Informacje

PGE / autor: Fratria
PGE / autor: Fratria

PGE pozyska miliardy zł z nowej emisji akcji

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 6 kwietnia 2022, 17:20

  • 1
  • Powiększ tekst

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGE zdecydowało w środę o nowej emisji akcji - podała spółka. PGE planuje uzyskać z niej 3,2 mld zł na dekarbonizację, dystrybucję energii elektrycznej i na rozwój OZE.

Zgodnie z podjętą przez NWZA uchwałą, kapitał zakładowy spółki obniża się o niemal 3,179 mld zł poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji z 10,25 do 8,55 zł. Kwota z obniżenia kapitału zakładowego trafi na kapitał zapasowy. W dalszej kolejności kapitał zakładowy zostanie podwyższony o taką samą kwotę poprzez emisję 373 mln 952 tys. 165 nowych akcji. Akcje te zostaną zaoferowane inwestorom, którzy m.in. 19 lutego 2022 r. posiadali już ponad 0,10 proc. akcji PGE. Cena emisyjna zostanie ustalona przez zarząd spółki z uwzględnieniem wyników budowy księgi popytu.

Zarząd PGE wnioskował o objęcie przez Skarb Państwa od 214,6 do 374 mln nowo emitowanych akcji. Objęcie akcji w liczbie minimalnej miałoby zapewnić utrzymanie udziału Skarbu Państwa w kapitale zakładowym spółki na niezmienionym poziomie. We wtorek spółka podpisała ze Skarbem Państwa umowę, w którym skarb deklaruje wolę objęcia do 373 mln 952 tys. 165 nowych akcji za nie więcej niż nieco ponad 3,197 mld zł.

Jednocześnie spółka zobowiązała się wobec Skarbu Państwa, że przeznaczy środki z nowej emisji na projekty inwestycyjne w obszarach: intensyfikacji rozwoju OZE, rozwoju dystrybucji w ramach programu „Dystrybucja przyszłości”, oraz dekarbonizacji poprzez rozwój źródeł niskoemisyjnych. Umowa inwestycyjna reguluje zasady wykorzystania wpływów z emisji oraz konsekwencje naruszenia tych zasad, zobowiązania PGE, obowiązki dotyczące sprawozdawczości i rozliczania, oraz uprawnienia kontrolne Skarbu Państwa.

W razie wykorzystania środków z nowej emisji niezgodnie z umową lub nienależytego jej wykonania, spółka będzie zobowiązana do zwrotu całości lub części lub do zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kar umownych lub kwot gwarancyjnych, w zależności od rodzaju naruszonego postanowienia.

Jak po ogłoszeniu zamiaru przeprowadzenia nowej emisji mówił PAP prezes PGE Wojciech Dąbrowski, głównym jej celem jest przyspieszenie transformacji i uwolnienie środków na wkład własny w morską energetykę wiatrową. Podkreślał, że planowane warunki emisji są takie, że w jej wyniku akcjonariat PGE nie będzie mógł zostać „rozwodniony”. „Każdy uprawniony inwestor na podstawie uchwały będzie mógł objąć tyle nowych akcji, aby jego udział nie spadł poniżej poziomu, jaki będzie posiadać przed emisją. Również Skarb Państwa po emisji nie będzie mógł posiadać mniej niż 57,39 proc. akcji, które posiada obecnie. Może się jednak wydarzyć, że będzie posiadał więcej” - wyjaśnił prezes PGE.

Spółka informowała, że w obszarze sieci dystrybucyjnych zamierza wykorzystać środki z emisji m.in. do zwiększenia udziału linii kablowych, przyspieszenia wprowadzania inteligentnych liczników oraz wzrost efektywności procesów przyłączeniowych nowych odbiorców oraz źródeł energii. W obszarze OZE plany mówiły o przyspieszeniu programu rozwoju mocy fotowoltaicznych oraz zdobyciu środków na akwizycje projektów lądowych farm wiatrowych i farm PV. W obszarze dekarbonizacji PGE planowała sfinansowanie projektu bloku gazowo-parowego w Rybniku, który miałby ruszyć w 2026 r., oraz dekarbonizację ciepłownictwa poprzez budowę gazowych elektrociepłowni w Zgierzu, Kielcach i Bydgoszczy.

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Skarb Państwa ma ok. 57,4 proc. udziału w kapitale zakładowym PGE.

Czytaj też: Rosyjski gigant błaga Kreml o pomoc! Ten gaz rujnuje

PAP/kp

Powiązane tematy

Komentarze