Informacje

Korzystanie z internetu coraz bardziej powszechne

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 20 października 2017
  • 16:49
  • 1
  • Tagi: cyfryzacja GUS informatyka innowacje internet internet szerokopasmowy komputer
  • Powiększ tekst

W 2017 r. dostęp do internetu posiadało 81,9 proc. gospodarstw domowych – wynika z danych opublikowanych przez GUS w raporcie „Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2017 r.”

Jak podaje Urząd odsetek ten był wyższy o 1,5 pkt. proc. niż w roku poprzednim, a o 7,1 pkt. proc. w porównaniu do 2014 r.

W 2017 r. 81,8 proc. gospodarstw domowych z co najmniej jedną osobą w wieku 16-74 lata miało w domu przynajmniej jeden komputer. Wskaźnik ten z roku na rok systematycznie zwiększa się i w 2017 r. w porównaniu z rokiem poprzednim wzrósł o 1,7 p. proc., a z 2014 r. – o 4,7 p. proc. - czytamy w raporcie.

Jak podaje GUS, w 2017 r. osoby korzystające w ciągu ostatnich 12 miesięcy z usług administracji publicznej przez internet stanowiły 31 proc. osób w wieku 16-74 lata. Wraz ze wzrostem komputerów i usług świadczonych drogą elektroniczną, w ostatnich latach zwiększa się grupa osób, które pobierają formularze i odsyłają je wypełnione. W 2017 r. odsetek osób pobierających formularze wzrósł w stosunku do 2014 r. o 3,4 p. proc., a wysyłających – o 6,2 p. proc.

Raport wskazuje, że w 2017 r. dostęp do szerokopasmowego internetu posiadało prawie 95 proc. przedsiębiorstw, zaś mobilne łącza szerokopasmowe były wykorzystywane przez ok. 70 proc. firm. Udział przedsiębiorstw posiadających dostęp do internetu szerokopasmowego (stałego lub mobilnego) od 2014 r. kształtuje się na poziomie powyżej 90 proc. W przypadku dostępu do szerokopasmowych łączy mobilnych (modem lub smartfon) wzrost odsetka przedsiębiorstw wykorzystujących tego typu połączenia w porównaniu z 2016 r. wyniósł 4,8 pkt. proc., a z 2014 r. – 8,5 pkt. proc.

W 2016 r. elektronicznie kontaktowało się z administracją publiczną prawie 95 proc. przedsiębiorstw. Prawie dwie trzecie przedsiębiorców deklarowało całkowite załatwienie sprawy urzędowej drogą elektroniczną. Większy był odsetek podmiotów, które odsyłały elektronicznie wypełnione formularze do urzędów niż przedsiębiorstw pobierających formularze ze stron internetowych administracji.

Własną stronę internetową w 2017 r. miało 67 proc. firm. Większość z nich wykorzystywała stronę internetową w celu prezentacji cenników lub katalogów wyrobów i usług.

W 2016 r. 32,5 proc. badanych firm składała zamówienia elektronicznie. Odsetek przedsiębiorstw, które otrzymywały zamówienia od klientów drogą elektroniczną był znacznie mniejszy i wyniósł niespełna 11,8 proc. - informuje GUS.

W 2017 r. udział przedsiębiorstw posiadających własną stronę internetową utrzymywał się na podobnym poziomie jak w roku poprzednim i wyniósł 66,9 proc. Strony internetowe wykorzystywane były najczęściej do prezentacji cenników, katalogów wyrobów lub usług, jak również do zamieszczania informacji o wolnych stanowiskach pracy, z możliwością przesyłania dokumentów aplikacyjnych.

W 2017 r. ponad jedna czwarta przedsiębiorstw w Polsce korzystała z możliwości, jakie stwarzają media społecznościowe. W porównaniu z rokiem poprzednim odsetek ten wzrósł o 2,1 pkt. proc. Co drugie duże przedsiębiorstwo (o liczbie pracujących 250 osób i więcej) wykorzystywało przynajmniej jeden z rodzajów mediów społecznościowych.

Komentarze