Informacje

Akcjonariusze Cube.ITG zdecydują o emisji do 10 mln szt. akcji serii C

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 3 lipca 2017, 11:35

  • 0
  • Powiększ tekst

Akcjonariusze Cube.ITG zdecydują 31 lipca br. o emisji do 10 mln szt. akcji serii C, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki. Środki zostaną przeznaczone na poprawę sytuacjo dłużno-płynnościowej, czyli spłatę zobowiązań w celu poprawy kapitałów własnych i wskaźników zadłużenia oraz kapitał niezbędny do realizacji oczekiwanych przyszłych kontraktów, podano także w komunikacie.

Planuję zwiększenie swojego osobistego zaangażowania w firmę w trakcie tej emisji. Struktura długu grupy nie jest dziś zadowalająca i wymaga poprawy w okresie krótko i długoterminowym. Taki model emisji jest najbardziej optymalny dla relatywnie szybkiego pozyskania finansowania, a równocześnie daje silną pozycję do realizacji dużych kontraktów - powiedział prezes Marek Girek, cytowany w komunikacie.

Emisja ma zostać przeprowadzona z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podano także.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy spółki o kwotę nie niższą niż 2 zł i nie wyższą niż 20.000.000 zł tj. z wysokości 19.887.694 zł do wysokości kwoty nie niższej niż 19.887.696 zł i nie wyższej niż 39.887.694 zł, w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 10.000.000 nowych akcji na okaziciela serii C- czytamy w projektach uchwał.

Inwestorami mającymi prawo pierwszeństwa do wzięcia udziału w emisji będą podmioty, które zarejestrowały swoje uczestnictwo w NWZ 31 lipca, podano także.

Upoważnia się zarząd do określenia ceny emisyjnej akcji serii C. Cena emisyjna ma zostać określona przy wzięciu pod uwagę kursu akcji spółki na rynku regulowanym [...] koniunktury panującej na rynkach kapitałowych w czasie przeprowadzania procesu emisji akcji serii C, sytuacji finansowej spółki w tym okresie, a także przy uwzględnieniu rekomendacji instytucji finansowych zaangażowanych w ofertę akcji serii C - czytamy również w projekcie uchwały.

Na koniec I kwartału 2017 roku zadłużenie krótkoterminowe Cube.ITG wynosiło 147,2 mln zł, z czego krótkoterminowy dług odsetkowy z tytułu kredytów i pożyczek to ok. 57 mln zł. Z kolei aktywa obrotowe wynosiły 88,2 mln zł. Spółka dąży do konwersji części długo krótkoterminowego na długoterminowy i tym samym optymalizację źródeł finansowania, podano także w komunikacie.

Cube.ITG realizuje projekty integracyjne, wdrożeniowe, a także świadczy usługi związane z utrzymaniem, przejmowaniem w utrzymanie, zapewnianiem jakości i rozwojem infrastruktury IT. W 2015 roku przejęła Data Techno Park, który stanowi największe centrum przetwarzania danych w Europie Środkowej. Spółka w 2009 r. zadebiutowała na rynku NewConnect, a od 2014 r. jest notowana na głównym rynku GPW.

Na podst. ISBnews

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze