Informacje

autor: www.sxc.hu
autor: www.sxc.hu

Wielkie wsparcie dla innowatorów

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 7 listopada 2017, 08:02

  • 0
  • Powiększ tekst

W latach 2015-2016 z unijnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dotacje dostało 1589 projektów innowacyjnych - wynika z udostępnionego raportu firmy Crido Taxand „Wsparcie działalności B+R+I w Polsce. Analiza wyników konkursów dla przedsiębiorców przeprowadzonych w latach 2015-2016”.

W komunikacie poświęconym raportowi poinformowano, że największy sukces odnotowały firmy składające projekty w ramach programów sektorowych, a wśród najaktywniejszych branż znalazły się: maszynowa, life science (dotycząca organizmów żywych), motoryzacyjna, chemiczna i budowlana.

Firmy otrzymały łącznie 8,96 mld zł na innowacyjne projekty, co oznacza wykorzystanie budżetu zakładanego na lata 2015-2016 jedynie w 66 proc. Jeżeli odniesiemy to do całego budżetu na lata 2014 - 2020, wskaźnik ten jest znacznie niższy i wynosi 38 proc.” - napisano.

Zdaniem autorów raportu, z publikacji płyną dwa wnioski dla przedsiębiorców planujących inwestycje w innowacje - pozytywny i negatywny. „Można się cieszyć, że do rozdysponowania zostaje więcej niż wynikałoby z czystej matematyki. Z drugiej jednak strony fakt niskiego wykorzystania alokowanych środków pokazuje, że nie są one łatwe do pozyskania” - komentuje cytowany w publikacji partner w dziale doradztwa biznesowego i zarządzania innowacjami w Crido Taxand, Szymon Żółciński.

Z analizy wynika, że największą popularnością wśród projektów B+R cieszyła się tzw. Szybka ścieżka dla MŚP (47 proc. wszystkich złożonych wniosków). Okazała się też najtrudniejsza - tylko ok. 20 proc. wniosków odniosło sukces i przeszło sito instytucji przyznającej dotacje.

Natomiast największą skuteczność w ubieganiu się o dotacje osiągnęli przedsiębiorcy, którzy postawili na programy sektorowe. Dla programów sektorowych średni wskaźnik sukcesu był na poziomie ok 70 proc.” - napisano.

W raporcie wskazano, że nie ma sektora, który wyróżniałby się odbiegającą od innych branż skutecznością, natomiast bardzo wyraźnie zaznacza się jednak duży potencjał badawczy sektora life science.

Projekty dotyczące tej tematyki dominowały w poddziałaniu 4.1.4 i poddziałaniu 1.1.1, a w działaniu 2.1 branża ta znalazła się w czołówce pod względem aktywności. Aktywna była też branża maszynowa, przy czym projekty z tej branży to domena dużych przedsiębiorstw. Z kolei wśród najmniej aktywnych branż znalazła się m.in. opakowaniowa, elektroniczna i IT/ICT” - napisano.

W analizie zwrócono uwagę na wysoką atrakcyjność dla przedsiębiorców programów wspierających wdrożenia B+R, w tym podziałania 3.2.1 „Badania na rynek” i 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”.

Zauważono, że przedsiębiorcy na tyle chętnie ubiegali się o wsparcie na prace wdrożeniowe, iż w badanym okresie wykorzystanych zostało 71 proc. środków przeznaczonych na „Kredyt na innowacje technologiczne” na lata 2014-2020.

Autorzy raportu obawiają się, że w końcowym okresie perspektywy finansowej 2014-2020 pula środków, która pozostanie do rozdysponowania w ramach działań „wdrożeniowych” będzie niewystarczająca, aby wesprzeć wdrożenie wyników obecnie realizowanych projektów B+R. Tym samym pod znakiem zapytania stoi realizacja głównej koncepcji, na której bazuje cały program POIR, tj. „od pomysłu do rynku”.

Na szczęście 2017 to rok zmian w kryteriach. Praktycznie z każdym nowym naborem wprowadzane są ułatwienia dla przedsiębiorców oraz nowe możliwości. Przykładem są dwa nowe nabory w ramach szybkiej ścieżki dla małych i średnich firm, które posiadają certyfikat Seal of Excellence oraz działają w regionach słabiej rozwiniętych czy też obniżenie progów wejścia dla Szybkiej ścieżki” - wskazuje Żółciński.

PAP/ as/

Powiązane tematy

Komentarze