, którą konsekwentnie zaczęła wdrażać. Strategia PKP SA jest emanacją rządowej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) (z 14 lutego 2017 r.) i została skonstruowana na bazie wyniku analizy występujących barier i ograniczeń w zakresie rozwoju polskiego kolejnictwa.

Zgodnie z duchem SOR-u, misją PKP SA, Grupy PKP, jest powodowanie odpowiedzialnego rozwoju narodowej kolei, czyli takiego rozwoju, który będzie dążył do odpowiedniego ukształtowania relacji w Grupie i z jej otoczeniem, właściwych dla otwartej gospodarki rynkowej i właściwych dla takiej gospodarki warunków konkurencyjności. Rozumiejąc logistyczne funkcje kolei w krajowym i europejskim systemie społeczno – gospodarczym, przedsiębiorstwo kolejowe spółki PKP SA, jak i cała Grupa PKP, stawia sobie za główny cel reindustrializację polskich kolei, aby mogły one stać się integralnym ogniwem krajowego i europejskiego systemu logistycznego. Strategia PKP SA zakłada zarówno zwiększenie aktywności biznesowej, jak i tworzenia warunków do synergii działań gospodarczej całej Grupy PKP. Będzie to możliwe dzięki rozwojowi innowacyjnych form obsługi logistycznej działalności gospodarczej krajowej, jak i międzynarodowej. PKP SA ma się stać głównym ogniwem, tworzącym w ramach Grupy PKP narzędzia wdrażania i realizacji państwowej polityki transportowej w zakresie rozwoju i utrzymania na poziomie europejskim bezpieczeństwa w transporcie kolejowym oraz kreowania innowacyjnych form obsługi multimodalnej pasażerów i towarów, wynikających z obecnych i przyszłych potrzeb społecznych i gospodarczych kraju.

Jakie zadania powinna postawić sobie PKP S.A. na najbliższe lata, by w większym niż dotychczas stopniu wykorzystać potencjał kolejowych gruntów w celu rozbudowy systemu logistycznego?

Podstawowym modelem funkcjonowania PKP SA przez ostatnie 15 lat była w gruncie rzeczy likwidacja jakby „masy upadłościowej” po byłym przedsiębiorstwie państwowym PKP. Obowiązująca ustawa o transporcie kolejowym wręcz nakazywała takie zachowanie, a sama PKP SA nie została wyposażona w stosowne źródła przychodów, za to w bardzo wiele kosztownych zadań. Stąd też przychody ze sprzedaży majątku służyły finansowaniu zadań pozostawionych w PKP SA po byłym przedsiębiorstwie państwowym PKP. Nowy kierunek gospodarowania nieruchomościami w PKP SA, zgodnie z przyjętą strategią, nakazuje maksymalnie możliwe wykorzystanie nieruchomości przede wszystkim do rozwoju tradycyjnych, ale też innowacyjnych form obsługi transportowo - logistycznej we wszystkich, dopuszczalnych prawem konfiguracjach.

Czy PKP są gotowe na innowacje w zakresie szeroko rozumianej gamy usług transportowych i logistycznych?

Jest to jedna z zauważonych w strategii barier. Jej pokonanie będzie wspierało kilka programów celowych, głównie z zakresu polityki kadrowej, szkoleń oraz systemu zarządzania i motywowania pracowników.

Dziękujemy za rozmowę

Powiązane tematy

Komentarze