Informacje

Sąd odrzucił wniosek ZUS o upadłość Petrolinvestu z powodu braku środków

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 5 lipca 2017, 09:12

  • 1
  • Powiększ tekst

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy oddalił wniosek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie (ZUS) o ogłoszenie upadłości Petrolinvestu, uzasadniając, że spółka nie posiada wystarczającego majątku, z którego mogłyby być pokryte koszty postępowania upadłościowego, podała spółka

Spółka została poinformowana przez jej pełnomocnika w postępowaniu przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie (ZUS) o ogłoszenie upadłości spółki - o doręczeniu temu pełnomocnikowi postanowienia sądu z dnia 19 czerwca 2017 roku o oddaleniu wniosku złożonego przez ZUS. W uzasadnieniu sąd uznał, że spółka nie posiada wystarczającego majątku, z którego mogłyby być pokryte koszty postępowania upadłościowego - czytamy w komunikacie.

Postanowienie sądu nie jest prawomocne. Pismem z dnia 23 maja 2016 roku spółka wnosiła o oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Pod koniec czerwca br. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami Petrolinvest od czwartku, 29 czerwca br. na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego.

KNF skierowała do GPW żądanie w tej sprawie z powodu okoliczności wskazujących na możliwość dokonywania obrotu akcjami spółki z naruszeniem interesów inwestorów i bezpieczeństwa obrotu, jak podał wcześniej urząd.

Wcześniej w czerwcu akcjonariusze Petrolinvestu zgodzili się na przeniesienie notowań akcji spółki na NewConnect z rynku głównego GPW.

W maju br. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) utrzymała w mocy decyzję w sprawie nałożenia 800 tys. zł kary pieniężnej na Petrolinvest oraz bezterminowego wykluczenia akcji spółki z obrotu na GPW. Wykluczenie akcji z obrotu na rynku regulowanym miało nastąpić z dniem 29 czerwca 2017 r.

W połowie czerwca br. Petrolinvest wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję KNF utrzymującą w mocy decyzję z 2016 r. o wykluczeniu bezterminowo akcji spółki z obrotu na GPW oraz nałożeniu 800 tys. zł kary pieniężnej.

Petrolinvest koncentruje się na handlu gazem płynnym i ropą naftową. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2007 r.

(ISBnews)SzSz

Powiązane tematy

Komentarze