Informacje

MŚ: rośnie liczba koncesji na rozpoznanie złóż metanu z pokładów węgla

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 8 czerwca 2017, 16:21

  • 1
  • Tagi: biznes energetyka górnictwo wydobycie
  • Powiększ tekst

W ciągu minionego półtora roku podwoiła się liczba koncesji na rozpoznanie polskich zasobów metanu, towarzyszących złożom węgla kamiennego - wynika z danych Ministerstwa Środowiska. Według przedstawicieli resortu, metan staje się coraz ważniejszym źródłem energii

Rocznie w trakcie eksploatacji węgla w polskich kopalniach wydziela się ponad 900 mln m sześc. tego gazu. Trwają badania dotyczące możliwości wydobycia metanu z węglowych pokładów na długo przed ich eksploatacją górniczą, metodą szczelinowania hydraulicznego. Takie próby PGNiG prowadzi obecnie w Gilowicach (Śląskie).

Od końca 2015 r. rząd PiS powrócił aktywnie do sprawy metanu z pokładów węgla, udzielając dalszych pięciu koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie oraz jednej koncesji na wydobywanie metanu z pokładów węgla - poinformował główny geolog kraju,wiceminister środowiska Mariusz Orion Jędrysek.

Według stanu na koniec maja tego roku, poszukiwanie i rozpoznawanie złóż metanu z pokładów węgla kamiennego jest w Polsce prowadzone na podstawie ośmiu koncesji udzielonych przez ministra środowiska, a wydobycie tego gazu - na podstawie trzech koncesji.

Mamy więc w ciągu półtora roku blisko 200-procentowy wzrost zainteresowania koncesjami na metan z pokładów węgla - podkreślił Jędrysek. Według niego metan - traktowany wcześniej często jako odpad i problem - otrzymuje nowe życie jako surowiec o dużym potencjalne gospodarczym.

Metan kopalniany ma szansę przeistoczyć się z problemu w nasz atut - ocenił główny geolog kraju. Jego zdaniem wprowadzenie na szerszą skalę metod przedeksploatacyjnego odmetanowania powinno pozwolić na istotne zwiększenie stopnia wykorzystania metanu z pokładów węgla.

Wielkość udokumentowanych zasobów bilansowych metanu w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym szacowana jest na ponad 90 mld m sześc. w 60 złożach. W 2015 r. (są to ostatnie dostępne dane) zasoby bilansowe wzrosły o blisko 4 mld m sześc. w związku z udokumentowaniem trzech nowych złóż. Odnotowano również przyrost wielkości zasobów przemysłowych (w zasięgu czynnych kopalń), które w przypadku 27 złóż oscylowały w granicach 6 mld m sześć.

Według przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, od kilkunastu lat metan staje się coraz ważniejszym dodatkowym źródłem energii, pozyskiwanym w procesie wydobycia z pokładów węgla w wyrobiskach górniczych, z powietrza wentylacyjnego kopalń węgla kamiennego lub z otworów wiertniczych przy użyciu szczelinowania hydraulicznego. Resort deklaruje wsparcie dla prac badawczych w tym zakresie, prowadzonych m.in. przez Państwowy Instytut Geologiczny oraz uczelnie techniczne.

Jędrysek zapowiedział także zmiany w prawie, ułatwiające pozyskiwanie metanu z pokładów węgla. Przypomniał, że na początku tego roku rząd rozpatrzył projekt zmian w Prawie geologicznym i górniczym, wprowadzający m.in. nowy rodzaj koncesji na rozpoznanie i wydobycie węglowodorów - tzw. koncesje inwestorskie, upraszczające procedury związane z rozpoczęciem eksploatacji rozpoznanych złóż.

To znacząco ułatwi podmiotom gospodarczym uzyskiwanie koncesji na prowadzenie działalności m.in. z zakresu eksploatacji złóż metanu" - napisał główny geolog kraju. Zapowiedział, że zmiany w Prawie geologicznym i górniczym powinny być przyjęte przez parlament jeszcze w tym roku.

Natomiast 19 czerwca zbierze się międzyresortowy zespół ds. polityki surowcowej państwa, który m.in. omówi projektowane zmiany przepisów, dotyczących metanu z kopalń. Wkrótce zajmą się nimi także działające przy ministrze środowiska Rady: geologiczna i górnicza, a także ministerialna komisja technologii i metod analitycznych.

czytaj także o otwarciu w Polsce pierwszego na świecie Międzynarodowego Centrum Doskonałości, którego rozwiązania mają przyczynić się do rozwoju technologii odzyskiwania i wykorzystywania metanu z kopalń

Kompleksowe zagospodarowanie metanu wymaga zgodnego podejścia do takiego przedsięwzięcia przedstawicieli nauki, branży geologiczno-górniczej, inwestorów, przemysłu oraz administracji rządowej - podsumował Orion Jędrysek.

SzSz(PAP)

Komentarze