Informacje

Czy rząd przyjmie Konstytucję Biznesu?

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 14 listopada 2017, 11:43

  • 0
  • Powiększ tekst

We wtorek po godz. 11 rozpoczęło się posiedzenie rządu, który zajmie się m.in. Konstytucją Biznesu zakładającą wprowadzenie działalności nierejestrowej, ulg na start dla początkujących przedsiębiorców i powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Konstytucja Biznesu to pakiet 5 projektów ustaw dot. zmian w prawie gospodarczym, ogłoszona przed rokiem, podczas Kongresu 590 w Rzeszowie, przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Ma ona przynieść istotną zmianę w funkcjonowaniu przedsiębiorców i poprawić jakość relacji między biznesem, a administracją.

Składa się na nią kilka projektów, z których najobszerniejszym jest projekt Prawa przedsiębiorców.

Prawo to ma ustalać m.in. podstawowe zasady prawne odnoszące się do przedsiębiorców. Mają to być zasady: wolności działalności gospodarczej, „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”, domniemania uczciwości przedsiębiorcy, przyjaznej interpretacji przepisów, rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy, proporcjonalności, a także bezstronności i równego traktowania.

Prawo przedsiębiorców wprowadzi pojęcie działalności nierejestrowej - działalności na najmniejszą skalę (przychody miesięczne do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia), która nie będzie uznawana za działalność gospodarczą i nie będzie podlegać rejestracji w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Ma ona dotyczyć zwłaszcza drobnego handlu, dorywczo świadczonych usług (np. sporadycznie udzielanych korepetycji) i urzeczywistniać zasadę wolności działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca w kontaktach z urzędami ma posługiwać się wyłącznie numerem NIP (numer REGON będzie stopniowo wycofywany z obrotu).

Innym rozwiązaniem ustawy ma być „ulga na start” - zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne dla początkujących przedsiębiorców przez pierwsze sześć miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Konstytucja Biznesu przewiduje też utworzenie instytucji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, który ma być organem interwencyjnym w sprawach, gdzie naruszane są prawa przedsiębiorców. W przypadku skomplikowanych, niejednoznacznych przepisów, na wniosek Rzecznika urzędy mają być zobowiązane do wydawania „objaśnień przepisów”.

Rząd zajmie się także projektem nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym; przewiduje on, że wnioski do rejestru firm KRS będą składane elektronicznie z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Projekt zakłada zmiany związane z wykorzystaniem nowych technologii informatycznych, co jest konieczne, aby wypełnić unijne dyrektywy w zakresie dotyczącym integracji rejestrów centralnych, handlowych i rejestrów spółek.

Ministrowie omówią również projekt ustawy o dokumentach publicznych, którego celem jest stworzenie skutecznego systemu bezpieczeństwa dokumentów publicznych.

Zgodnie z projektem autorstwa MSWiA dokumenty publiczne zostaną podzielone na trzy kategorie. W pierwszej grupie - najistotniejszej ze względu na bezpieczeństwo - znajdą się m.in. dowód osobisty, paszport, książeczka żeglarska, Karta Polaka, dowód rejestracyjny pojazdu, legitymacje służbowe m.in. policjantów, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, ABW, CBA, AW, SKW, SWW, Inspekcji Transportu Drogowego, żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.

Do grupy drugiej i trzeciej trafić mają pozostałe dokumenty publiczne, szczegółowy ich wykaz określi w rozporządzeniu Rada Ministrów.

SzSz(PAP)

Powiązane tematy

Komentarze