Informacje

Cukier tanieje, bo jest go dużo

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 26 czerwca 2017, 14:35

  • 0
  • Powiększ tekst

Na krajowym rynku tanieje cukier. Powodem spadku cen była duża jego podaż przy niewielkich zmianach popytu ze strony przemysłu przetwórczego oraz spadek cen tego surowca na świecie - informuje Piotr Szajner z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ).

Z danych IERiGŻ wynika, że ceny zbytu cukru w workach spadły w kwietniu br. o 0,4 proc. do 2,60 zł/kg, były jednak o 15 proc. wyższe niż przed rokiem. Ceny zbytu cukru paczkowanego w kwietniu br. spadły o 1,5 proc. do 2,64 zł/kg, ale nadal były o 6 proc. wyższe niż przed rokiem.

Średnia cena detaliczna w kwietniu br. wyniosła 3,17 zł/kg i była nieznacznie niższa niż w marcu, ale nadal o ponad 15 proc. wyższa niż w kwietniu 2016 r.

Jeżeli spadkowa tendencja utrwali się w kolejnych miesiącach, to krajowi eksporterzy będą uzyskiwali niskie ceny - podkreśla Szajner.

Jego zdaniem, "dalszy spadek cen na krajowym rynku będzie miał negatywny wpływ na sytuację finansową przemysłu cukrowniczego i dochodowość uprawy buraków cukrowych".

Jak wskazuje ekspert, wysokie ceny detaliczne spowodowały, że w 2016 r. bezpośrednie spożycie cukru (bez artykułów spożywczych zawierających cukier) w gospodarstwach domowych spadło średnio o 6,5 proc. do 12,2 kg/osobę. Najwięcej cukru zjada się w gospodarstwach domowych rolników, najmniej w gospodarstwach osób pracujących na własny rachunek.

Od lutego br. światowe ceny cukru maleją. W kwietniu br. cukier biały potaniał do 467 USD/tonę, a cukier surowy - do 360 USD/tonę.

Spadek cen cukru jest wynikiem dużej podaży, przy niewielkich zmianach popytu oraz relatywnie niskich cen paliw (ropy naftowej) - wyjaśnia ekspert.

Od 1 października br. zniesione zostanie limitowanie produkcji cukru w UE. Polska jest trzecim producentem tego surowca w Europie.

Według eksperta, relatywnie dobra koniunktura na światowym i krajowym rynku cukru miała wpływ na zwiększenie powierzchni zasiewów buraków cukrowych w sezonie cukrowniczym 2017/2018 do ok. 220 tys. ha. Siewy i wschody buraków przebiegały w optymalnych terminach agrotechnicznych i korzystnych warunkach pogodowych.

Jeżeli średni plon buraków wyniesie ok. 630 ton/ha, a zbiory ok. 13,9 mln ton, to produkcja cukru może zwiększyć się do 2,2 mln ton (w sezonie 2016/2017 produkcja cukru wyniosła ponad 2 mln ton). Produkcja będzie większa od zapotrzebowania rynku wewnętrznego, które jest szacowane na ok. 1,75 mln ton - informuje IERiGŻ.

Na podst. PAP

Powiązane tematy

Komentarze