Informacje

Pracodawcy, po ponad roku wątpliwości, pozytywnie oceniają najbliższą przyszłość

br

  • Opublikowano: 5 czerwca 2017, 13:09

  • 0
  • Powiększ tekst

Po raz pierwszy od ponad roku wskaźnik optymizmu przedsiębiorców, odnoszący się do sytuacji gospodarczej, osiągnął – wysoką – dwucyfrową wartość i wyniósł 11 – wynika z badań przeprowadzonych przez Instytut Badawczy Randstad i TNS Polska. 34 proc. przedsiębiorców planuje zwiększyć zatrudnienie w nadchodzącym półroczu.

Po raz pierwszy od listopada 2015 r. wskaźnik optymizmu wśród przedsiębiorców osiągnął dwucyfrową wartość, wynosząc 11. Oznacza to wzrost o 15 pkt. w porównaniu do poprzedniego badania sprzed 3 miesięcy, kiedy to wartość ta była ujemna i wynosiła -4.

Cieszy optymizm firm w spojrzeniu na rozwój gospodarczy. Przez ostatnie 2 lata można było bowiem zauważyć, że firmy patrzyły na rzeczywistość raczej pesymistyczne. Teraz po raz pierwszy od 2 lat mamy obraz przedsiębiorstw zgodny z wynikami gospodarczymi – oceniła Agata Mężyńska, ekspertka Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

I dodała, że inwestorzy zagraniczni nadal postrzegają nasz rynek, jako atrakcyjny.

Z przeprowadzonego badania wynika, że 66 proc. przedsiębiorców postrzega sytuację finansową firmy jako dobrą lub bardzo dobrą. Najlepiej oceniają tę sytuację przedsiębiorstwa duże, zatrudniające co najmniej 250 pracowników, gorsze oceny wystawili przedsiębiorcy, w których pracuje od 10 do 49 pracowników. 34 proc. - spośród ankietowanych – firm planuje w najbliższych 6 miesiącach zwiększyć zatrudnienie, a 58 proc. pozostawić na niezmienionym poziomie.

Firmy mogą zacząć odczuwać coraz większe trudności w znalezieniu pracowników. To patrząc na niedobór na rynku zostaną zmuszone do zwiększania wynagrodzeń – powiedział Grzegorz Baczewski, zastępca dyrektora generalnego Konfederacji „Lewiatan”.

Według badania 71 proc. pracodawców nie planuje w najbliższym półroczu podwyżek wynagrodzeń, chociaż jak twierdzi Grzegorz Baczewski, w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na pracowników, można to raczej interpretować jako „życzenia” aniżeli uzasadnione plany.

Przedsiębiorcy odczuwają, że może dojść do spowolnienia, jednocześnie nie słabnie optymizm dotyczący planów związanych z zatrudnieniem – powiedział Baczewski.

24 proc. badanych przedsiębiorców deklaruje wzrost wynagrodzeń. Ponad połowa firm zwraca uwagę na pozapłacowe oczekiwania potencjalnych pracowników i co ważne 2/3 spośród pracodawców twierdzi, że oczekiwania te są większe wśród kandydatów wchodzących na rynek pracy. Jednakże o ile pracodawcy, jak dodatkowe benefity, traktują szkolenia, sprzęt firmowy (np. telefon komórkowy lub laptop) czy grupowe ubezpieczenia na życie, o tyle dla potencjalnych pracowników ważniejszymi - dodatkowymi korzyściami – wynikającymi z zatrudnienia są m.in. dodatkowy pakiet medyczny lub pakiety sportowe.

Rzeczywistość w jakiej znaleźli się pracodawcy ich zaskoczyła. Firmy zaczynają podchodzić inaczej do rekrutacji pracowników. To jest oczywiście proces długotrwały, ale wydaje się, że to jest ten moment, kiedy warto rynek pracy poprawiać – uważa Baczewski.

Powiązane tematy

Komentarze