Informacje

fot. Internet
fot. Internet

Aviva poprawia wyniki

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 3 sierpnia 2017, 14:23

  • 0
  • Powiększ tekst

“Nowe regulacje, zmiany w ofercie firm, podatek od aktywów – te czynniki od kilku kwartałów przekształcają rynek ubezpieczeń na życie. Wielu ubezpieczycieli przesuwa uwagę ku polisom ochronnym (życiowym, zdrowotnym, wypadkowym) oraz ochronno-inwestycyjnym i wprowadza nowości. O ile w ubiegłym roku składka brutto branży spadła, w tym widać pewne ożywienie. Zmiany na rynku trudno jednak oceniać tylko przez pryzmat składki brutto, która pokazuje łącznie dwie różne wartości – składkę za ochronę ubezpieczeniową i wpłaty inwestycyjne. - mówi Adam Uszpolewicz, prezes Aviva Polska

Kluczowym wskaźnikiem pozycji rynkowej jest dla Avivy tzw. nowa sprzedaż, wskazująca, na ile poszczególnym firmom udaje się zainteresować swoją ofertą kolejnych klientów. Według szacunków Aviva pozostaje liderem nowej sprzedaży ubezpieczeń na życie, której wartość w I półroczu wyniosła 137 mln zł. Wśród polis indywidualnych największy udział ma w niej Nowa Perspektywa. Klienci dobrze przyjęli też nowe ubezpieczenie z myślą o przyszłości dzieci – juniorGO. Motorem są również ubezpieczenia grupowe, zwłaszcza dla małych i średnich firm, gdzie nowa sprzedaż wzrosła o 24% w zestawieniu z I półroczem 2016 r.

Pozycję Avivy wzmacnia spółka bancassurance BZ WBK-Aviva, która zwiększyła nowy biznes o 20%, przede wszystkim dzięki bardzo dobrej sprzedaży Onkopolisy.

Nadwyżka kapitałowa Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie należy do najwyższych w branży, co świadczy o stabilności i sile finansowej firmy. Według dyrektywy Wypłacalność II wymóg kapitałowy na 30.06.2017 wynosił 1,8 mld zł, kapitały własne 4,3 mld zł, a więc nadwyżka 2,5 mld zł. Nieznacznie niższa składka przypisana brutto Aviva TUnŻ w I półroczu 2017 r. to efekt spadku zainteresowania klientów polisami inwestycyjnymi. Na poprawę wyniku finansowego wpłynęła m. in. dobra koniunktura na rynkach kapitałowych.

Istotnym parametrem biznesowym jest też poziom cyfryzacji sprzedaży i obsługi klientów. Standardem jest już, że ponad 70% wniosków o zawarcie indywidualnych polis na życie otrzymujemy elektronicznie. Rozwijamy narzędzie dla klientów – MojaAviva – które umożliwi wgląd we wszystkie umowy z nami w ramach jednego konta elektronicznego, a także będzie narzędziem dwustronnej komunikacji i przedstawiania klientom ofert dopasowanych do indywidualnych potrzeb.

W I półroczu 2017 r. Aviva wypłaciła klientom ze środków własnych 28 960 świadczeń z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 118 748 809 zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 127 051 885 zł.

W ubezpieczeniach majątkowych poprawiono wyniki finansowe, co wynika nie tylko z czynników rynkowych (wyższe stawki za OC komunikacyjne), ale również z działań zmierzających do poprawy rentowności.

"Zwiększamy w naszym portfelu udział ubezpieczeń mieszkań i domów oraz gospodarczych – zwłaszcza dla małych i średnich firm. Nasz kanał direct, oferujący przez telefon i internet ubezpieczenia mieszkaniowe i komunikacyjne, zwiększył sprzedaż o 20%." - czytamy w komunikacie firmy.

Na uwagę zasługuje też udany początek współpracy z nowym partnerem w zakresie bancassurance – ING Bankiem Śląskim. Od kwietnia pierwszą propozycję Avivy dla klientów banku – ubezpieczenie podróżne – kupiło online ponad 1100 osób.”

Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I półroczu 2017:

tytuł

Aviva/ as/

Powiązane tematy

Komentarze