Informacje

To już jest koniec. Sąd wydał postanowienie o upadłości SK banku

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 30 grudnia 2015, 15:16

    Aktualizacja: 30 grudnia 2015, 15:32

  • 0
  • Powiększ tekst

W dniu 30 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie – poinformowała w komunikacie Komisja Nadzoru Finansowego.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd podkreślił, że zostały spełnione pozytywne ustawowe przesłanki do ogłoszenia upadłości w związku z niewypłacalnością banku, tj. faktem, że aktywa SBRzR nie wystarczają na zaspokojenie jego zobowiązań. Jednocześnie w ocenie Sądu nie wystąpiły przesłanki oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości” – czytamy komunikacie KNF.

Sąd podał w uzasadnieniu postanowienia, że "według stanu na dzień 31 października wartość bilansowa aktywów banku wynosiła w przybliżeniu 1 mld 700 mln zł, natomiast wartość zobowiązań wynosiła 3 mld zł". "Z powyższego wynika, że różnica pomiędzy wartością aktywów a zobowiązań wynosiła około 1 mld 275 mln zł" - zaznaczył cytowany przez PAP sędzia Paweł Stosio i dodał, że stan ten do środy nie uległ znaczącej zmianie.

Zgodnie z postanowieniem Sądu, wierzyciele SBRzR będą mogli zgłaszać swoje wierzytelności do sędziego – komisarza w terminie 3 miesięcy od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wypłaty dla klientów SK banku z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego realizuje Bank Zachodni WBK. Klienci SK banku zgłaszają się do placówek BZ WBK z dowodem osobistym. Uzyskują wówczas wypłatę w gotówce albo przelew na konto.

KNF zawiesiła działalność SBRzR w Wołominie z dniem 21 listopada 2015 r. oraz wystąpiła z wnioskiem o ogłoszenie upadłości banku spółdzielczego.

23 listopada minister finansów Paweł Szałamacha zapowiedział analizę upadłości SK banku i adekwatności działań KNF w tej sprawie.

Sek

Więcej o upadłości SK banku czytaj tutaj:

Bank Spółdzielczy w Wołominie upada - nadzór KNF po raz kolejny zawiódł

Kto płaci za upadek SK Banku? Na liście BFG i NBP Jaka jest cena wątpliwej jakości nadzoru?!

Minister Szałamacha: zbadamy, czy działania KNF były adekwatne do sytuacji SK banku

Wypłaty dla klientów SK Banku będą prowadzone przez BZ WBK

Powiązane tematy

Komentarze