Informacje

www.sxc.hu
www.sxc.hu

MR rozpoczyna konsultacje społeczne w sprawie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 31 sierpnia 2016, 16:27

  • 0
  • Powiększ tekst

W środę, 31 sierpnia ruszył cykl 12 konferencji zaplanowanych przez Ministerstwo Rozwoju w sprawie konsultacji społecznych na temat Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Przedstawiciele Ministerstwa będą rozmawiać o proponowanej przez rząd nowej wizji rozwoju Polski. Każde ze spotkań będzie poświęcone innemu aspektowi projektu dokumentu.

To pierwsze konsultacje społeczne, które będą realizowane przez Ministerstwo na tak dużą skalę. Każdy obywatel będzie mógł zgłosić poprawki do dokumentu. Przez cały wrzesień wiceministrowie rozwoju mają konsultować dokument w wybranych powiatach we wszystkich województwach. Końcowy efekt prac na temat Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju ma być znany w październiku.

Na konferencji otwierającej cykl konsultacji, wiceprezes Rady Ministrów, minister rozwoju Mateusz Morawiecki; Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju; Tadeusz Kościński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz Leszek Skiba, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów przedstawili najważniejsze założenia i cele projektu.

  • Otwieramy konsultacje na temat Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W ramach planu chcemy przede wszystkim doprowadzić do uwspólnienia bardzo wielu wymiarów rozwoju gospodarczego państwa polskiego. Dziś jest Dzień Solidarności i Wolności, dziś również jest Święto Kawalerii Polskiej. W ramach SOR chcemy, by gospodarka opierała się o solidarność społeczną, wolność gospodarczą. Kawalerią polską XXI wieku niech będą nasi przedsiębiorcy, którzy będą podbijali rynek zagraniczny – skomentował na wstępie wicepremier Morawiecki.

Strategia przedstawia odpowiedzialny model rozwoju, który zakłada korzyści z rozwoju dla wszystkich grup społecznych przy zachowaniu konkurencyjności gospodarki, dbałości o środowisko i jakość życia. Odpowiedzialny rozwój za najważniejsze komponenty przyjmuje przedsiębiorczość, pracowitość, zasoby i umiejętności Polaków. Realizacji celów mają towarzyszyć działania z zakresu kapitału społecznego i ludzkiego, transportu, energii, środowiska oraz bezpieczeństwa narodowego.

  • Jesteśmy w obszarach pułapek rozwoju uzależnionego, który jeszcze do niedawna nie był brany pod uwagę. Nawet nasi przeciwnicy polityczni przyznają, że ta zależność ma charakter bardzo często ujemny. Ta zależność od handlu zagranicznego ze znakiem ujemnym, tzn., że nas można bardzo łatwo zastąpić jako mały kraj. Przez 27 lat, kiedy wchodziliśmy z PRL-u, ufundowaliśmy sobie system gospodarki peryferyjnej w znaczeniu łatwo zastępowalnej. W tym kontekście bardzo podkreślam drogę donikąd, którą na razie mamy i którą należy zmienić.

Z dotychczasowego marazmu polską gospodarkę ma obudzić zrównoważony rozwój rozumiany jako wprowadzenie reindustrializacji (nazwanej przez premiera Morawieckiego „neoindustralizacją”), stosowanie innowacyjności we wszystkich obszarach oraz społeczna solidarność. To wszystko ma się udać w oparciu o skuteczne państwo i instytucje gospodarcze, służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu pomijanych do tej pory warstw społecznych. Kolejnym celem ma być również poprawa jakości stanowionego prawa, budowa e-państwa, stabilne i efektywne finanse publiczne oraz efektywne wykorzystanie środków z UE.

Jak mówił minister rozwoju, ważnymi elementami Planu ma być przede wszystkim podkreślenie wagi gospodarki cyfrowej, zwanej przez niektórych „IV rewolucją przemysłową”. Podstawą SOR ma być więc robotyzacja, automatyzacja, badania nad sztuczną inteligencją i długofalowy rozwój gospodarki cyfrowej: - W rozwoju IV rewolucji przemysłowej dzieje się bardzo dużo. Być może już niedługo naszym głównym problemem będzie nie tyle sama globalizacja, co raczej nasza odpowiedź na nowa wyzwania: robotyzacja, mechanizacja, automatyzacja, programy rozwoju sztucznej inteligencji, magazynowania energii. Programy rozwoju gospodarki cyfrowej mogą głęboko rozwinąć gospodarkę światową i dlatego musimy zaznaczyć to jako podstawowe kryterium rozwoju kraju – podkreślał.

Jednym z celów i efektów „Planu Morawieckiego” ma być m.in. przyciągnięcie „kapitału myśli ludzkiej” i zapobieżenie kolejnej fali migracji: - Pewnym łącznikiem, charakterystycznym, który we wszystkich aspektach życia ma stanowić o naszej przewadze konkurencyjnej jest element gospodarki cyfrowej. Gospodarka oparta o nowy paradygmat „IV rewolucji przemysłowej”. Rozumiemy to poprzez zakotwiczenie, zaszczepienie elementów cyfrowych, rewolucji cyfrowej we wszystkim co robimy. Tu jest dobra wiadomość – to gospodarka oparta o informatykę. Talenty informatyczne to nasze naczelne dobro narodowe. SOR ma służyć wykorzystaniu tych talentów i aby te talenty nie wypływały z Polski. Uważam, że to wielka strata dla gospodarki. Teraz z powrotem będziemy się starali przyciągnąć kapitał myśli ludzkiej, doświadczeń oraz fizyczny – mówił minister rozwoju.

Łączne zaangażowanie środków na realizację Strategii szacowane jest na ok. 1,5 biliona złotych. Źródłem finansowanie mają być krajowe środki publiczne, zagraniczne – m.in. pochodzące z funduszy UE, jak i prywatne.

Efektem SOR, stawianym na 2020 rok ma być wzrost zamożności Polaków oraz zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Do tego czasu ma się również zwiększyć przeciętny dochód gospodarstw domowych do 80 proc. średniej UE oraz zmniejszyć odsetek osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym do 20-22 proc. Założeniem jest także wzrost PKB na mieszkańca Polski do poziomu 78 proc. średniej unijnej.

Konsultacje społeczne dotyczące dokumentu z partnerami społeczno-gospodarczymi, samorządami, środowiskami naukowymi mają potrwać do końca września. Opinie i sugestie można składać również przez formularz dostępny na stronie Ministerstwa Rozwoju lub na adres: strategiarozwoju@mr.gov.pl. W październiku gotowy projekt Strategii ma zostać przedłożony Radzie Ministrów.

NB

Powiązane tematy

Komentarze